• 20 km proti proudu řeky Sázavy
  • pohodová turistická cesta
  • málo lidí, mimo sezónu skoro nikdo

Jaroslav Hašek ve Světlé nad Sázavou

Naše cesta začíná na nádraží ve Světlé nad Sázavou.
Zde stojí za pozornost pamětní tabule na příjezd spisovatele Jaroslava Haška.
Při pohledu z nástupiště je tabule vpravo, na boku nádražní budovy a stánkem s pivem.

Proti toku řeky Sázavy

Z nádraží jděte na most přes řeku Sázavu.
Za mostem projdete kolem průmyslového areálu a u parkoviště před samoobsluhou se napojíte na červenou turistickou značku.

Červená Cyrilometodějská cesta

První 4 km jdeme po červeně značené turistické cestě ze Světlé na zastávku Pohleď.
Tento úsek je součásti tzv. Cyrilometodějské dálkové cesty, která začíná v Praze a končí na Velehradě. My jsme tu ale v prosincovém chladném počasí žádné poutníky, ani turisty nepotkali.

Zastávka Pohleď, ta s háčkem

Popis a fotky vlakové zastávky Pohleď, té s háčkem, najdete v tomto příspěvku.

Přes pole do Olešnice

Další 3 km po červená cestě vedou od zastávky Pohleď nejprve podél trati. Pěšina překonává Olešnický potok, aby se následně prudce zvedla a přes pole zamířila do obce Olešnice.

Okrouhlice – Veselice

Olešnice je nahoře na kopci a tak první kilometry ze 7km úseku vedou pohodlně dolů do obce Okrouhlice, kde je i nádraží Okrouhlice.
Další kilometry jsou po polích až do Veselice.

Fotky a popis nádraží v Okrouhlicích najdete v tomto příspěvku.

Do Havlíčkova Brodu

U obce Veselice je vlaková zastávka Havlíčkův Brod Perknov. Přecházíme žel. trať, abychom ušli závěrečných 5 km co nám zbývá na nádraží do Havlíčkova Brodu. Protože turistická červená cesta vede přes město, raději z ní scházíme a vydáváme se po pěšinách podél trati. Blízkost města je znát, na cestách jsou i nyní v prosinci cyklisté a pejskaři.

Závěrečný úsek městem nás vede podél řeky Sázavy po modré, červené a závěrečný úsek po žluté na nádraží v Havlíčkově Brodě.

Obtížnost

  • lehká až středně těžká turistická obuv
  • většina cest vede po polích a lesích
  • závěrečný úsek po ulicích města
  • není určena pro cestu s kočárky

Rizika

  • část cesty vede blízko řeky, bláto a nebezpečí uklouznutí

Rady na cestu

  • dlouhé úseky bez občerstvení
  • v případě nepřízně počasí nebo únavy je možné zkrátit cestu vlakem z některého nádraží co je po cestě