červen 2024
Aby nám při letním cestování nebylo horko, je již více než 1 600 osobních vozů Českých drah na začátku letošního léta s klimatizací. Klimatizované vozy a jednotky obsluhují nejfrekventovanější spoje na páteřních dálkových i regionálních linkách v celém Česku. Díky tomu dnes cestuje většina zákazníků na železnici v moderních klimatizovaných vlacích.

Aby klimatizace chladila

„Klimatizace je dnes součástí všech moderních vlaků Českých drah. Je to už více než polovina všech vozidel, ve kterých cestují naši zákazníci. Díky tomu, že jsou klimatizované soupravy na nejfrekventovanějších linkách, například na příměstských spojích v okolí Prahy, Brna nebo Ostravy, ale také na páteřních tratích v dalších krajích, cestuje dnes drtivá většina našich zákazníků v moderních klimatizovaných vlacích. Údržbě klimatizace proto věnujeme velkou pozornost. Vedle pravidelných prohlídek procházejí před hlavní letní sezónou také mimořádnou kontrolou, která se zaměřuje na kontrolu neporušenosti chladícího okruhu, správné množství chladícího média a na ověření funkčnosti celého systému. Klimatizační jednotka je však pouze technika a ani tyto preventivní kontroly stoprocentně nevyloučí přetížení nebo nějakou poruchu v době plného provozu,“ vysvětluje Michal Kraus, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah pro servis.

Přesto může v některých případech dojít k poruše klimatizační jednotky, popřípadě může být ve voze teplota, která cestujícím nevyhovuje. V takovém případě je třeba se obrátit na vlakový doprovod, který může odstranit drobné poruchy, např. „spadlý“ jistič, a v určitém rozsahu může teplotu ve velkoprostorovém oddíle regulovat.

Jak poznat klimatizované vozy?

Vozidla vybavená klimatizací jsou označena u nástupních dveří nebo v interiéru symbolem lomítka, kdy v horní části je obrázek sluníčka a v dolní sněhové vločky.

Nastaveno na 22 °C

Základní nastavení teploty ve vlacích je od výrobců na 22 °C. Ve velkoprostorových vozech může tuto teplotu o +/– 2 °C upravit doprovod vlaku a v oddílových vozech si ji ve stejném rozsahu může upravit přímo cestující. Při rostoucí teplotě vně vozidla pak dochází k úpravě teploty také v interiéru. Systém tak udržuje rozdíl ve vnější a vnitřní teplotě na zhruba 8 °C doporučených zdravotníky. Při vnější teplotě vzduchu 35 °C tak udržuje klimatizace uvnitř vlaku teplotu na úrovni zhruba 27 °C.

Porucha klimatizace

V případě poruchy klimatizace zajistí vlakový doprovod oznámení závady depu, kde ji po příjezdu soupravy odstraní. Nefunkční klimatizace však není vždy důsledkem poruchy. Na elektrifikované síti v České republice se nachází poměrně velký počet míst, kdy musí být napájení vlaku z troleje vypnuté. V takovém případě dochází k odstavení klimatizační jednotky. Ke stejnému odstavení klimatizace dochází i při výměně lokomotivy. Po obnovení přívodu elektřiny se klimatizace do několika minut znovu spustí (řídicí jednotka zajistí postupné odpojení a následně spuštění klimatizace, kdy dochází např. k vyrovnání tlaků v systému atp.). Za běžné situace není provoz klimatizace významně ovlivněn, ale ke snížení jejího účinku může dojít v případě, kdy dojde k naakumulování podobných míst v krátkém časové odstupu, např. v oblasti výluk.