Havlíčkobrodskou trať čeká modernizace a výluka

Po královopolském nádraží začíná další fáze rekonstrukce havlíčkobrodské trati přes Vysočinu. Dalším krokem je komplexní obnova stanice Vlkov u Tišnova následovaná úpravami na navazujícím traťovém úseku směrem do Křižanova. Přípravné práce ve Vlkově začaly již na konci roku 2023.
Nejintenzivnější stavební činnost je na obou místech naplánovaná od jara do podzimu roku 2024. Hotovo má být v prosinci.
V pátek 1. března 2024 začala výluka. Rychlíky a osobní vlaky jsou v úseku Křižanov – Vlkov u Tišnova (-Tišnov, – Brno hl.n.) nahazeny autobusy.

Výluka Křižanov – Vlkov u Tišnov (-Tišnov, – Brno)

1.března 2024

Den první.
U hlavního nádraží v Brně se již řadí autobusy náhradní dopravy za vlak linky R9. Tedy rychlíkové linky z Brna přes Vysočinu do Prahy. Stanoviště NAD je na obvyklém místě, na chodníku co vede pod viadukt. Autobusy najíždějí v předstihu. Kontrola jízdenek probíhá před vstupem do autobusu. Nasazeny jsou částečně nízkopodlažní vozidla. Náš autobus odjíždí jako první, skoro deset minut, před časem plánovaného odjezdu. Další budou následovat po zaplnění. Všichni sedíme.

Autobusy NAD za rychlíky linky R9 jedou přímo do Křižanova a to po dálnici na Velkou Bíteš, a pak přes Ořechov. Vynechají tedy zastávku Brno-Královo Pole. Cesta i v pátek odpoledne uběhla v pohodě. V Křižanově na nádraží je již přistaven vlak. Pokud máte čas, jako my, je otevřena čekárna, kde jsou automaty na balené potraviny a také záchody. Vlak do Prahy odjíždí přesně.

Na nádraží v Křižanově postupně přijíždějí další autobusy co navazují na osobák směr Žďár nad Sázavou.

Z Křižanova odjíždí zpět autobusy za rychlíky linky R9, které jedou opět přímo na brněnské hlavní nádraží. Pak tu jsou autobusy co jedou za osobák přímo do Tišnova. A zde můžete přestoupit na vlak směr Brno. Já si vybírám spoj v 16 hodin, který jede po zastávkách do Vlkova u Tišnova. V autobusu NAD nás jede z Vysočiny jen pár. Výhodou je, že autobus NAD zastavuje i v Křižanově na náměstí a pak také ve Vlkově v obci. Pan řidič vždycky ohlásí zastávku. Přijíždíme do Vlkova, kde míjíme mnohem početnější skupinu, co právě přijela od Brna a přestupuje na autobusy NAD směr Křižanov. Ve Vlkově postavili u stanoviště autobusů dřevěný přístřešek. Osobák už čeká a my jedeme na čas do Brna.

Podívejte se, jak vypadá nádraží, čekárna, podchod a nástupiště na nádraží v Křižanově a jak ve Vlkově u Tišnova.

Výluka od 1. března do 30. září 2024

Od pátku 1. března 2024 začíná platit dlouhodobý výlukový jízdní řád na trati 250 Praha – Havlíčkův Brod – Brno.
Až do 30. září 2024 nahradí České dráhy všechny vlaky v úseku mezi Křižanovem a Vlkovem u Tišnova náhradními autobusy.

 Během výluky budou rychlíky linky R9 (Praha – Havlíčkův Brod – Brno) nahrazeny autobusy, které budou zajištěné po dvou linkách. První pojede z Křižanova bez zastavení do Brna a zpět. Druhá pak z Křižanova do Tišnova a zpět. Náhradní autobusová doprava bude organizována podle výlukového jízdního řádu. V úseku Brno – Tišnov a opačně mohou cestující využít pravidelné vlaky linky S3.

Osobní vlaky linky S3 (Křižanov – Tišnov – Brno hl.n. – Hustopeče u Brna) budou během výluky nahrazené v úseku Křižanov – Vlkov u Tišnova a zpět náhradní autobusovou dopravou, která pojede podle výlukového jízdního řádu.

Cestující upozorňujeme na upravené časy odjezdů vlaků oproti pravidelnému jízdnímu řádu. V souvislosti s výlukou pojedou vybrané časně ranní osobní vlaky v úsecích Žďár nad Sázavou – Křižanov a Velké Meziříčí zast. – Křižanov a zpět dříve než podle pravidelného jízdního řádu.

Kompletní přehled výluky a výlukové jízdní řády jsou na stránce ČD.

  • Přeprava jízdních kol je přes vyloučený úsek zajištěna v rozsahu dle výlukového jízdního řádu nákladním automobilem (nakládku a vykládku si cestující zajišťuje sám).
  • Ve stanici Tišnov jsou návazné vlaky pouze ty, které odjíždějí 4 minut po pravidelném příjezdu spoje náhradní dopravy dle výlukového jízdního řádu a opačně.
  • Linka R9 nebude obsluhovat nádraží Brno-Královo Pole.

Umístění zastávek ND

  • Brno hl. n. – u nádražní budovy u viaduktu Křenová
  • Tišnov – u staniční budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Tišnov, žel. st.“
  • Křižanov – před staniční budovou na zastávce autobusů „Křižanov, žel. st.“
  • Žďár nad Sázavou – stanoviště na autobusovém nádraží před hlavním vchodem do haly

Modernizace úseku Pohled – Přibyslav

Modernizace úseku Pohled – Přibyslav přinese další zlepšení havlíčkobrodské trati.
Jedná se o kompletní modernizaci 9km úseku mezi Pohledem a Přibyslaví. Tři roky trvající rekonstrukce přinese zvýšení rychlosti až na 160 km/h, opravené stanice a zastávky a lepší parametry pro nákladní dopravu. Po celou dobu stavby se počítá se zachováním jednokolejného provozu.

Dvoukolejný úsek mezi Přibyslaví a Pohledem projde komplexní modernizací včetně nádraží Přibyslav zastávka a Stříbrné Hory. Přinese zvýšení traťové rychlosti ze současných 100 km/h až na 160 km/h. Rekonstrukce železničního spodku a svršku, všech mostních objektů, železničních nadjezdů, trakčního vedení a související infrastruktury zajistí požadované parametry zatížení trati, což je klíčové především pro nákladní dopravu. Nedílnou součástí je také instalace nejmodernějšího traťového a staničního zabezpečovacího zařízení.
S ohledem na další plánované stavby na této železniční tepně se počítá po celou dobu realizace s jednokolejným provozem.

Ve stanici Přibyslav se opraví obě nástupiště a podchod se doplní výtahy. Vzhledem k využití havlíčkobrodské trati nákladní dopravou se v Přibyslavi plánuje instalace dlouhé předjízdné koleje. Stejnojmenná zastávka získá dosud chybějící podchod. Ve stanici Pohled se vybuduje nové nástupiště přístupné podchodem s výtahy. Součástí stavby jsou také nezbytné úpravy nádražních budov v Přibyslavi a Pohledu pro umístění technologií. Celkovou rekonstrukcí projde
zastávka Stříbrné Hory.

Přípravné práce by se mohly rozběhnout letos v prosinci, nejintenzivnější stavební činnost bude pokračovat v následujících dvou letech. Finální dokončení se plánuje na první čtvrtletí roku 2027.Harmonogram prací vychází z jednání s dopravci a zohledňuje souběh s modernizací dalšího úseku z Vlkova u Tišnova do Křižanova.
Realizace projektu Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled je navržena na spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Programu Doprava 2021–2027. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Modernizace stanice Brno-Královo Pole

Plánovaná modernizace druhého nejvytíženějšího nádraží v jihomoravské metropoli postoupila do finální fáze. Zásadní proměnou projde zázemí pro
cestující. Postaví se moderní přestupní uzel. Se zahájením stavebních prací se počítá ještě letos v září. Hotovo by mělo být do konce roku 2025.

Připravovaná modernizace zahrnuje výstavbu nové nádražní budovy, která bude zároveň součástí přilehlého dopravního terminálu. Půjde o prosklený a zčásti dvoupatrový objekt. V přízemí se vybudují pokladny, obchodní prostor a sociální zázemí. Uprostřed haly budou eskalátory vedoucí do vyvýšené části s lavičkami pro cestující a dalším komerčním prostorem. Po dobu výstavby nové budovy bude zázemí pro veřejnost zajišťovat provizorní čekárna pro
250 osob.

Zásadní přestavbou projde kolejiště ve stanici, tři dopravní koleje se prodlouží posunutím kolejového rozvětvení dále směrem na Kuřim. Postaví se nová nástupiště a jejich zastřešení, mimoúrovňový přístup k nim zajistí podchod, který se rozšíří a zároveň prodlouží, aby propojil přednádraží s Myslínovou ulicí.
Dojde i k rekonstrukci traťové koleje v úseku z Brna-Maloměřic až po Kuřim. Komfort cestujících pomůže zvýšit nový informační a orientační systém nejen přímo v královopolské stanici, ale také na zastávkách Brno-Lesná, Brno-Řečkovice a Česká. Součástí stavby bude rovněž obnova 13 mostů, 10 propustků, silničního nadjezdu a pěti opěrných zdí. Stanice získá i nové zabezpečovací zařízení. Rekonstrukce železničního spodku a svršku umožní průjezd stanicí rychlostí 120 km/h.
Celkové investiční náklady akce dosahují výše 2,9 miliardy korun.

Stanice Brno-Královo Pole patří mezi významné dopravní body jak z hlediska železniční, tak i městské a příměstské dopravy. Vlaky zajišťují vedle spojení s Vysočinou především obslužnost stále se rozvíjejících obcí Tišnovska, pro velkou část dojíždějících je pak královopolské nádraží vstupní branou do krajské metropole.

Modernizace z Vlkova u Tišnova do Křižanova

V rámci modernizace vlkovské stanice dojde k úplnému odstranění nástupišť a podchodu. Vlaky budou nově zastavovat blíže k obci, za obecním úřadem. „Vznikne nová zastávka Vlkov-Osová, což výrazně zkrátí docházkovou vzdálenost obyvatelům Vlkova a nedaleké Osové. Dvě nová nástupiště budou dostupná prostřednictvím šikmých chodníků. Součástí rekonstrukce je také náhrada stávající nádražní budovy novým technologickým objektem,“ uvádí generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Stavba zahrnuje rozsáhlou revitalizaci kolejí, včetně spodku a svršku, rekonstrukci mostů a propustků, trakčního vedení a modernizaci sdělovacího a zabezpečovacího zařízení.

Souběžně s modernizací stanice proběhne rekonstrukce jedenácti kilometrů trati z Vlkova do Křižanova„Tato stavba ovlivní celý mezistaniční úsek a zastávky v Osové Bítýšce a Ořechově, které projdou přestavbou a získají bezbariérový přístup,“ doplňuje Jiří Svoboda.  Cestujícím budou k dispozici zvýšená nástupiště s novým informačním a orientačním systémem. Přestavba zastávek zohledňuje i budoucí propojení této konvenční trati s vysokorychlostní.  Změny v poloměrech oblouků dovolí zvýšení traťové rychlosti z 100 km/h na 160 km/h. Během celé stavby se zrenovuje osm mostů, čtrnáct propustků a postaví se dvě opěrné zdi. V Ořechově se počítá s protihlukovou stěnou chránící mateřskou školu.

Stavbu vlkovské stanice zajistí firmy Chládek & Tintěra a Elektrizace železnic za cca 1,4 mld Kč.
Modernizaci navazujícího úseku z Vlkova u Tišnova do Křižanova zajišťuje konsorcium firem Eurovia CS, Chládek a Tintěra Pardubice, GJW Praha a ELTRA s vítěznou cenou 1,8 mld Kč. Vysoutěžené částky jsou nižší, než předpokládaly soutěže.

Obě tyto stavby budou probíhat v plném rozsahu v roce 2024. Zvětšení poloměrů oblouků a jejich přesun na novou stopu není možné provést za provozu, proto se i nadále řeší úplné zastavení vlakové dopravy od března do září. Navíc obě stavby musí být výlukově sladěny s modernizací nádraží Brno-Královo Pole.

Realizace obou staveb je navržena na spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Programu Doprava 2021–2027. Národní financování zajistí Státní fond dopravní infrastruktury.