Z Božického nádraží do Přírodní rezervace Karlov

Údolím lásky je naučná stezka u Božic nad Znojemsku. Stezka vede přes přírodní rezervací Karlov. V tomto „Údolí lásky“ jsou tři rybníky. Protože jsou po proudu Příčného potoku, říkalo se jim Prvák, Druhák a Třeťák. Dnes jsou na mapách.cz pojmenované jako Horní, Prostřední a Dolní Karlov.

Délka vycházky je 5,5 km.
Na jaře a na podzim je tu moc krásně.

Naučná stezka Údolím lásky začíná na Božickém nádraží a první úsek vede neromanticky kolem kolejiště na straně jedné a nějakou fabrikou na straně druhé. Po pár stech metrech překračujeme koleje vlečky a pokračujeme po dobře značené cestě lesem. Po dvou kilometrech cesty po rovině následuje sestup do Údolí lásky.

Hraběcí studánka

Zde, na začátku hráze rybníka Prostřední Karlov je dřevěný turistický přístřešku, kde si můžete odpočinout a dát si svačinu. Pokud zatoužíte po pramenité vodě, je jen několik metrů od přístřešku, ve svahu, pramen s čistou vodou. Nad tímto pramenem byla roku 1810 postavena klasicistní stavba obložená pískovcovými kvádry. O to se zasloužila tehdejší majitelka panství Hrušovany, hraběnka Emanuela Khuen – Belassi. Takto vznikla Hraběcí studánka. Voda ze studánky je kvalitní a lidé z Božic si ji nabírají a odnášejí domů na pití.

Naučná stezka vede dál po hrázi Prostředního Karlova.

Naučná stezka Údolím lásky

Naučná stezka se na severní straně Prostředního Karlova stočí vlevo a po druhém břehu se vracíme zpět.
Určitě doporučuji tichou zacházku na hráz mezi Horní a Prostřední Karlov, kde je krásný výhled na vodní hladinu a v sezóně na hnízdící ptáky.

Naučná stezka pokračuje rovno po severní straně Horního rybníka až k silnici. Pokud spícháte, můžete se s opatrností vydat po silnici zpět k nádraží. Pokud máte čas, přejděte silnici a vydejte se po Naučné stezce k Božickému rybníku. Na západ od něho, za bezejmenným rybníkem, je v mokřadech prameniště Příčného potoku.

Příčný potok

Příčný potok postupně napájí jednotlivými rybníky, aby se po několika kilometrech stal pravostranným přítokem řeky Jevišovky. Na jeho začátku jsou mokřady ze kterých vzniká bezejmenný rybník. Následují další mokřady známé  jako Přírodní památka Protržený rybník. Jsou sídlem řady vzácných druhů rostlin a živočichů vázaných na biotopy mokřadu.  Podle mapy k mokřadům ani dál k pramenu Příčného potoka, nevede žádná schůdná cesta, tak se sem ani nevydáváme.

Za povšimnutá tak stojí spor o jeho pojmenování. Označení mokřadů Protržený rybník zřejmě není správný. Jak se uvádí tady, měl by se bezejmenný rybník, ze kterého vytéká Příčný potok jmenovat Starý rybník, nebo rybník za Tesaříkovýma. A mokřadům místní prý neřeknou jinak než bažina.

Příčný potok, který vytéká z mokřad napájí Božický rybník, který je na okraji Naučné stezky Údolím lásky. Podle vyprávění pamětníků se právě v tomto Božickém rybníku zapadl na konci války těžký německý tank Tiger II. Jeho zbytky byly u rybníka pozorovány ještě na začátku 50.let 20.století.

Okružní výlet zakončíme na nádraží Božice u Znojma.

Nádraží po cestě

Obtížnost výletu

  • v pohodě
  • lehká turistická obuv
  • většina cest vede po lesích cestách
  • není určena pro cestu s kočárky nebo na kole

Rizika

  • na dvou místech překračujete silnici a pokud si chcete cestu zkrátit, část cesty jdete po silnici.

Rady na cestu

  • Cesta na pomezí lesa a pole může být po deštích blátivá.
  • Po cestě není žádná hospoda, ani obchod. Ani na nádraží není automat na jídlo. Jídlo sebou.
  • Pokud chcete ochutnat vodu ze studánky, vezměte si sebou hrnek.

Mapa cesty Údolím lásky u Božic na Znojemsku