Popis místa

Asi 17 km pěší putování zeleným údolím řeky Bystřice. Po proudu řeky z Domašova nad Bystřicí do Hrubé Vody. Přírodní park Údolí Bystřice se vyznačuje hlubokými údolím. Dole řeka se žel. tratí, nahoře skalní vyhlídky a zřícenina hradu.

Nejbližší nádraží

Domašov nad Bystřicí

Jívová

Hrubá Voda -Smilov

Hrubá Voda

Hrubá Voda zastávka

Domašov – Malý Rabštýn

První úsek cesty vede z nádraží v Domašově nad Bystřicí po modré na vyhlídkové místo Malý Rabštýn.
Od nádraží se nejprve dáte do vesnice. Zde hned za tratí je samoška, kde můžete doplnit zásoby. U ní je také turistický rozcestník. Jděte po modré přes vesnici a dál kolem železniční tratě a řeky Bystřice, kterou máte po pravé ruce.

Podejdete žel.trať a začíná strmé stoupání. Geologickou zajímavostí viditelnou z cesty jsou Kamenné proudy, které vznikly až za poslední doby ledové.
Pokračujete nahoru lesní cestou, občas vám stezku zkříží spadlý strom.

Přírodní park Údolím Bystřice

Z Malého Rabštýna je to dolů celkem sešup. Přecházíte nad řekou a žel. tratí a jdete kolem břidlicového lomu. Tato část cesty je pohodová s mírným klesáním. Za pozornost stojí odbočka a návštěva žel. zastávky Jívová, kde je vskutku zajímavý nádražní „domek“. Od zastávky se budete vracet na stejnou cestou zpět.

O kousek dál je další technická zajímavost a to ojedinělý dvouúrovňový most. Tento pochází z roku 1872. Po jednom mostě překonává potok Jírovec silnice a nad ní vede po druhém mostě železniční trať.

Cesta již vede v rovině v údolí řeky Bystřice přes chatové osady a kolem trati až do Hrubé Vody.

Hrad Hluboký

asi 1,5 km do kopce nad vesnici Hrubá Voda býval kdysi hrad. Dostanete se sem po naučné stezce, která začíná u nádraží Hrubá Voda a vede strmě nahoru kolem hotelů, aby pak pokračovala skoro po vrstevnici. Z hradu toho moc nezůstalo. Jen pár kamení v lese a zbytky náspů. O jeho podobě si můžete udělat představu z info panelu u cesty. Ale je odsud hezká vyhlídka.
Odbočku k hradu lehce minete, tak se dívejte kolem sebe.
Hrad vybudoval kolem roku 1340 olomoucký biskup Jan Volek. Po jeho smrti roku 1351 jej král Karel IV. daroval svému bratrovi markraběti Janu Jindřichovi.
Poté hrad střídal majitele a zpustl.
Pokud se z hradu nechcete vracet stejnou cestou, můžete využít neznačenou lesní cestu rovno dolů na parkoviště Hrubá Voda. Tuhle cestu ale nedoporučuji po dešti, protože se budete čvachtat v toku potoka.

Rizika

Na skalních vyhlídkách a na zřícenině hradu dávejte pozor na děti.

Není vhodné pro kola ani pro cestu s kočárkem: strmé stoupání a klesání, úzké cesty.

Rady na cestu

Pohodová cesta, stačí kecky nebo lehká trecková obuv.
Po cestě je možnost občerstvení.