Kolínské nádraží bude bezbariérové

Kolínské nádraží je velkým přestupním uzlem s celkem šesti nástupišti. Denně tudy projde na dvacet tisíc (!) cestujících. Staniční budova již v minulosti prošla modernizací. Bohužel přístup z podchodu na nástupiště na svoji modernizaci teprve čeká. Nahoru vedou jen schody. Vozíčkáři tu sice mají schodišťovou plošinu, ale ta je věčně porouchaná. Rodiče s kočárkem, ženy s kufry a další musí nahoru po svých. Nyní se má zlepšit přístup na nástupiště i pro cestující s omezenou schopností pohybu.

Ve čtvrtek 15. února 2024 byla zahájena stavba, díky níž bude přístup na vlak do konce roku 2026 plně bezbariérový. Pro příchod k vlakům se vybudují výtahy, moderní podchod se navíc prodlouží až do Starokolínské ulice. Celkové náklady dosahují téměř 654 milionů korun. Stavba má být hotova v prosinci 2026.

V Kolíně budou mít dva podchody

Nádraží Kolín leží na prvním tranzitním koridoru z Prahy na východ. Před patnácti lety prošlo celkovou přestavbou, která zahrnovala nejen modernizaci zabezpečovacího zařízení, ale také rekonstrukci nástupišť.

„Přístup k vlakům pro cestující na vozíku nebo s kočárkem byl řešen schodišťovými plošinami, které už ale neodpovídají současným požadavkům. Stejně jako v řadě dalších stanic zajistí nově bezbariérový přístup na nástupiště výtahy,“ přibližuje ministr dopravy Martin Kupka.

Cestující v Kolíně budou i během stavby používat původní podchod. Ten zůstane zachován. Nově k němu přibude souběžný druhý podchod. Ten vznikne ze současného, tzv. technologického tunelu, který dosud využívali jen drážní zaměstnanci. Po přestavbě na veřejný z něj povede na každé nástupiště schodiště a výtah. Vstup do nového podchodu bude mezi nádražní a administrativní budovou. Navíc bude prodloužen až za nádraží, do ulice Starokolínská. Zde by měl vyrůst parkovací dům a nové byty.

„Přidanou hodnotou pro obyvatele Kolína bude jeho prodloužení až do Starokolínské ulice. Lidé tak už nebudou mít důvod riskantně přecházet přes koleje,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. „Původní podchod zůstane zachován po celou dobu výstavby. Tím snížíme dopady stavby na cestující. Vzhledem k vytíženosti stanice bude sloužit veřejnosti i po dokončení prací, a to souběžně s novým podchodem,“ dodává.Jediným letošním omezením kvůli stavbě tak bude snížení rychlosti projíždějících vlaků. V následujících dvou letech pak bude docházet k omezení dopravy na jednotlivých nástupištích.

Věčně porouchané plošiny

Po dokončení nového podchodu budou schodišťové plošiny ze současném podchodu odstraněny.

Stavba je financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Zhotovitelem prací je společnost IR.Construction.
Na moderní podchod s bezbariérovým přístupem na nástupiště by měla v budoucnu navázat ve Starokolínské ulici lávka přes Labe. Ta bude určena nejen občanům Kolína, ale také uživatelům cyklostezky na pravém břehu řeky.

Popis stavby

Železniční stanice Kolín má šest nástupišť. Dvě nástupiště (vnější a oboustranné jazykové) mají přístup od výpravní budovy. A zbylé čtyři nástupiště mají přístup podchodem. Ze stávajícího podchodu vede nahoru na nástupiště vždy dvojice schodišť. Vozíčkáři sice mohou využívat pohyblivé plošiny, ale ty vyžadují obsluhu pracovníky stanice, navíc jsou velmi poruchové.

Z nového podchodu povedou nahoru výtahy a vždy jedno schodiště. Modernizace se stávajících nástupišť nijak zvlášť nedotknou. Již dnes splňují normovanou výšku 550 mm od temene koleje. A tak zůstanou tak, jak jsou. Stávající technologický podchod bude zcela zbourán a nahrazen novým. Vyústění odchodu bude mezi nádražní a administrativní budovou výtahem a schody. Výstup do ulice Starokolínské bude schodištěm a přístupovým chodníkem. Celkem bude instalováno pět výtahů.

Všechna nástupiště včetně nového podchodu získají prvky nového informačního systému. Slepí lidé budou moci využívat hlasové majáčky a štítky s Braillovým písmem.

Kolínské nádraží z výšky