České Budějovice

Českobudějovické nádraží leží na trati z Lince do Prahy. Jeudí se odsud i směr Jihlava a Brno, na druhou stranu pak do Písku a Plzně. Staré nádraží v Českých Budějovicích doznalo modernizace, přesto kapacitně již nestačí, mnoho lidí ve vestibulu, dva stojící vlaky na jedné koleji. Ale mají zde široká, přímá a vysoká krytá nástupiště. Do nízkopodlažních souprav nastupujete bez-schodovitě. V hale řada obchodů. To je nádraží České Budějovice.

Nádraží České Budějovice

Hodnocení

Hodnocení nádraží na 80 %
Pro pohodlné a bezpečné cestování s dětmi a s kočárem vlakem jsou důležité jak samotné vozy vlaků, tak stav a vybavení nádraží.

Nádraží České Budějovice je významným přestupním uzlem mezi jednotlivými tratěmi v Jižních Čechách. Autobusové nádraží je pak přes silnici. Jak vypadá hlavní českobudějovické nádraží v září 2018?

Nádraží České Budějovice je živým centrem regionální dopravy jihočeského kraje. Na nádraží začíná nebo přes něj projíždí i mnoho rychlíků, včetně těch mezinárodních. Další nárůst dopravy se předpokládá po modernizaci trati do Prahy na kterém se již dělá. Radost jet 160 km/hodinu. Nádraží je ale malé, současné kapacitě již skoro nestačí.

Nástupiště I, II, II a IV. jsou dlouhá, široká a vysoká tak, že do nízkopodlažních vlaků nastupujete skutečně bez-schodovitě. Na nástupiště vedou dva podchody, ale jen jeden z nich má výtahy. Nástupiště jsou plně zastřešena. Na nástupištích místa k sezení a informační cedule.

Vestibul je plný různých obchodů se vším možným, hlavně s občerstvením + automaty. Jsou tu pokladny jednotlivých dopravců s tím, že ČD má pokladny jak v hale, tak moderním centrum v levé uličce z haly.

Parkování vedle nádraží, zastávka veřejné dopravy u nádraží,
Autobusové nádraží kousek přes silnici.

Nádraží je bezbariérové.

Podrobně
 • Nástupiště – jsou širká, vysoká, osvětlená, přehledná. Na nástupištích jsou lavičky, odpadkové košy, info tabule. Až na čelní nástupiště 2a jsou všechny plně zastřešené. Do nízkopodlažních vlaků se nastupuje bez-schodovitě. Nástupiště 2a je na konci nástupiště 2. Sledujte ukazatele.
 • Přístup na nástupiště – dva podchody, schody nebo výtahem. Podchody jsou v úrovni odbavovací haly.
 • přístup na nádraží – omezeně bezbarierový. Do podchodu či k pokladnám již bez-schodovitě.
 • Orientace na nádraží – v dopravní špičce trochu horší, protože moc lidí. Pro neznalé je i matoucí označování nástupiště sever – jih. Ale jedná se jen o bližší označení stejného nástupiště. Pozor (!), nádraží je malé, a občas jsou na jedné koleji, u jednoho nástupiště dva vlaky. Tak si dávejte pozor, ať nenasednete do toho druhého vlaku.
 • Pokladny – ano
 • Záchod – ano
 • Čekárna – nenašel jsem, místa k sezení jsou v otevřené hale
 • Čistota – spíše ano.
 • Občerstvenní – obchod s novinama, časopisy + drobné občerstvení, „pekárna“ …
 • Veřejná doprava – městská veřejná doprava u nádraží, regionální autobusy pak na dohled od nádraží přes silnici.
 • Parkování aut – vedle nádraží

Nádražní budova

Českobudějovické nádraží
Českobudějovické nádraží má jen malý přednádražní prostor. Vycházíte na úzký chodník, a hned silnice. Když je větší dopravní ruch, jako tady v sobotu na Dni železnice, chodník nestačí
Hlavní vstup do Budějovického nádraží
Hlavní vstup do Budějovického nádraží je vskutku historickým vchodem, plus nějaký ten schod z ulice
Vestibul Budějovického nádraží
Vestibul nádraží České Budějovice, pokladny a vpravo chodba k info centru ČD. Zkuste i zvednout oči, mají tu zajímavou výmalbu.
Vestibul Budějovického nádraží
Vpravo od hlavního vchodu je druhá část vestibulu nádraží České Budějovice. Všude jsou nějaké stánky, a prodejny všeho možného.
Parkování v Českých Budějovicích
Vedle nádraží je malé parkoviště, naštěstí další je přes ulici v nákupním centru.
Vestibul nádraží České Budějovice
Vestibul nádraží České Budějovice je malý. Trochu víc lidí a už se tu tlačíte. Vlevo info centrum ČD, vpravo pokračování vestibulu a vchod do druhého podchodu. Toho bez výtahů.
ČD České Budějovice
Vlevo z vestibulu je moderní zákaznické centrum Českých dráh.
Vestibul České Budějovice
Vestibul vpravo a vchod do druhého podchodu Česko-budějovického nádraží. Čekárna na oteřené ploše.

1.nástupiště u budovy

Výstup z podchodu na 1.nástupiště - jih
Výstup z podchodu na 1.nástupiště – jih. Sympatické je, že na kovovém zábradlí je ochrané sklo – nehrozí propadnutí dítěte přes zábradlí.
1.nástupiště je stejně jako další nástupiště vysoké pro bez-schodivit přístup do vlaku
1.nástupiště je stejně jako další nástupiště vysoké pro bez-schodovit přístup do vlaku
Pohled na II.nástupiště
Pohled na II.nástupiště, mimořádně zde staví RailJet z Prahy
Výstup z podchodu na 1.nástupiště - sever
Výstup z podchodu na 1.nástupiště – sever. Na druhé koleji historická souprava na oslavách železnice přes Budějovice v září 2018
Na 1.nástupišti je tento nákladní výtah,jen s obsluhou ale byl mimo provoz.
Výstup z podchodu na 1.nástupiště – sever. Na druhé koleji historická souprava na oslavách železnice přes Budějovice v září 2018
I na II.českobudějovickém nástupišti jsou místa k sezení.
I na II.českobudějovickém nástupišti jsou místa k sezení. Povrch nástupišť je rovný, bez závad na povrchu. U žlutě okraje vyznačena bezpečná zóna od hrany.

Nástupiště 2 – 2a, 3 a 4.nástupiště

Nástupiště 2a je na konci nástupiště 2, již ale bez zastřešení
Nástupiště 2a je na konci nástupiště 2, již ale bez zastřešení
Pohled na II a III.nástupiště na nádraží v Českých Budějovicích
Pohled na II a III.nástupiště na nádraží v Českých Budějovicích
IV.nástupiště
IV.nástupiště – schody a výtah z podchodu
Českobudějovické nádraží již kapacitně nestačí - jako zd, dva vlaky na jedné koleji.
Českobudějovické nádraží již kapacitně nestačí – jako zde, dva vlaky na jedné koleji. Rozlišení severní a jižní část nástupiště.
Rovná, dlouhá a přehledná nástupiště, značka ideál. To jsou České Budějovice
Rovná, dlouhá a přehledná nástupiště, značka ideál. To jsou České Budějovice. Zde III.nástupiště
Výtah z podchodu a IV.nástupišti v Českých Budějovicích
Výtah z podchodu a IV.nástupišti v Českých Budějovicích

Příchod na nástupiště

Podchod České Budějovice
Jeden ze dvou podchodů na nádraží v Českých Budějovicích. Tento má výtahy na nástupiště. Čisté a pokud tu není zrovna moc lidí, i dobře značený a přehledný.
Schody
Schody z podchodu na nástupiště na nádraží České Budějovice
Výtahy na nástupiště
Výtahy z podchodu na nástupiště nádraží České Budějovice
Schody na nástupiště České Budějovice
Schody z podchodu na nástupiště nádraží České Budějovice. Nahoře je klasické litinové zábradlí, doplněné o ochranné sklo (?), aby Vám třeba dítě nebo kufr nepropadl dolů na schody. Orientace dobrá a vycházíte v polovině délky nástupiště.

Klady a Zápory

„Nástupiště jsou široká, přehledná, rovná a vysoká.  Do nízko podlažních vlaků tedy bez schodů. Dva podchody, jeden s výtahy. Nástupiště krytá, možnost si sednout. Celkově přehledné nádraží. Ve vestibulu hodně obchodů a moderní info centrum ČD.“

„Na můj vkus moc lidí,  Nádraží je malé a ten východ (!), skoro rovnou  do vozovky. Označení nástupiště jih a sever, nástupiště „2“ a „2a“. U jednoho nástupiště, na jedné koleji, často stojí dva vlaky. Výtahy jsou pouze z jednoho podchodu, když půjdete tím druhým, pak jen schody. Kdo se v tom má vyznat.“

Další hodnocená nádraží

Olomouc

Šakvice

Máte dotaz, zkušenost. Napište mi

13 + 5 =

Vaše email adresa je určena jen a pouze pro případnou odpověd na Vás dotaz / komentář. Vaše email adresa nebude nikde zveřejněna ani poskytnuta třetí straně, nebude na ní zasíláno žádné obchodní sdělení a ni nebude ani jinak zpracovávána. Pokud bude Váš dotaz / komentář zajímavý, budu jej, po úpravě, publikovat, ale bez uvedení Vašeho jména a email adresy.