Vlakem jednoduše2024-03-12T23:31:29+01:00

Průvodce pro bezpečnou a pohodovou cestu vlakem

Brno-Chrlice

Na nádraží v Brně-Chrlicích jsou dvě nástupiště. Obě jsou nízká. Nástupiště u 1. koleje je vlevo od staniční budovy, nástupiště u 2.koleje je uprostřed a vpravo od staniční budovy. Hlášení vás upozorní, u kterého nástupiště zastaví vlak a zda máte jít vpravo nebo vlevo.

11. 7. 2024|

Popis a hodnocení nádraží

 • Nádraží Brno-Chrlice

Brno-Chrlice

Na nádraží v Brně-Chrlicích jsou dvě nástupiště. Obě jsou nízká. Nástupiště u 1. koleje je vlevo od staniční budovy, nástupiště u 2.koleje je uprostřed a vpravo od staniční budovy. Hlášení vás upozorní, u kterého nástupiště zastaví vlak a zda máte jít vpravo nebo vlevo.

 • Vlaková zastávka Kostelany nad Moravou

Kostelany nad Moravou

Zastávka Kostelany nad Moravou má dvě nástupiště. Bohužel dole u cesty chybí označení ze kterého by šlo poznat ze kterého nástupiště jede vlak kterým směrem. Navíc tu není odjezdové tabula, ani jsme neslyšeli hlášení staničního rozhlasu. Nejsou tu žádné služby.

 • Železniční zastávka v obci Borač

Borač

Železniční zastávka v obci Borač leží na trati z Tišnova do Žďáru nad Sázavou. Hned u nádraží je silniční přejezd, který slouží i pro příchod na nástupiště. Nástupiště je dlouhé, rovné, nízké. Není tu odjezdová tabule ani hlášení staničního rozhlasu.  Přístřešek nabízí úkryt před deštěm.

 • Kudy na nádraží v Krnově

Krnov

Nádraží v Krnově má tři z pěti nástupišť vysoká pro pohodlný a bezbariérový nástup do vlaků.  Nástupiště jsou však užší a přístup je jen z jejich čela, po přechodu kolejí. Odjezdová tabule je pod verandou. Na nádraží v Krnově jsou pokladny, čekárna, občerstvení a hlášení staničního rozhlasu.

 • Služby a odjezdová hala na nádraží v Győr

Győr

Nádraží Győr je ušmudlané, jako kdyby se tu zastavil čas v 80.letech minulého století. Na nástupiště vedou dva podchody. Nástupiště jsou přehledná, jsou na nich odjezdové tabule. Značení je podle čísla koleje 1 až 7. V hale nádraží jsou základní služby včetně pokladen. Není tu však vnitřní čekárna. Sedí se a čeká na chodbě.

 • Hradec Králové, přístup na hlavní nádraží

Hradec Králové hlavní nádraží

V Hradci Královém jsou dva souběžné podchody a třetí jen s výtahy. Nástupiště 1 až 3 jsou "rozdělena" na Jižní a Severní část. Celkový systém značení odkud vám jede vlak nám proto připadá komplikovaný a značně nepřehledný. Bezbariérový přístup je jen výtahy. Vstup do výtahu je na 1. nástupišti, v polovině jeho délky.

 • Křenovice dolní nádraží

Křenovice dolní nádraží

Křenovice dolní nádraží má obě nástupiště vysoká a bezbariérově přístupná. Jsou na nich přístřešky. Přechod mezi nástupišti je přes železniční přejezd. Přicházejte proto zavčas, ať vám cestu na nástupiště neuzavřou spuštěné závory.

 • Přístřešek na nádraží ve Zvýšově.

Zbýšov

Zastávka Zbýšov má nízké nástupiště složené z panelů. U nástupiště přístřešek. Na nádraží nejsou žádné služby, není tu odjezdová tabule ani hlášení staničního rozhlasu. Přístupová pěšina na zastávku není nijak označena.

 • Vlaková zastávka Praha-Hlubočepy

Praha-Hlubočepy

Zastávka Praha-Hlubočepy je na znamení. Nástupiště je vysoké, na něm přístřešek, odjezdová tabule a žlutý označovač jízdenek PID. Přístup na nástupiště je bezbariérový. Přímo na nádraží žádné služby, ale hned u vlaku je Besední restaurace U Ritschelů.

 • Zastávka Běchovice střed, přístup na nástupiště 2, směr Praha

Praha-Běchovice střed

Zastávka Praha-Běchovice střed má dvě nástupiště, na vnější straně kolejiště. Obě nástupiště jsou vysoká a bezbariérově přístupná po dlouhém nájezdovém chodníku. Na nástupištích jsou přístřešky a odjezdové tabule. Přechod mezi nástupišti je podchodem.

 • Červená pardubická lávka nad hlavním nádražím

Pardubice hlavní nádraží

Pardubické hlavní nádraží prochází modernizací. Nová jsou nástupiště, obnoveny jsou oba podchody a přibyla lávka nad nádraží. Přístup na vlak je nyní bezbariérový. Zjednodušilo se označování nástupiště podle čísla kolejí. V současnosti probíhá rekonstrukce odbavovací haly.

 • Vlaková zastávka Praha-Žvahov

Praha-Žvahov

Zastávka Praha-Žvahov má dvě nástupiště na vnější straně dvoukolejné trati. Přístup na ně je možný pod železničním mostem u něhož jsou pěšiny vedoucí nahoru na nástupiště. Dole, pod mostem, je plechová cedule ze kterého nástupiště odjíždí vlak kterým směrem. Je tu hlášení staničního rozhlasu a na obou nástupištích je přístřešek s lavičkou.

Mapa hodnocených nádraží

Rubriky