Začala oprava viaduktu přes Svratku

21.června 2023

Správa železnic vybrala zhotovitele opravy čtyřkolejného železničního mostu v brněnské ulici Poříčí. Práce za 18 mil Kč provede společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby. Firma na historickém kamenném viaduktu přes řeku Svratku provede statické zajištění čtyř pilířů. Dělníci zpevní jejich základy mikropilotami o desetimetrové(!)  délce. Práce začaly už tento týden. Potrvají do konce letošního listopadu 2023.

Havarijní stav mostu v ulici Poříčí způsobily v závěru loňského roku pravděpodobně práce na protipovodňových opatřeních v řece Svratce. Z tohoto důvodu je v současnosti možný provoz po třech ze čtyř kolejí. Část vlaků musí na brněnské Dolní nádraží. Stavební úpravy budou probíhat ve dvou fázích, a to postupně na pravém a pak na levém břehu řeky. Během každé etapy budou stavbaři zajišťovat vždy dva pilíře.

Dříky pilířů, které se nacházejí nad vodou, budou sepnuty obručemi. Následně se hloubkově přespáruje kamenné zdivo a provede se injektáž speciální maltou. Pod vodní hladinou se pak zpevní základy pilířů. K tomu se použijí 10 metrů dlouhé mikropiloty. Po dokončení sanačních prací se na mostě uskuteční zatěžovací zkouška, která ověří jeho bezpečnost před plným obnovením provozu.

Havárije viaduktu nad řekou Svratkou

Havarijní stav železničního mostu přes řeku Svratku výrazně omezil vlaky na brněnském hlavním nádraží.
Příčinou náhlé zhoršení stavu starého kamenného mostu je nejspíše výstavba protipovodňových opatření. To staví město Brno.

Kontrola mostu odhalila poškození pilířů a jedné klenby. V blízkosti základů mostu probíhá stavební činnost, která ale nebyla se Správou železnic projednána. Jde zejména o zřízení štětovnicové stěny v korytě řeky Svratky. To jsou ty ocelové stěny, které jsou zatlučeny do koryta řeky. Okraje štětovnic jsou opatřeny zámky, které jsou určeny k mechanickému spojení dvou sousedních štětovnic. Toto mechanické spojení zvyšuje pevnost vytvořené štětovnicové stěny vůči tlaku podloží a zlepšuje nepropustnost stěny. Vzdálenost stěny od základů mostu je zhruba jen dva metry.

Rozsah poškození kamenného mostu je natolik závažný, že je nutno dlouhodobě vyloučit jednu kolej pro vlaky na trase Brno hl. nádraží – Jihlava. Vlaky nepojedou také po jedné ze dvou kolejí ve směru na Břeclav.

Oprava mostu zastaví vlaky z Brna hl.nádraží do Heršpic

Správa železnic nyní chystá vložení mostního provizória, aby mohl být provoz v úseku Brno hl. n. – Břeclav veden alespoň po dvou kolejích. Jeho instalace bude probíhat do Vánoc. Právě v tomto termínu bude provoz na mostě výrazně omezen.

Správa železnic s dopravci přijala dopravní opatření, která jsou shrnuta zde.
Informace na webu budeme dále aktualizovat podle dostupných informací.

Zpátky na Brno Dolní nádraží

V pátek 23. prosince Správa železnic výrazně omezí vlaky mezi brněnským hlavním nádražím a nádražím v Horních Heršpicích.
Bude se provizorně opravovat most. Výluka omezí provoz všech dálkových i regionálních vlaků co jedou z Brna na jih.

Opatření v dálkové dopravě

 • Všechny dálkové vlaky Praha – Brno – Břeclav (-a dál) budou vedeny mimořádně přes stanici Brno dolní nádraží, mimo hlavní nádraží.
 • „Žluté“ vlaky společnosti RegioJet lince Praha – Brno – Bratislava/Vídeň pojedou 23.prosince z důvodu výluky přes Brno Dolní nádraží, kde zastaví.
  Vynechají stanici Brno hl.n.
 • Všechny „modré“ vlaky ČD linky Ex 3, tedy vlaky EC Praha – Brno – Břeclav – Bratislava – Budapest a zpět a Railjet Praha – Brno – Břeclav – Wien – Graz a zpět, pojedou v pátek 23. prosince rovněž přes Dolní nádraží, kde zastaví.
  Vynechají stanici Brno hl.n.
 • Vlaky linky Ex 3 a rychlíky linky R 19 z Prahy a Blanska mimořádně zastaví ve stanici Brno-Židenice pro snazší přestup mezi oběma zmíněnými linkami.
 • Vlaky linky R 13 (Brno – Břeclav – Olomouc) a R 11 (Brno – Jihlava – České Budějovice – Plzeň) pojedou nadále bez omezení přes hlavní nádraží, může však docházet ke zpoždění vlaků ve výši 5 – 15 minut.

Opatření v regionální dopravě

 • Vlaky linky S3 Křižanov / Tišnov – Brno – Hrušovany u Brna / Židlochovice pojedou v pátek 23. prosince přes Brno dolní nádraží, kde zastaví.
  Vynechají hlavní nádraží.

Náhradní autobusová doprava

 • Mezi hlavním a dolním nádražím bude v době mezi 4.30 až 23.15 hod. zavedena kyvadlová autobusová doprava. Odjezdy ze stanice Brno hl. n. a Brno dol. n. budou vždy v xx:10, xx:20, xx:30, xx:40, xx:50. Každých 30 min. bude zajištěn nízkopodlažní autobus.
 • Cestující mohou využít také tramvajovou linku č. 12 na zastávce „Autobusové nádraží“. Na lince č. 12 v úseku Hlavní nádraží – Autobusové nádraží budou uznány jízdní doklady ČD. Cesta pěšky z Dolního nádraží na tramvaj trvá zhruba 7 minut.
 • Nechť cestující 23. prosince počítají s tím, že zmíněné vlaky pojedou ze stanice Brno dolní nádraží a přizpůsobili tomu svou cestu a počítali s náhradní autobusovou dopravou.

Omezení v regionální dopravě bude pokračovat i po vánočních svátcích, protože vlaky budou vedeny
po dvou ze tří traťových kolejí. Podrobnosti se připravují.

Co bude s mostem dál se teprve uvidí. Že je to obrovský prů—-švih, je jasné.

Vyjádření IDS-JMK

čtvrtek 22.prosince v 15:30

Změny v pátek 23.12.2022

 • Po dobu celého dne pojedou vlaky linek S3, R50, Ex3, RegioJet přes Dolní nádraží. Výjimky budou upřesněny dodatečně na webu www.idsjmk.cz.
 • Linka R13 Moravan (Olomouc – Hodonín – Břeclav – Brno) pojede nadále do Brna hl.n.
 • Vlaky linek Ex3 a R19 (kromě vlaků končících a výchozích v Brně hl.n. a RailJet ČD 527 Brněnský drak s odjezdem z Brna ve 23:03) zastaví navíc v Brně-Židenicích.
 • Pro dojezd k vlakům ve směru Tišnov, Praha nebo pro případný přestup na vlaky S3 je možné využít odpoledne vlaky jedoucí z Brna hl.n. do Brna-Židenic (např. S2, S6, R19).
 • Vedle toho bude zajištěna náhradní doprava autobusy v trase Brno hl.n. – Brno dolní nádraží.
 • Další alternativní možností je využít tramvaje 1 a 6 pro dopravu směr Královo Pole a tramvaj 12 mezi Hlavním
  nádražím a Autobusovým nádražím. V tramvajích platí výhradně jízdní doklady IDS JMK, neplatí jízdní doklady jiných tarifů.
 • Změny nebudou uvedeny ve vyhledavači IDS JMK, bude u nich uvedena jen poznámka. Časy příjezdů a odjezdů na Dolním nádraží budou shodné jako plánované časy na Hlavním nádraží.

Nepracovní dny 24. až 26.prosince + 31.prosince + 1.ledna a  sobota / neděle 7. a 8.ledna

 • Provoz bude bez odklonů a omezení s tím, že mohou vznikat zpoždění do 10 minut.

Pracovní dny 27. až 30.12.2022 a 2. až 6.1.2023

 • Vlaky linky S3 pojedou do 20:15 přes Dolní nádraží.
 • Od 20:15 pak přes Hlavní nádraží.
 • Další výjimky budou dodatečně upřesněny na webu www.idsjmk.cz.
 • Pro dojezd do stanice Brno-Židenice k vlakům S3 směr Tišnov je možné využít odpoledne vlaky jedoucí z Brna
  hl.n. do Brna-Židenic (např. S2, S6, R19).
 • Vedle toho bude zajištěna náhradní doprava autobusy v trase Brno hl.n. – Brno dolní nádraží.
 • Další alternativní možností je využít tramvaje 1 a 6 pro dopravu směr Královo Pole a tramvaj 12 mezi Hlavním nádražím a Autobusovým nádražím. V tramvajích platí výhradně jízdní doklady IDS JMK, neplatí jízdní doklady jiných tarifů.
 • Změny budou uvedeny ve vyhledavači IDS JMK.
 • Časy příjezdů a odjezdů na Dolním nádraží budou shodné jako plánované časy na Hlavním nádraží.

Od 9.1.2023 do odvolání

Bude nasazen řádný výlukový jízdní řád.

Výluka skončila! Prozatím

pátek 23.prosince 2022
Správa železnic výrazně zkrátila práce na instalaci mostního provizória v Brně.
Výluka na koleji pro vlaky Brno – Břeclav byla tak ve 21:00 ukončena. Původně měla skončit až zítra ve čtyři ráno.
Kolej pro vlaky směr Jihlava je nadále vyloučena.
V nejbližších dnech Správa železnic provede diagnostiku mostu a rozhodneme o dalším postupu.
Nadále platí opatření vyhlášená dopravci, která jsou k dispozici na webu Správy železnic.