Popis místa

Cyklotrasa Židlochovice – Žabčice – Vranovice je součástí dálkové trasy z Brna na jih Moravy. Od jara do podzimu, zvláště o víkendech, velmi frekventovaná trasa pro návštěvy Pálavy. Námi doporučený úsek začíná hned u Židlochovického nádraží.
První úsek vede po pravém břehu řeky Svratky. Ta je však od cesty oddělena valem a stromořadím.

U čističky zabočíte doprava a rovno po asflatce přes pole až k obci Žabčice.  Zde pokračujete kolem koupaliště po cyklostezce co vede souběžně kolem silnice.
V obci Žabčice můžete využít dětské hřiště, stánkové občerstvení nebo hospodu.

V Žabčicích překonáte železniční trať a to buď podchodem v železniční stanici nebo pojedete podél značek a přes trať nadjezdem.
Doporučuji se držet značení, už z toho důvodu, že úsek od Žabčického nádraží k napojení na cyklotrasu je tvořen polní nezpevněnou cestou.

Následuje několika kilometrová rovná asfaltka ze Žabčic do Vranovic. Ta vede souběžně se železniční trati.

Pokud pokračujete na jih, držte se ve Vranovicích podél železniční trati a nepřekračujte trať.
Pokud potřebujete doplnit zásoby pití, sladkostí nebo skáknout na oběd, překročíte trať přes chráněný železniční přejezd.
Zde si dávejte obzvláště pozor a opravdu dbejte na výstražná světla a stažené závory. Zde jezdí vlaky opravdu rychle, a mohou jet souběžně vedle sebe.

Na nádraží ve Vranovicích je nově zbudované info centrum (a automaty na nápoje)

Další úsek z Vranovic na jih už není hodný pro děti.
Za nádražím vede cyklotrasa podjezdem pod tratí a následuje celkem nepříjemná křižovatka.
Pak už po silnici na jih.

Nejbližší nádraží

Vranovice

Židlochovice

Žabčice

Obtížnost

Na kole v pohodě.
Pěší cesta by byla zdlouhavá a nudná.

Rizika

Většina cesty je v otevřeném terénu, mimo stromy.
V létě proto nebezpečí od prudkého slunce a nedostatku vody.
Černý asfaltový povrch odráží teplo.

Průjezd Žabčic znamená křížení se silnicemi.
Ve Vranovicích dbejte pozornosti na železničním přejezdu.

Další aktivity

V úseku Žabčice – Vranovice můžete zkusit závodit se souběžně jedoucím vlakem.

Rady na cestu

Vhodné pro cyklovýlety s děti.