Nový vlakový jízdní řád 2024 v Ústeckém kraji

V neděli 10. prosince 2023 začne na železnici platit nový jízdní řád. Rozsah regionální dopravy na území Ústeckého kraje zůstane na podobné úrovni jako v končícím grafikonu. Ke změnám dochází v úseku mezi Rybništěm a Varnsdorfem. Na této trati pojedou v pracovní dny nové přímé vlaky z Děčína, o víkendech v turistické sezóně tu budou zajištěné také vlaky do zastávky Varnsdorf-pivovar Kocour a spěšný vlak z Děčína. Jiné vlaky zde však objednány nejsou. Pro zajištění provozu na těchto vlacích nově pořídily České dráhy šest jednotek Siemens Desiro. Cestující také budou moci využít oblíbené turistické vlaky linky RE20 z Ústí nad Labem do Drážďan a zpět.

Na hlavní trati z Děčína do Drážďan je ale potřeba počítat s pokračujícími stavebními pracemi v německém úseku mezi Schönou a Bad Schandau, která je
plánovaná do půlky března. Nový jízdní řád bude platit do 14. prosince 2024.

Regionální doprava je v Ústeckém kraji realizována na základě objednávky Ústeckého, Středočeského a Libereckého kraje, dálková doprava je realizována na základě objednávky Ministerstva dopravy.

Rozsah regionální dopravy zajišťovaný dopravcem České dráhy, bude v jízdním řádu 2023/2024 obdobný jako v současném grafikonu a dosáhne cca 6 mil. vlakokilometrů. České dráhy zajistí v Ústeckém kraji celkem 747 vlaků. Tento počet zahrnuje celkem 22 spojů kategorie EC a IC, 51 rychlíků (51 v pracovní dny, 38 o víkendu), 21 spěšných vlaků (18 v pracovní dny, 7 o víkendu) a 642 osobních vlaků (566 v pracovní dny, 256 o víkendu).

Železniční mapa Ústeckého kraje

Železniční mapa Ústeckého kraje. Zdroj Mapy Správy železnic

Hlavní změny v regionální dopravě v Ústeckém kraji

 • Nově budou v pracovní dny vedeny přímé osobní vlaky v úseku Děčín hl.n. – Varnsdorf.
 • Turistická sezona bude v Ústeckém kraji od 28. března do 3. listopadu 2024.
 • V turistické sezoně budou zavedeny nové vlaky v úseku Jedlová / Rybniště – Varnsdorf-pivovar Kocour a zpět.
 • Vlaky linky RE20 Ústí nad Labem hl.n. – Drážďany a zpět, Drážďany – Litoměřice město a zpět pojedou i v novém jízdním řádu.

Přehled změn v regionální dopravě Českých drah v Ústeckém kraji

Ke změnám na jednotlivých tratích v regionu dochází od 10. prosince 2023 na základě požadavků Ústeckého kraje v koordinaci se sousedními objednateli. Úpravy na trati 083 Děčín hl.n. – Bad Schandau – Rumburk souvisejí s omezenou kapacitou dopravní cesty na území Německa, kde bude pokračovat rozsáhlá výluková činnost v údolí Labe.

V Ústeckém kraji jezdí více dopravců. Pokud není uvedeno jinak, vlaky provozují České dráhy.

Trať 072 Ústí nad Labem západ – Lysá nad Labem

 • Rychlíky z Ústí nad Labem do Lysé n. Labem provozuje i v tomto roce RegioJet.
 • Osobní vlak s odjezdem ze stanice Ústí nad Labem západ v 8:03 (Os 6407), který v současném jízdním řádu jede denně, byl rozdělen na dva spoje: Vlak Os 6407 pojede v sobotu, neděli a svátky z Ústí nad Labem západ do Lysé nad Labem, v pracovní dny pojede vlak Os 6437 v úseku Ústí nad Labem západ – Litoměřice město.
 • Po dobu výluky mostu směrem do stanice Ústí nad Labem-Střekov v období od 2. 3. do 16. 8. 2024 pojede poslední večerní spoj ze stanice Ústí nad Labem západ ve 23:05 (Os 6435). Mimo toto období bude zajištěn spoj ze stanice Ústí nad Labem západ ve 22:59 (Os 6433).

Trať 073 Ústí nad Labem – Děčín a zpět

 • Většinu osobních vlaků provozu RegioJet.
 • V sobotu a v neděli od 29.března do 3. září jede z ústí nad Labem, Střekov do Velké Březno osobní vlaky dopravce MBM Rail. Vlak dále pokračuje na vlečku do Zubrnic.

Trať 081 Děčín – Benešov nad Ploučnicí – Rumburk a 085 Rybniště – Varnsdorf (085)

 • V pracovní dny nově pojedou tři přímé páry osobních vlaků Českých drah v úseku Děčín hl.n. – Rybniště – Varnsdorf. Z Děčína hl.n. budou odjíždět v 5:36, 13:36 a 15:36 (Os 26052, Os 26054, Os 26056), zpět z Varnsdorfu pak v 7:01, 15:01, 17:10 (Os 26051, Os 26053, Os 26055).
 • Vlaky na těchto tratích budou nově vedeny jednotkami Siemens Desiro Classic.
 • Rychlíky z Ústí n- Labem do Benešova nad Ploučnici zajišťuje Arriva
 • Některé vlaky z Děčína do Benešova nad Ploučnici  zajišťuje Die Länderbahn CZ

Trať 082 Česká Kamenice – Kamenický Šenov

 • Na této trati bude jezdit jen historický „Kamenický motoráček“ a to jen v sobotu a v neděli od 29.března do 3.listopadu. Provoz zajištuje KŽC Doprava.

Trať 083 Děčín – Bad Schandau – Dolní Poustevna – Rumburk

 • Od 10. prosince až do 19. března 2024 bude pokračovat na území Německa výluka v úseku Děčín st. hr. – Schöna – Bad Schandau. Výluky jsou zapracovány do jízdního řádu.
 • Osobní vlak s odjezdem 20:39 ze stanice Rumburk (původní Os 5456) nepojede do stanice Sebnitz, nově ukončí svoji jízdu na zastávce Dolní Poustevna ve 21:16 (Os 6682).
 • Dne 7. 9. 2024 se bude konat Cyklistický závod Tour de Zeleňák 2024, z tohoto důvodu bude vlak s odjezdem ze stanice Rumburk v 11:30 (Os 5446) odřeknut v úseku Rumburk – Mikulášovice dolní nádraží.

Trať 084 Rumburk – Panský – Mikulášovice, Rumburk – Krásná Lípa – Panský a zpět

 • V pracovní dny v období letních prázdnin nebyla doprava objednána.
 • Vlaky pojedou v turistické sezoně od 29. 3. do 3. 11. 2024 o sobotách, nedělích a svátcích. Nově budou zajištěny jednotkami Siemens Desiro Classic.
 • Původní spěšný vlak s odjezdem ze stanice Děčín hl.n. v 9:36 (Sp 1965) pojede z Děčína nově jako Sp 1966 až do stanice Varnsdorf. Vlak bude v úseku Děčín hl.n. – Rybniště veden dvěma jednotkami Siemens Desiro Classic. Ze stanice Rybniště bude první jednotka Siemens Desiro pokračovat do stanice
  Varnsdorf pod původním číslem 1966 s odjezdem ze stanice Rybniště v 10:41. Druhá jednotka Siemens Desiro Classic bude následně pokračovat do stanice Mikulášovice dol.n. (Os 26060), odjezd ze stanice Rybniště v 10:51.
 • Dne 7. 9. 2024 se koná Cyklistický závod Tour de Zeleňák 2024, z tohoto důvodu bude vlak s odjezdem z Mikulášovic dolního nádraží ve 12:02 (Os 26002) odřeknut v úseku Mikulášovice dolní nádraží – Rumburk.
 • Historický vlak z Vršovic provozuje KŽC Doprava. Vlak jezdí jen v sobotu a v neděli od 23. března do 28. října 2024.
 • Dva páry vlaků z Liberce provozuje Die Länderbahn CZ

Trať 085 Rybniště – Varnsdorf (viz také trať 081)

 • V úseku Děčín – Rybniště – Varnsdorf objednal Ústecký kraj v pracovní dny tři páry přímých osobních vlaků. Odjezdy z Děčína hl.n. budou v 5:36, 13:36 a 15:36 hod. (Os 26052, Os 26054, Os 26056), z Varnsdorfu v 7:01, 15:01, 17:01 hod. (Os 26051, Os 26053, Os 26055). Na těchto vlacích bude nasazena
  jednotka Siemens Desiro.
 • O víkendech a svátcích v sezóně od 29. 3. do 3. 11. 2024 ČD zajistí turistické spoje:
  • z Varnsdorfu v 11:01 do Jedlové (Os 26061) a zpět z Jedlové v 11:32 do zastávky Varnsdorf- pivovar Kocour (Os 26062), o ze zastávky Varnsdorf-pivovar Kocour do Rybniště ve 12:19, 14:22 a 16:19 (Os 26063, 26065 a 26067) a v opačném směru z Rybniště do zastávky Varnsdorf-pivovar Kocour ve 13:11, 15:09 a 17:11 (Os 26064, 26066 a 26068),
  • ze zastávky Varnsdorf-pivovar Kocour v 18:19 do Rumburku (Os 26069).
 • O víkendech a svátcích v turistické sezóně od 29. 3. do 3. 11. 2024 bude jezdit spěšný vlak z Děčína hl.n. v 9:36 do Varnsdorfu (Sp 1966). Vlak bude v úseku Děčín – Rybniště zajištěn dvěma jednotkami Siemens Desiro Classic, z nichž jedna bude pokračovat dále do Varnsdorfu a druhá jako vlak Os 26060
  do Mikulášovic dol.n. (viz také trať 084).
 • Ostatní spoje zajišťované v současném jízdním řádu mezi Rybništěm a Varnsdorfem Ústecký kraj v novém
  grafikonu neobjednal.
 • Jeden pár vlaků mezi Rybništěm a Varnsdorfem zajišťuje Die Länderbahn CZ

Tratě 087 (Lovosice –) Litoměřice hor.n. – Česká Lípa a 114 (Ústí nad Labem hl.n. –) Litoměřice hor.n. –
Postoloprty (– Žatec)

 • Vlak s odjezdem ze stanice Postoloprty v 8:41 (Os 6105), který dosud jede denně ze stanice Louny, pojede nově denně ze zastávky Louny město. V úseku Postoloprty – Louny město vlak pojede o víkendech a svátcích.
 • Vlak s odjezdem ze stanice Úštěk v 18:22 do stanice Louny (příj. v 19:56, Os 6138), bude prodloužen do zastávky Louny město.
 • Osobní vlak (Os 6143), který nyní jede ze stanice Postoloprty, pojede nově ze zastávky Louny město s odjezdem ve 22:26. V úseku Postoloprty – Louny bude vlak nahrazen novým vlakem s odjezdem ze stanice Postoloprty ve 21:38 (Os 26707).
 • Vlak s odjezdem ze stanice Louny ve 23:05 bude nově odjíždět již ve 22:56 (Os 6118).
 • V pracovní dny bude zaveden nový osobní vlak Os 26709 v úseku Postoloprty – Louny. Ze stanice Postoloprty bude odjíždět ve 23:16.
 • V období od 29. června do 1. září 2023 pojede o víkendech a svátcích pět párů přímých vlaků v úseku Postoloprty – Doksy. Ze stanice Postoloprty budou odjíždět v 6:35 (Os 6103), v 8:41 (Os 6105), v 10:41 (Os 6107), ve 12:41 (Os 6109) a ve 14:41 (Os 6111). V opačném směru pojede pět párů přímých vlaků
  v úseku Doksy – Česká Lípa střelnice – Postoloprty, z Doks budou odjíždět v 9:58. (Os 6080 / Os 6108),v 11:58 (Os 6082 / Os 6110), ve 13:58 (Os 6084 / Os 6112), v 15:58 (Os 6086 / Os 6114) a v 17:58 (Os 6088 / Os 6116).

Trať 096 Roudnice nad Labem – Libochovice

 • Historický vlak „Podřipský motoráček“ provozuje KŽC Doprava a to v sobotu a v neděli od 29. března do 3. listopadu 2024.

Trať 097 Lovosice – Teplice v Čechách

 • V úseku Lovosice – Radejčín zůstává náhradní autobusová doprava.

Trať 110 Louny – Kralupy nad Vltavou

 • Spěšný vlak s odjezdem ze stanice Louny v 5:37 do Prahy Masarykova n. (Sp 1495) pojede nově ze stanice Slaný (odj. v 6:28). Spěšný vlak v opačném směru s odjezdem ze stanice Praha Masarykovo nádraží v 16:21 (Sp 1494) pojede pouze do stanice Slaný. V úseku Louny – Slaný a zpět tyto vlaky nepojedou.

Trať 123 Most – Žatec západ

 • osobní dopravu zajišťuje RegioJet ÚK
 • Spěšný vlak Postoloprty – Žatec provozuje GW Train Regio

Trať 130 Děčín – Kadaň-Prunéřov

 • Spěšný vlak s odjezdem ze zastávky  Kadaň předměstí v 6:07 (Sp 1945) pojede opět po trati 130, vlak bude zastavovat na zastávce Duchcov (7:07) a ve stanici Teplice v Čechách (7:16).
 • U vybraných vlaků budou nově doplněna nová místa zastavení: Osobní vlak s odjezdem ze stanice Ústí nad Labem hl.n. v 5:31 (Os 6855) bude nově zastavovat na zastávkách Ústí nad Labem sever, Neštědice, Vilsnice. Osobní vlak s odjezdem ze stanice Ústí nad Labem hl.n. v 6:30 (Os 6857) nově zastaví
  na zastávkách v Neštěmice a Dobkovice. Osobní vlak s odjezdem ze stanice  Děčín hl.n. v 15:01 (Os 6872) bude nově obsluhovat zastávky Vilsnice a  Neštědice. Osobní vlak s odjezdem ze stanice  Děčín hl.n. v 17:01 (Os 6876) pak nově zastaví na zastávkách Vilsnice, Neštědice a Ústí nad Labem sever.
 • Část osobních vlaků provozu RegioJet
 • Spojení do Liberce zajišťuje Arriva
 • Mezi Motem a Chomutovem jezdí i GW Train Regio

Trať 131 Ústí nad Labem – Úpořiny – Most

 • všechny vlaky provozuje RegioJet v závazku ÚK

Trať 132 Děčín – Jeníkov-Oldřichov

 • Na této trati jezdí historický vlak „Podkrušnohorský motoráček“ a to jen v sobotu a v neděli od 29. března do 3. listopadu 2024. Dopravu zajišťuje KŽC Doprava.

Trať 134 Teplice v Čechách – Litvínov

 • Část osobních vlaků provozuje RegioJet v závazku ÚK
 • Víkendový spěšný vlak do Moldavy v Krušných horách provozuje GW Train Regio

Trať 140 Chomutov – Karlovy Vary – Cheb

 • Na této trati bude stávající osobní vlak z Kadaně-Prunéřova ve 14:39 do Klášterce nad Ohří (Os 17604) nahrazen vlakem Os 7002, který pojede ze stanice Kadaň-Prunéřov ve 14:38 až do stanice Cheb.

Beze změn

Na následujících tratích nedochází u dopravy zajišťované Českými drahami k žádným podstatným změnám:

 • trať 090 (Praha-) Kralupy nad Vltavou – Ústí nad Labem (– Děčín),
 • trať 095 Vraňany – Zlonice,