Vlaky se po prázdninové výluce vracejí na trať z Brna do Střelic

Správa železnic dokončila výluku související s její rekonstrukcí a elektrizací. Pro cestující se otevřou zmodernizované zastávky Troubsko a Střelice dolní, zcela nové zastávky v Brně-Starém Lískovci a Ostopovicích začnou sloužit veřejnosti od poloviny prosince. Dokončené trakční vedení je již pod napětím, elektrické vlaky jej však začnou využívat až po dokončení prací v navazujícím úseku do Zastávky u Brna.
K zahájení stavby došlo vloni v červenci, její úplné dokončení se předpokládá na jaře příštího roku. Maximální rychlost vlaků je 100 km/h, v budoucnu se zvýší na 120 km/h.

Jednalo se o rekonstrukci a elektrizaci desetikilometrové dvoukolejné tratě z Brna-Horních Heršpic (mimo) do Střelic. Renovací prošla také samotná stanice Střelice. Stavbaři zde vybudovali nová nástupiště výšky 550 milimetrů nad kolejí, která spojuje podchod. Bezbariérový přístup zajišťují výtahy. Nástupní hranou ve výšce 550 milimetrů a bezbariérovým přístupem disponují rovněž modernizovaná nástupiště na stávajících zastávkách Troubsko a Střelice dolní, cestující v nich využijí nové přístřešky. Stejné parametry mají i nové ostrovní nástupiště v Brně-Starém Lískovci a obě vnější nástupiště v Ostopovicích. Ta se otevřou pro veřejnost od nového jízdního řádu, který začne platit 12. prosince.

Kromě dokončení instalace trakčního vedení, které je již pod napětím, byla dokončena aktivace nového zabezpečovacího zařízení. To platí i o čtyřech železničních přejezdech, které získaly nejvyšší možné zabezpečení, tedy světelnou signalizaci a závory. Obyvatelé Střelic už mohou využívat také novou lávku přes železniční stanici. Z lávky je krásný výhled na nádraží. Turistické značky ještě ale chybí.

Celkové náklady akce dosahují 2,9 miliardy korun.

Na jaře příštího roku by měla začít realizace navazujícího projektu, zdvoukolejnění a elektrizace tratě do Zastávky u Brna. Správa železnic aktuálně hledá dodavatele stavby, probíhají také výkupy pozemků a další přípravné práce. Stanice Tetčice a Zastávka u Brna i zastávky Omice a Rosice u Brna projdou do konce roku 2023 rekonstrukcí, díky které získají moderní nástupiště s bezbariérovým přístupem. Maximální rychlost vlaků bude 120 km/h. Součástí prací bude také modernizace zabezpečovacího zařízení, provoz vlaků se poté bude řídit z Brna.