Popis místa

Podnikli jsme vlakový výlet ze stanice Olbramkostel do stanice Šumná po modré a zelené trase, která nás zavedla do krásných listnatých lesů, nádherného zrcadlení hladin rybníků a výstupu na zříceninu hradu Šimperk. Všechny fotky jsem pořídil na značené cestě.

Délka trasy je 10.5 km a pokud je sucho, stačí kecky.

Jsme na severo-západ od Znojma, tam, kde již pomalu začíná Vysočina. Tahle oblast není turisticky moc známá. Holt, víno tu už není.
Je to řídce osídlená krajina, s obcemi daleko od sebe. Ticho, kdy dlouhé kilometry nikoho nepotkáte.

1. etapa z nádraží do vesnice Olbramkostel

Nádraží Olbramkostel je na trati ze Znojma do Okříšek.
Vlaky tudy jezdí ve dvouhodinovém taktu. Modrá turistická značka začíná hned u staniční budovy.
Obec Olbramkostel vznikla zřejmě spolu s hradem Šimperk, na který jdeme. První doložená zmíňka je z roku 1293.  A zatímco hrad zpustl, Olbramkostel je roku 1538 povýšen králem Ferdinandem z vesnice na městys. Což dalo obci právo, aby se v ní mohli usazovat řemeslníci a konat trhy. Dominantou obce je kostel, ale dneska byl uzavřen, včetně brány na plotu.

2. etapa kemp Mexico City – zřícenina Šimperk

Zřícenina hradu Šimperk

Jak je psáno na tabuli, došli jsme ke zřícenině gotického hradu Šimperk,  správně označovaného jako Šenkenberk.
Přitom v těchto místech se pohybovali lidé již mnohem dříve, v pozdní době kamenné, 4.200 až 2.200 př.n.l.
Hrad Šenkenberk patří k nejstarším šlechtickým stavbám na Moravě. Hrad byl nejspíše založen roku 1240 Olbram Šenk mladší poté co jeho otec dostal tyto pozemky a lesy jako odměnu za věrné služby od markraběte Vladislava Jindřicha. Rod Šenků přišel na Znojemsko z Rakouska, z okolí Dunaje. Což se projevilo i ve stavebním stylu hradu.
K hradu patřily i nějaké vesnice, které postupně zanikly. Jedna z vesnic byl Vlkov, po které nese název rybník, co je pod hradem.

Pojmenování rodu Šenků označuje toho, kdo je číšník, šenkýř.
Ve středověku se však jednalo o vysokou úřednickou funkci, která se vyvinula z podávání číše panovníkovi.
Rod Šenků vymírá po meči (nemá mužské potomky) a hrad nakonec v roce 1468 vyhořel během česko-uherských válek.

3. etapa Rybník Vlkov – Šumná

Rybník Vlkov

Dlouhá cesta do Šumné

Od rybníka Vlkov je to do cíle cesty, na nádraží Šumná již pohodová cesta, skoro po rovině.
Občas se však ztratí značení a krátký úsek kolem trati je zarostlý v křoví.

Zelená značka pokračuje aleji podél dráhy až skoro k nádraží Šumná.
U nádraží je malý bufet.
Pokud máte více času, chcete posedět, v obci Šumná je za kostelem u zastávky autobusu restaurace.

Nejbližší nádraží

Olbramkostel

Šumná

Obtížnost

  • Vyšší, není určeno pro malé děti
  • Trasa není určena pro kočárky
  • Trasa není určena pro cyklisty

Rizika

  • od nádraží v Olbramkostele vede cesta po silnici
  • prudké srázy na hradě Šimperk
  • ze zříceniny hradu Šimperk je prudká cesta k rybníku Vlkov
  • zarostlá cesta s ostny rostlin kolem trati před Šumnou
  • dvouhodinový takt vlak vyžaduje lepší plánování

Rady na cestu

  • dlouhá cesta bez restaurace nebo obchodu
  • jídlo a pití sebou