Fantova budova pražského nádraží Josefa I

Fantova budova na pražském hlavním nádraží je jednou z nejvýznamnějších secesních staveb u nás. Dokončena v roce 1908, ještě za císaře Josefa I po kterém bylo nádraží pojmenováno. Dnes je zpřístupněna jen centrální část s Fantovou kavárnou a částečně i část ušmudlaného jižního křídla. Od roku 2019 proto probíhají rozsáhlé a památkově náročné opravy severního křídla. Hotovo by mělo být v listopadu 2023. My jsme ale měli možnost podívat do rekonstruovaných prostor již dnes, v polovině srpna.

Historie pražského hlavního nádraží

Staniční budova pražského hlavního nádraží prošla několika výraznými přeměnami. První budova nádraží císaře Františka Josefa I byla postavena v novorenesančním stylu v letech 1869 až 1871. Kvůli věžím, sloupům a dalším okrasným prvkům kolem oken a na průčelí se ji říkalo Zámecké nádraží. Uvnitř už tehdy byly restaurace, čekárny pro různé vlakové třídy a provozní kanceláře. Samotné kolejiště bylo ještě bez zastřešení a na vlak se chodilo překračováním kolejí tak, jak to dnes známe z malých vesnických nádraží. Před nádražím byl cesta, kam kočáry přivážely cestující.

Prudký rozvoj železniční dopravy si již v roce 1892 rozšířeno kolejiště a v roce 1898 vypracovalo Ředitelství státních dráh návrh na celkovou modernizaci a rozšíření nádraží. Projekt  byl už následující rok na ministerstvu schválen a  byla vyhlášena architektonická soutěž. Tu vyhrál Josef Fanta.

Fantův návrh

Fantův secesní návrh se inspiroval severním nádražím v Paříži. Modernizace probíhala v letech 1901 až 1908 a to za plného provozu. Došlo i k dalšímu rozšíření kolejiště, vznikly pořádné nástupiště a podchody. V letech 1905 až 1906 dělníci postavili monumentální zastřešení kolejiště. Po dokončení modernizace měla Praha prvotřídní nádraží. Cestující mohli využívat čekárny, restaurace, přepychově zařízené salónky očekávaly významné hosty. Na vlak se chodilo podchodem.

Od 50.let minulého století se přepych ztrácí. Dochází k postupným stavebním úpravám. Secesní část staniční budovy přestala sloužit cestujícím v roce 1977. V tom roce byla otevřena nová odbavovací hala s možností přestupu na metro. Díky ní je možné zvládat ohromné množství cestujících, které pražským hlavním nádraží každý den projdou.  Bohužel na střeše nové haly ze 70.let vede pražská magistrála. Ta odřízla původní secesní část nádraží od uliční sítě.

Až v letech 2012-2013 proběhla rekonstrukce středové části secesní budovy. Byla zde otevřena kavárna na zvána Fantova. Tuhle část budovy znají především ti, kteří přestupují z vlaku na expresní autobusovou linku směr letiště Praha Václava Havla. Částečně slouží i jižní část secesní budovy. Je zde „vládní“ salónek, divadelní sál a chodby si zahrály v několika filmech.

Od roku 2019 probíhá náročná rekonstrukce severního křídla secesní haly. Investorem je majitel celého nádraží, Správa železnic. Haly by měly být opraveny do konce roku 2023.

Secesní severní chodba pražského hlavního nádraží

Foyer Café

Fantův sál

Sloupový sál

Salónek

Na samém konci spojovací chodby je ještě salónek. Při naši návštěvě bílé stěny s lešením. Až bude hotov, bude tu velikánský mramorový stůl.

Jižní křídlo Fantovy budovy

Po skončení rekonstrukce severního křídla pražského hlavního nádraží bude následovat podobně náročná obnova secesního vzhledu i jižní části. Ta je dnes přístupná z prvního nástupiště. Například, když jdete na autobus směr letiště.

Budoucnost

Sály a chodba severního křídla budou dokončeny v listopadu 2023. Někdy v budoucnu bude následovat rekonstrukce jižního křídla a také opravy centrální části, kde je dnes Fantova kavárna – například dnešní původní barva omítky neodpovídá původní secesní skutečnosti. Investorem celé náročné opravy je Správa železnic. Cílem je zrekonstruované prostory zpřístupnit veřejnosti. Více se o Fantově budově dozvíte na jejich webových stránkách. Jsou zde i vizualizace jak to bude vypadat po dokončení.