Nové nádraží Bubny

Čtvrtek 16.května 2024
Modernizace trati mezi Prahou, letištěm a Kladnem pokračuje. Už rok a čtvrt prochází kompletní přestavbou úsek mezi Bubny a Výstavištěm v Holešovicích. Práce běží rychlým tempem. Výrazně pokročila výstavba nové čtyř-kolejné stanice v Bubnech, stejně jako navazujících estakád k výstavišti. Ty nahradí jak přejezd v Bubenské ulici, tak i železniční náspy a nízké mosty, které doposud rozdělovaly velkou část Holešovic. Vysoko položená trať umožní výstavbu ulic, které po více jak sto letech propojí Dolní a Horní Holešovice. Mizí nevzhledná zákoutí, sklady a dílny pochybné pověsti. Byli jsme se na stavbě mrknout a za nás je to velkolepé. Pražáci a cestující se mají na co těšit. Stavba umožní další rozvoj této zanedbané oblasti.

Zastávka Praha-Výstaviště

Cesta po staveništi začala u nově vznikající zastávky Praha-Výstaviště. Na budoucí zastávce probíhá výstavba nástupišť a zastřešení, pracuje se i na
železničním spodku a opěrných a zárubních zdech. Stavba obsahuje také lávku pro pěší, která umožní snazší přístup obyvatel Letné na budoucí zastávku Praha-Výstaviště, zároveň se zkrátí cesta do Stromovky. Zde je dokončena kompletní spodní stavba. Nosná ocelová konstrukce je ve výrobě, její instalace by měla proběhnout do konce června 2024.

„Oproti minulému roku je vidět obrovský pokrok a není pochyb, že se vše stihne dokončit v příštím roce,“ říká ministr dopravy Martin Kupka a doplňuje: „Nová stanice Praha-Bubny je součástí aktuálně jedné z nejvýznamnějších investic na české železnici, moderního spojení mezi centrem Prahy, Letištěm Václava Havla a Kladnem. Cestujícím umožní přímý přestup na metro linky C a pohodlný přestup na tramvaje. Důležité také je, že nádraží je součástí plánů na vybudování budoucí nové čtvrti Bubny-Zátory.“

Po železniční estakádě z Výstaviště na Vltavskou (k filharmonii)

Původní jednokolejná trať vedla ze stanice Praha-Bubny přes železniční přejezd s Bubenskou ulici podél Strojnické ulice na náspu.

„Kompletní rekonstrukcí prochází Bubenská ulice, do které se o prázdninách vrátí silniční provoz. Železniční přejezd s nejmenším možným identifikačním číslem 1 nahradí mostní estakáda. Její dokončení umožní plynulejší a bezpečnější průjezd touto částí Prahy,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Nádraží Praha-Bubny

Ve stanici Praha-Bubny se budou sjíždět dvě tratě, od Kladna i od Kralup nad Vltavou. Stanice je navržena pro čtyři koleje a tři nástupiště. Jedno ostrovní a dvě vnější. Nádraží bude nad uliční sítí, aby železnice netvořila bariéru v rozvoji města. Rovněž odbavovací prostory pro cestující budou pod kolejemi.

Ze stanice Bubny bude přestup na metro ve stanici Vltavská na lince „C“. A to jak z jižní strany od stávajícího vestibulu a ze zastávek tramvají, tak od severu z nového náměstí s druhým výstupem z metra Vltavská.

Bubenské nádraží má rozměry 250 x 50 metrů. Zde v květnu 2024 probíhá betonáž pohledových sloupů a stropů. Stavbaři při ní používají speciální příměsi, které zesvětlují klasický beton. Obdobná technologie se využije například i při stavbě Dvoreckého mostu v pražském Podolí. Při betonáži stropní desky v každé z pěti úrovní uloží dělníci do bednění 1 450  metrů3 betonu (asi 175 auto-míchaček).
Na novou budovu, umístěnou několik set metrů od té původní, navážou tři dvoukolejné estakády. Na dvou menších s délkou 197 metrů je kompletně dokončená spodní stavba a nosná konstrukce včetně předepnutí. Probíhají práce na izolacích a římsách. Nejdelší estakáda měří 558,7 m a vede z nádraží Bubny do stanice Výstaviště. Také zde je již kompletně dokončená spodní stavba. Probíhá budování nosné konstrukce na jejích jednotlivých částech.

Malý Berlín

Ve spolupráci s pražským magistrátem a městskou částí Praha 7 pak vzniká asfaltová cesta pro pěší a cyklisty, která po dlouhých letech propojí Holešovice a tzv. Malý Berlín v místě Veletržní a ulice U Smaltovy. Pro veřejnost se otevře na konci září.

Praha-Bubny – Výstaviště z ptačí perspektivy

Hotovo už v srpnu 2025

Zhotoviteli prací jsou společnosti Metrostav TBR, OHLA ŽS a Elektrizace železnic Praha.
Předpokládané celkové náklady stavby dosahují 4,679 miliardy korun, její celkové dokončení se plánuje v červenci 2026. Zkušební provoz vlaků na rekonstruovaném úseku začne příští rok, tj. v srpnu 2025.

Projekt s názvem Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně) je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Celý projekt modernizace železnice z Prahy do Kladna s připojením Letiště Václava Havla je rozdělen na víc než desítku staveb. V letech 2017 až 2020 prošel rekonstrukcí Negrelliho viadukt. V roce 2022 začala přestavba trati mezi stanicemi Kladno a Kladno-Ostrovec, loni na ni navázala rekonstrukce úseku mezi Bubny a Výstavištěm. Rozběhla se rovněž modernizace Masarykova nádraží. Správa železnic současně hledá zhotovitele prací mezi Prahou-Ruzyní a Kladnem, před vyhlášením vítěze je tendr na projektanta úseku z Výstaviště do Dejvic.