Hulín

je železničním uzlem, kde se stýkají tři tratě. První přichází od Kojetína (-od Brna), druhá vede z Bystřice pod Hostýnem (-Valašského Mezeřičí). Třetí tratí je hlavní železnice z Břeclavi do Přerova. Zastavuje tu tedy mnoho rychlíků a regionálních (osobních) vlaků, většinou u třetího nástupiště, které je rovné, široké a přehledné.
Podobně i jako další nádraží, kde se stýká více tratí, je nádražní budova obklopena z obou stran kolejemi a nástupišti, což ztěžuje orientaci. Zvlášť, když tu máme nástupiště 1a, 1b … Pod celým nádražím vede bezbariérový podchod, kterým se dostanete nahoru do čekárny, k pokladnám a na jednotlivá nástupiště.

Hulín

Hodnocení

Hodnocení nádraží na 60 %

Pro pohodlné a bezpečné cestování vlakem s dětmi, s kočárkem, u starších lidi či na vozíku jsou důležité jak osobní vozy, tak i stav a vybavení nádraží.
Má nádraží pohodlné a bezpečné nástupiště a jak se na nástupiště vůbec dostanu? Jak se vyznám na nádraží?
Tady je popis a hodnocení nádraží v Hulíně, které jsme navštívili a hodnotili v červenci 2019.

Na nádraží v Hulíně jsou tři nástupiště.

 • První nástupiště je tu dvakrát. Přímo u nádražní budovy u první koleje. A pak jako ostrovní nástupiště mezi první a druhou kolejí.
 • Druhé nástupiště je rovněž u nádražní budovy, ale z druhé strany. Když jste v čekárně, musíte se otočit. Druhé nástupiště je tu celkem čtyřikrát. Hned u budovy vlevo je první nástupiště u koleje 1a, vpravo pak u koleje 1b. Přes koleje je pak druhé nástupiště u 2.koleje a druhé nástupiště u 3.koleje.
 • Do třetice tu je třetí nástupiště u 3. a 4.koleje. K třetímu nástupišti na dálkové vlaky jen podchodem.

První a druhé nástupiště je bez zastřešení. Před deštěm se schováte v čekárně nebo v přístřešku u staniční budovy.
Třetí nástupiště je dlouhé, široké a přehledné. Většinu své délky je kryté a jsou to lavičky na sednutí. Přístup na 3.nástupiště je možný jen podchodem, který prochází pod celým nádražím. Přístup do podchodu je po schodech nebo výtahem.

Orientace na nádraží je díky značenému počtu nástupišť a ne-značení nástupišť trochu horší. Některé koleje nejsou vůbec číslovány.

Na nádraží je čekárna a automaty na napoje a drobné občerstvenní. Dále je tu hospoda.

Parkoviště pro kola a auta je hned u nádraží. Zastávka autobusů je na parkovišti u nádraží, dále pak v centru obce.

Podrobně
 • Bezbariérovost nádraží – ANO
 • Bezbariérovost 1. nástupiště – NE
 • Bezbariérovost 2. nástupiště – NE
 • Bezbariérovost 3. nástupiště – ANO
 • 1.nástupiště jsou přímá, přehledná, ale nízká a  bez zastřešení.
 • 2.nástupiště jsou přímá, přehledná, ale nízká a bez zastřešení.
 • 3.nástupiště je přímé, široké, přehledná a zastřešení.
 • Podchod – ANO
 • Orientace na nádraží – horší, nepřehledná směsice nástupišť a kolejí
 • Hlášení, odjezdová tabule – částečně
 • Pokladna – ANO
 • Záchod – ANO
 • Bezbariérové WC –
 • Čistota – ANO
 • Občerstvenní – v čekárně automat na nápoje a drobné jídlo
 • Nádražní hospoda
 • Úschovna zavazadel – ANO
 • Veřejná autobusová doprava – v blízkosti
 • Parkování kol – ANO
 • Parkování aut – ANO

Přístup na nádraží v Hulíně

Nádraží Hulín

Přístup na nádraží v Hulíně je z ulice rovnou do podchodu. Všechny nástupště jsou nahoře s tím, že na 3.nástupiště vedou z podchodu rovnou schody a výtah.
Na nástupiště 1 a 2 pak nejprve schody  a výtah do čekárny (a k pokladnám) a pak na nástupiště. 

Hulín nádraží, parkoviště

Před nádražím v Hulíně je velké parkoviště. Na snímku zachyceny i autobusy náhradní dopravy v době letních výluk na Brno.

Podchod na nádraží v Hulíně

Nádraží v Hulíně, podchod

Podchod vede pod celým nádražím v Hulíně a propojuje bezbariérově obě části obce.

Nádraží v Hulíně, podchod

Při cestě od parkoviště je nejprve v pdchodu cesta nahoru do čekárny a k pokladnám – vpravo po schodech, vlevo za rohem pak výtah. 
Lidé na snímku ale pokračují dál, k výstupu na třetí nástupiště. Opět výtah nebo schody.

Nádraží v Hulíně, podchod

Podchod v Hulíně je při cestě od parkoviště nejprve modrý, aby pak přešel do pestrbarevných barev. Podstatné je, že je osvětlený a celkem čistý. 

Nádraží v Hulíně, podchod

Schody z podchodu na třetí nástupiště. Na druhé straně, přes chodbu, je pak výtah.

Čekárna v Hulíně

Nádraží Hulín čekárna

Odbavovací hala na nádraží v Hulíně. Přímo na 1.nástupiště ke kolejím 1 a 2. Vpravo pak šipka směr podchod apřístup na 3.nástupiště ke kolejím 3 a 4.

Nádraží Hulín čekárna

Na nádraží v čekárně v Hulíně jsou automaty na drobné pochutiny a na nápoje. Vedle, u 1.násupiště je i hospoda.
Záchody jsou po prvním nástupšti na druhou stranu.

Nádraží Hulín, 2.nástupiště

Východ na 2.nástupiště z čekárny na nádraží v Hulíně. U knihovničky ven. Vpravo nástupiště u koleje 1b, vlevo nástupiště u koleje 1a.

K 2.nástupištu u koleje druhé a třetí pak rovno, přes koleje. Napřed se ale rozhlédněte.

Nádraží Hulín, 2.nástupiště

1.nástupiště na nádraží v Hulíně

1.nástupiště na nádraží v Hulíně, 1.kolej

Hulín, 1.nástupiště, 1 kolej

K nádražní budovy v Hulíně je 1.nástupiště a kolej č. 1

Hulín, 1.nástupiště

Hulín, 1.nástupiště a koleje 1 a 2.

1.nástupiště na nádraží v Hulíně, 2.kolej

Hulín, 1.nástupiště, 2 kolej

Na 1.nástupiště, k 2.koleji jen překročením 1.koleje.
Z 2.koleje odjíždějí třeba rychlíky směr  Olomouc.

Hulín, 1.nástupiště, 2 kolej

První nástupiště v Hulíně je obklopeno z obou stran kolejemi a to koleji 1 a 2.
K druhé koleji tedy přes tyto přechody první koleje. 

3.nástupiště v Hulíně, kolej 3 a 4

Hulín, 3.nástupiště

Hulín, 3.nástupiště je dlouhé, přímé, široké a po téměř celé délce kryté. 

Hulín, 3.nástupiště

U třetího nástupiště v Hulíně jsou koleje 3 a 4. Zde staví dálkové vlaky do Ostravy. Přístup na nástupiště jen podchodem.

Hulín, 3rd platform

Na nádraží v Hulíně, na 3.nástupišti u koleje 3 a 4.

Hulín, 3.nástupiště

Na třetí nástupištěv Hulíně jen a pouze podchodem. Výstup buď po schodech, nebo výtahem. 

2.nástupiště v Hulíně

2.nástupiště v Hulíně, 1a.kolej

Hulín, nástupiště 1a

Když vyjdete z čekárny na 2.nástupiště, je nástupiště u koleje 1b vlevo.
Nepřekračujete koleje.
Z 1.koleje většinou odjíždějí vlaky směr Holešov.

2.nástupiště v Hulíně, 1b.kolej

Nádraží Hulín, nástupiště 1b

Když vyjdete z čekárny na 2.nástupiště, je nástupiště 1b vpravo od nádražní budovy. Nepřekračujete koleje, ale musíte až za budovu…

Nádraží Hulín, nástupiště

… nástupiště 1b je až za tím modrým stánkem. Od nástupiště 1b odjíždějí třeba regionální vlaky směr Otrokovice.

2.nástupiště v Hulíně, 2.kolej

Nádraží Hulín, nástupiště 2

Přístup na druhé nástupiště ke koleji 2 a 3 je přes takový přechod kolejí.
Z druhé koleje většinou odjíždějí vlaky směr Kojetín a Kroměříž.

Nádraží Hulín, 2.nástupiště

Stojím u východu z čekárny na 2.nástupišti. Přechodem přes první kolej se dostanu na 2.nástupiště u koleje 2.
Odsud odjíždějí třeba vlaky směr Bystřice pod Hostýnem.

2.nástupiště v Hulíně, 3.kolej

Nádraží Hulín, nástupiště 2

Druhé nástupiště u 3.koleje je až to zadní nástupiště. Nástupiště je přímé, rovné, ale bohužel nízké a úzké.
Odsud odjíždějí regionální vlaky třeba směr Kojetín / Kroměříž.

Hulín, train station

Na druhé nástupiště u koleje třetí se dostanete překročením první a druhé koleje. 

Klady a Zápory nádraží Hulín

„Všechna nástupiště jsou dlouhá a přehledná. Třetí nástupiště dostupné bezbariérově přímo z podchodu. Netřeba chodit přes čekárnu. Navíc je zastřešené, vysoké a bezpečné.
Před nádražím je místo pro zaparkování.“

„První nástupiště je tu dvakrát a druhé nástupiště dokonce čtyřikrát (!). To je už fakt síla. Navíc značení není moc kvalitní. Pokud odsud odjíždítem nebo přestupujete, velmi pečlivě sledujte šipky a rozhlížejte se.“

Další hodnocená nádraží

Vaše email adresa je určena jen a pouze pro případnou odpověd na Vás dotaz / komentář. Vaše email adresa nebude nikde zveřejněna ani poskytnuta třetí straně, nebude na ní zasíláno žádné obchodní sdělení a ni nebude ani jinak zpracovávána. Pokud bude Váš dotaz / komentář zajímavý, budu jej, po úpravě, publikovat, ale bez uvedení Vašeho jména a email adresy.