Přerov

je jedním z největších přestupních uzlů na české železniční síti. Prochází tudy hlavní trať z Ostravska (-Polska) na jih na Břeclav a dál na Vídeň (-Bratislavu). Navazuje tu trať na Vyškov (- Brno) a trať na Olomouc (- Šumperk). Z pohledu cestujících jsou všechna nástupiště rovná, přehledná a celé nádraží je bezbariérové. Za nás si přerovské nádraží zaslouží vysoké hodnocení.

Přerov

Hodnocení

Hodnocení nádraží na 80 %

Tady je popis a hodnocení nádraží v Přerově, které jsme navštívili v červenci 2019.

Na nádraží v Přerově jsou čtyři dlouhá nástupiště na průjezdných kolejích. A další dvě nástupiště jsou vlevo od staniční budovy. Zde jsou jen čelní (neprůjezdné) koleje.
Mají tu dva souběžné podchody, jeden s výtahy. Všechna nástupiště jsou proto bezbariérově dostupná.
Jak nástupiště, tak koleje jsou řádně číslovány, všude jsou informační tabule  a směrovky.
Na nádraží v Přerově jsou takřka všechny služby.
Jak na nástupištích, tak v podchodu je čisto.

Podrobně
 • Bezbariérovost nádraží – ANO
 • Bezbariérovost 1.nástupiště – ANO
 • Bezbariérovost 1A.nástupiště – ANO
 • Bezbariérovost 1B.nástupiště – ANO
 • Bezbariérovost 2.nástupiště – ANO
 • Bezbariérovost 3.nástupiště – ANO
 • Bezbariérovost 4.nástupiště – ANO
 • Nástupiště jsou přímá, přehledná
 • Nástupiště 1 až 4 jsou zastřešená
 • Orientace na nádraží – dobrá
 • Hlášení, odjezdová tabule – ANO
 • Pokladna – ANO
 • Záchod – ANO
 • Bezbariérové WC – ANO
 • Čistota – ANO
 • Občerstvenní – automaty na nápoje ANO
 • Restaurace / Kavárna – v rekosntrukci
 • Úschovna zavazadel – ANO
 • Půjčovna kol – ANO
 • Úschovna kol – ANO
 • Parkování kol – ANO
 • Staniviště autobusů – ANO
 • Stanoviště taxi – ANO
 • Parkování aut – ANO
 • Plánek nádraží Přerov – PDF soubor
 • Informace o nádraží Přerov – stránky ČD

Nádraží Vsetín

Hlavní vstup na nádraží v Přerově

Hlavní vstup na nádraží v Přerově, ale jen po schodech. Pokud potřebujete přístup bez schodů, musíte se dát vlevo podle šipek a nádražní budovu objet.
Pak zpět po prvním nástupišti a jste v odbavovací hale.

Hala nádraží v Přerově

V odbavovací hale přerovského nádraží je čisto, všude je dobré osvětlení.
Jsou tu místa na sednutí, obchůdky a prodejní automaty s balenými potravinami.

Hala nádraží v Přerově, průchod do druhé části

Hala nádraží v Přerově, průchod do druhé části.
Všude směrovky a informační tabule. Nádraží je kompletně bezbariérové, vyjma vstupních schodů – nutno objet po prvním nástupišti.

Jak se vyznat na nádraží v Přerově

Na nádraží v Přerově je více zákoutí, ale všude jsou cedule, takže orientace je celkem v pohodě.

Čekárna na nádraží Přerově

V Přerově na nádraží je za dveřmi i tato čekárna.

První podchod na nádraží v Přerově

Podchod na nádraží v Přerově

Ze středu staniční budovy vede na nástupiště 2 až 4 podchod. Nahoru však jen po schodech. Pokud potřebujete použít výtah, musíte se dát po prvním nástupišti vlevo do druhého, souběžného, podchodu.
Nad schodištěm vidíte lidi čekající na vlak na prvním nástupišti.

Podchod na nádraží v Přerově, výstup do nádražní haly

Pohled z druhé strany, při výstupu z podchodu do odbavovací haly nádraží. Všimněte si, nástupiště 1A a 1B jsou bokem, asi tři minuty chůze. Sledujte směrovky.

Podchod v Přerově na nádraží

Schodiště z podchodu do odbavovací haly nádraží.

Podchod v Přerově na nádraží

U výstupu z podchodu nahoru na nástupiště jsou vždy info tabule. Podchod je světlý, čistý a řádně osvětlen.

Podchod vlevo od nádražní budovy

Levý podchod na nádraží v Přerově

Bezbariérový podchod je ten vlevo od nádražní budovy. Dáte se po prvním nástupišti vlevo. Nebo můžete odbavovací halu nádraží zcela vynechat a dáte se vlevo kolem nádražní budovy. 

Bezbariérový podchod na nádraží v Přerově

Vstup do lévého podchodu je buď po schodech nebo výtahem. Vstup se nachází u nástupiště 1A a 1B, vlevo od nádražní budovy.

Přerovské nádraží - bezbariérový podchod

I tento podchod je moderní, čistý a osvětlený. 

Z levého podchodu vedou nahoru na násupiště jak schody, tak výtahy. 

1.nástupiště v Přerově, 3.kolej

Popis a fotky prvního nástupiště v Přerově

1.nástupiště je hned u přerovské nádražní budovy. Zde staví vlaky na koleji 3. V době naši návštěvy bylo 1.nástupiště ještě v rekonstrukci. Přesto je znát, že nástupišt je rovné, přehledné a plně bezbariérové.

Popis a fotky prvního nástupiště v Přerově

1.nástupiště na nádraží v Přerově. Pokud se vydáte po něm vlevo dojdete k nástupišti 1A a 1B. 

Nástupiště 1A v Přerově, 5.kolej

Popis a fotky nástupiště 1A v Přerově

Vlevo od nádražní budovy jsou nástupiště 1A a 1B. Nejjednodušší přístup je po prvním nástupišti vlevo. 

Popis nástupiště 1A v Přerově

U nástupiště 1A staví vlaky na vnitřní koleji číslo 5. To je ta (slepá, neprůjezdná) kolej na obrázku vlevo. Nástupiště 1A je rovné a vysoké, ale není zastřešené.
Ta kolej na obrázku vpravo je již kolej číslo 3 u prvního nástupiště.

Nástupiště 1B v Přerově, 7.kolej

Popis nástupiště 1B v Přerově

Vlevo od nádražní budovy jsou nástupiště 1A a 1B. U nástupiště 1B je jen jedna kolej a to kole číslo 7. 

Popis nástupiště 1B v Přerově, vlevo od nádražní budovy

Kole 7 u nástupiště 1B je čelní, tj. neprůjezdná. Nástupiště je sice rovné a vysoké, ale není zastřešené.

Jak na nástupiště 1A a 1B v Přerově - podchod

U nástupiště 1A a 1B ústí levý podchod. Na další nástupiště 2 až 4 tedy nemusíte chodit přes nádraží, ale sejdete nebo sjedete výtahem rovnou do podchodu.

2.nástupiště v Přerově, kolej 4. a 6.

Nádraží v Přerově, popis 2.nástupiště

2.nástupiště v Přerově je rovné a přehledné. Po většinu délky zastřešené.
Do nízkopodlažních vlaků nastupujete bezbariérově.
K sednutí celkem pohodlné lavičky.
Na třídený odpad koše.

Nádraží v Přerově, popis 2.nástupiště

Výstup z podchodu na 2.nástupiště, kde staví vlaky u 4. a 6.koleje

Nádraží v Přerově, popis 2.nástupiště, vstup do podchodu

Na 2. až 4.nástupiště jedině podchodem. V Přerově jsou dva souběžné podchody s tím, že ten pravý (při pohledu od nádražní budovy) má nahoru na nástupiště jen schody.

Nádraží v Přerově, popis 2.nástupiště, vstup do podchodu

Do levého podchodu vedou z 2.nástupiště jak schody, tak výtah.

3.nástupiště v Přerově, koleje 8 a 10

Nádraží v Přerově, nástupiště 3, kolej 8 a 10

3.nástupiště v Přerově. Zde zastavují vlaky na 8. a na 10.koleji.
Informační tabule tu jsou s výrazně vyznačením čísly kolejí u kterých zastavuje vlak.

Nádraží v Přerově, nástupiště 3, kolej 8 a 10

Většina délky nástupiště je krytá, jen na obou koních je část 3.nástupiště bez zastřešení. Na nástupišti jsou jak místo na tříděný odpad, tak celkem pohodlné lavičky.

Nádraží v Přerově, nástupiště 3, vstup do podchodu

Ze 3.nástupiště vedou vedou dva souběžné podchody. Do toho prvního buď po schodech, nebo z druhé strany bezbraiérově výtahem.

Nádraží v Přerově, nástupiště 3, vstup do podchodu

Do souběžného pravého podchodu vedou ze 3.nástupiště jen oboustranné schody.
Nástupiště je v Přerově sice široké, ale při průjezdu vlaku dávejte pozor, pokud zrovna procházíte nebo stojíte na zúžení vedle schodů do podchodu.

4.nástupiště v Přerově u 12. a 14.koleje

Nádraží v Přerově, popis 4.nástupiště

Rovněž 4.nástupiště je rovné, dlouhé a přehledné. A plně bezbariérové. Zde staví vlaky u koleje 12 a 14.

4.nástupiště je označením rozděleno na část 4A a část 4B. 
Nástupiště 4A je vpravo a 4B vlevo při pohledu od staniční budovy. Jinak sledujte směrovky.

Nádraží v Přerově, popis 4.nástupiště, vstup do podchodu

Do pravého podchodu vede ze 4.nástupiště dvojice schodišť. Za pozornost stojí, že boční zábradlí na nástupišti je doplněno o sklo, aby děti nepropadly.

Nádraží v Přerově, popis 4.nástupiště, vstup do podchodu

Levý vstup do podchodu je ze 4.přerovského nástupiště po schodech nebo výtahem.

Autobusové nádraží v Přerově

Autobusové nádraží v Přerově

Hned vedle nádraží  je i autobusové nádraží Přerov. Výhodou je, že autobusové nádraží je vlevo od staniční budovy, máte-li jízdenku, můžete tedy rovnou do podchodu.

Parkování na nádraží v Přerově

Parkování na nádraží v Přerově

Kryté parkoviště je vlevo od nádražní budovy. U prvního nástupiště a vchodu do podchodu.

Parkování před nádražím v Přerově

Další parkovací plochy jsou před nádražím. Zde je možno parkovat jak s kolem, tak s autem

Vlakem na výlety

Tipy na výlety vlakem: Přerov, 2.nástupiště

Pokud budete v Přerově na nádraží a trochu se zajímáte o historii, doporučuji si zajít na 2.nástupiště.
Zde jsou rekonstruovány původní označovače jaký vlak jede ze které koleje. Drážní zřízenec jednoduše pákou zvedl do vodorovné polohy příslušnou ceduli.
Černé cedule – osobní vlaky, červné pak rychlíky.

Klady a Zápory nádraží v Přerově

„Z pohledu cestujících je přerovské nádraží na velmi vysoké úrovni. Kompletně bezbariérové, všude info tabule, většina nástupišť je zastřešená. Čisto a řádně osvětleno. V blízkosti nádraží parkoviště a stanoviště autobusů.“

„Jediné na co si cestující musí dávat pozor je značení nástupiště 1, 1A a 1B a pak nástupiště 4A a 4B. Což může být trochu matoucí. 1.nástupiště je na průjezdné koleji podél staniční budovy. Zatímco dvojice nástupišť 1A a 1B je vlevo od budovy. Nástupiště 4A a 4B značí část pravou a část levou čtvrtého nástupiště.“

Další hodnocená nádraží

Vaše email adresa je určena jen a pouze pro případnou odpověd na Vás dotaz / komentář. Vaše email adresa nebude nikde zveřejněna ani poskytnuta třetí straně, nebude na ní zasíláno žádné obchodní sdělení a ni nebude ani jinak zpracovávána. Pokud bude Váš dotaz / komentář zajímavý, budu jej, po úpravě, publikovat, ale bez uvedení Vašeho jména a email adresy.