Železniční viadukt u Sazomína přes řeku Oslavu

Železniční viadukt přes řeku Oslavu je důkladně schovaný ve zvlněné krajině Vysočiny. O co více je tu potoků, o to méně je tu mostů a lávek. Navíc poblíž viaduktu nevede ani žádná turistická cesta ani cyklo-trasa. Jediná polní cesta pod mostem vede, jak jinak, než na pole, kde končí.

Viadukt je na trati ze Žďáru nad Sázavou do Tišnova poblíž stanice Ostrov nad Oslavou, u vesnice Sazomín.
Trať byla budována již ve 30. letech, ale první vlaky tudy projely při jednokolejném provozu až 20. prosince 1953. Druhá kolej byla v celém úseku trati dokončena v roce 1958. A elektrický provoz byl zahájen až 7. listopadu 1966.

Kudy se dostat k Sazomínskému viaduktu

Jedním slovem: obtížně.
Nejbližší nádraží je Ostrov nad Oslavou. Z něho vede jediná cesta do obce stejného jména. To je však na druhou stranu.
Místní si cestu do Sazomína zkracují podél trati. Nechoďte však v žádném případě kolem kolejí!
Nahoře na svahu, na rozhraní pole a keřů, je cestička. Po pěti minutách chůze, kdy po pravé ruce máte pod sebou manipulační kolej, dojdete k objektu železniční elektrické rozvodny. Dejte se k ní. Cesta ze svahu dolů vede podél dávno rozpadlého železničního zábradlí.
U brány rozvodny překročíte manipulační kolej a dál již vede asfaltová cesta. Po ní se dostanete na silnici u podjezdu do Obyčtova.
Dáme se po silnici do mírného kopce. Pokud je sucho lze mezi poli přejít rovnou do Sazomína, který je za kopcem. Pokud je mokro, musíte dojít až na křižovatku s hlavní silnici. Tato silnice má široké okraje, jděte vpravo z kopce dolů.
V Sazomíně musíte překonat potok Oslavu. Buď podle mapy po vedlejší silnic, nebo se dejte na první odbočce vpravo a za hřištěm je v mapě nezakreslená kovová lávka. Tak jako tak se ocitnete u statku na začátku polní cesty. Po asi deseti minutách přejdete horizont a Vy uvidíte monumentální železniční viadukt.

Nejbližší nádraží

Obtížnost

Jedná se o mírně kopcovitou krajinu.
Polní cesta, pole, louka, na silnici asfalt.
Za suchého počasí je trasa v pohodě, na běžnou vycházkovou obuv.
Nevhodné pro kočárek nebo kolo

Rizika

  • cesta po silnici
  • po dešti blátivá cesta přes pole
  • louka u viaduktu je nízko u řeky a z jara je nasáklá vodou.

Rady na cestu

  • mapu – lehce se mezi potoky ztratíte