Brno hlavní nádraží

je velkým dopravním uzlem na hlavní trati z Vídně na sever na Českou Třebovou a dál do Čech. Začíná tu trať přes Tišnov na Žďár nad Sázavou, trať na Vyškov a dál na Ostravu. Začíná zde i trať směr Slavko, Brankovice a Veselí nad Moravou.

Obrovskému množství rychlíků a regionální vlaků nádraží už dávno nevyhovuje. Nádraží je přeplněné lidmi a často dva vlaky stojí na jedné koleji.

Brno hlavní nádraží

Hodnocení

Hodnocení nádraží na 30 %

Tady je popis a hodnocení hlavního nádraží v Brně, které jsme navštívili v prosinci 2019.

Na hlavním brněnském nádraží je celkem šest nástupišť. Čtyři z nich jsou na průjezdních kolejích a dvě čelní vpravo od nádraží budovy.

Pod nádražím vedou tři podchody. Jen ze dvou krajních je cesta nahoru na nástupiště. Ten prostřední podchod slouží jako městská spojnice.

1.nástupiště je bezbariérově přístupné z haly nádraží. Na nástupiště 2. až 4. vede ze severního (levého) podchodu výtah. Všechna čtyři nástupiště zkroucená tak, že poslední / první vozy stojí v ostrém oblouku. Dávejte proto pozor, hrana nástupiště může být daleko od schodu z vlaku.

Dvě boční nástupiště 5. a 6. jsou rovněž bezbariérově přístupná. Přestože jsou rovná, jsou nízká a tak i do nízkopodlažního vlaku do schodu. U těchto dvou nástupišť není žádná pokladna ani čekárna. Nástupiště jsou krytá jen z části. 

Oriemtace na nádraží je velmi obtížná. Zejména, pokud chcete využívat výtahy. Jak v pracovní dny, tak o víkendech je nádraží přeplněno lidmi, což ještě více ztěžuje orientaci.

Upozornění!

První pracovní den na opraveném hlavním nádraží v Brně

Pondělní odpoledne na hlavním nádraží v Brně …

Veškeré fotky jsme pořídili v poslední dny oprav hlavního nádraží. V tyto dny tu byl zcela minimální provoz a takřka žádní cestující.
Pro porovnání vpravo snímek z haly nádraží z pondělního odpoledne po skončení oprav.

Hodnocení nádraží pak probíhalo za plného provoz.

Podrobně
 • Bezbariérový přístup do čekárny na nádraží – ANO (jen čekárna  RegioJetu)
 • Bezbariérový přístup na 1.nástupiště – ANO
 • Bezbariérový přístup na 2.nástupiště – ANO
 • Bezbariérový přístup na 3.nástupiště – ANO
 • Bezbariérový přístup na 4.nástupiště – ANO
 • Bezbariérový přístup na 5.nástupiště – ANO
 • Bezbariérový přístup na 6.nástupiště – ANO
 • Všechna nástupiště jsou ale nízká, do vlaku po schodech
 • Nástupiště 1 až 4 jsou v oblouku, široká a po většinu délky zastřešená
 • Orientace na nádraží – obtížná
 • Hlášení, odjezdová tabule – ANO
 • Pokladna – ANO
 • Záchod – ANO
 • Bezbariérové WC
 • Čistota – NE
 • Občerstvenní – ANO, obchody a utomaty na drobné pochutiny a nápoje
 • Restaurace / Kavárna – NE
 • Úschovna zavazadel – ANO
 • Půjčovna kol –
 • Úschovna kol –
 • Stanoviště MHD – ANO
 • Parkování kol –
 • Stanoviště taxi – ANO
 • Parkování aut – ANO

Brno hlavní nádraží

Před hlavním nádražím v Brně

Před hlavním nádražím v Brně.
Foceno v poslední dny oprav, kdy provoz na nádraží takřka ustal. 

Před hlavním nádražím v Brně

Před hlavním nádražím je největší uzel veřejné dopravy. 
Brněnským specifikem jsou všudepřítomná zábradlí. Následujte tedy ostatní a nesnažte se zábradlí přelízat.

Přístup na brněnské nádraží

Jak se dostanu v Brně na nádraží

Toto je hlavní vchod na brněnské nádraží. Vchod je bezbariérový.
Pravda, mají tu i velký honosný vchod, ale ten je bokem, jsou na něm schody a žádné zábradlí.

Jak se dostanu v Brně na nádraží

Hlavní východ z nádraží do města.
Bokem od výstupu jsou schody do městského podchodu. Je to nejméně využíváný přístup do podchodu a asi proto jsou v něm jako v jediném jezdící schody. Tedy jen nahoru.
Na tramvaje (zde nazývané šaliny) pak po chodníku a přes rušnou silnici vlevo.

Jak se dostanu v Brně na nádraží

Jsme v hale nádraží, která byla v roce 2019 po čtyřiceti letech vymalována. Za těmito dveřmi jsou schody a smysl má tento východ využít jen v případě, že jdete na autobusy u Grandu. Jinak se dejte vlevo a pak hlavním východem ven.

Příhod na brněnské hlavní nádraží

Pokud máte lístek, potřebujete využít výtah na nástupiště nebo jdete na 5. a 6.nástupiště, tak touto chodbou. 

Na konci buď ven na první nástupiště a pak doleva – pokud potřebuješ výtah, nebo doprava – pokud potřebuješ dojít na 5. a 6.nástupiště.
Nebo doprava a po schodech dolů do podchodu bez výtahu.
Jo, je to složité.

Pokladny a čekárny na brněnském nádraží

Vestibul brněnského nádraží

Vestibul brněnského nádraží – kolem dokola jsou pokladny ČD.
V čele jsou dveře na 1.nástupiště. A když zabočíte na 1.nástupišti vpravo, za 5 minut dojdete na 5. a 6.nástupiště.
Uprostřed haly je vstup do podchodu, kde jsou výtahy na nástupiště 2 až 4. Vstup z haly do podchodu je ale jen po schodech.

Pokladny na brněnském nádraží

Nové pokladny ČD na brněnském nádraží. Pokladny jsou kolem dokola haly a také z boku.

Pokladny na brněnském nádraží

Za hlavním vstupem vpravo jsou pokladny RegioJetu. Zde si můžete koupit lístek i na linku R8 Královo Pole – Vyškov -Ostrava.
Je tu také jediná čekárna na celém brněnském nádraží.

Podchody na brněnském hlavním nádraží

Pod brněnským hlavním nádražím vedou tři podchody. Ale jen ze dvou z nich se lze dostat nahoru na nástupiště 1 až 4.
Prostřední, nejširší podchod, slouží jako městská spojnice pod nádražím n auzel MHD.

Protože je budova brněnského nádraží výrazně mimo střed nádraží, je podchod z haly nádraží až na samém severním konci nástupišť.

Pokud jste tu poprve, bedlivě sledujte cedule. Jinak se tu ztratíte.

Severní (levý) podchod s výtahy

Podchod brněnského hlavního nádraží

Jedině severní podchod vede přímo z haly brněnského nádraží. A je to také jediný podchod, který má výtahy nahoru na nástupiště. Ale z haly brněnského nádraží do něj nevede výtah, ale jen schody.
Výtah je bokem a vyžaduje zacházku. 

Podchod brněnského hlavního nádraží

Z podchodu vede vlevo výtah a vpravo schody na 2. až 4.nástupiště.

Jižní (pravý) podchod na brněnském hlavním nádraží

Podchod brněnského hlavního nádraží

Vstup do jižního podchodu. Z něho nahoru na nástupiště vedou jen schody.
Od hlavního vchodu se dáte rovno kolem čekárny RegioJetu a za skříňkama na úschovu věci doprava a dolů.

Podchod brněnského hlavního nádraží

Dole pod schodama je odjezdová tabule. Vlevo do podchodu a na nástupiště 2 až 4. Vpravo pak bezbariérově do městského podchodu.

Podchod brněnského hlavního nádraží

Z jižního podchodu, který je vpravo z nádražní budovy, vedou nahoru jen schody. Ale zato je bezbariérově přístupný do městského podchodu a ven z nádraží. 

Podchod brněnského hlavního nádraží

Toto je bezbariérová cesta z nádražáckého jižního podchodu do toho městského. Po odbočení vpravo dávejte pozor u stěny, většinou tam chybí kanalizační mříž.

Jižní (pravý) podchod pod brněnským nádražím

Jižní (pravý) podchod pod brněnským nádražím. Nahoru jen po schodech.

1.nástupiště na brněnském hlavním nádraží, kolej 3

1.nástupiště v Brně na hlavním nádraží

1.nástupiště v Brně na hlavním nádraží, jeho jižní část. Nástupiště prošlo v roce 2019 opravami a dostalo nový povrch.

1.nástupiště v Brně na hlavním nádraží

U 1. nástupiště většinou staví mezinárodní rychlíky do Vídně a Budapešti. 
Protože je nástupiště zakřivené (stejně jako celé brněnské nádraží), první vozy těchto rychlíků staví v ostrém oblouku. Dávejte si proto velký pozor při vystupování (!) Mezi schody vozu a hranou nástupiště je nebezpečná mezera.

V pravo je kusá (slepá) kolej. To může být trochu matoucí, nemá (zatím) žádné číslo.

1.nástupiště v Brně na hlavním nádraží

Střední část prvního nástupiště.

Na snímku vzadu vlevo je přístup do haly nádraží k pokladnám.

1.nástupiště v Brně na hlavním nádraží

Severní konec 1.nástupiště. Povrch stejně jako celé nástupiště pročlo opravami.
Vstup do haly nádraží je na snímku vpravo.

1.nástupiště v Brně na hlavním nádraží

Pokud potřebujete z 1.nástupiště bezbariéerový přístup do podchodu (i toho městského), bedlivě sledujte info tabule a pak těmito dveřmi k výtahu.
Vstup do hlavní haly nádraží je ještě o kousek dál.

Výtah do podchodu brněnského hlavního nádraží

Toto je jediný bezbariérový přístup na 2. až 4.nstupiště z nádražní budovy.
Musíte dávat pozor, abyste nepřehlédli vstup.

2.nástupiště na brněnském hlavním nádraží, kolej 1. a 2.

2.nástupiště brněnského hlavního nádraží

2.nástupiště brněnského hlavního nádraží. Vstup do severního podchodu, který vede do haly brněnského nádraží. 
Vztadu na opačné straně, je výtah do pochodu.
Vidíte, že tento podchod a výtah jsou až na samém konci dlouhého nástupiště.

2.nástupiště brněnského hlavního nádraží

Vstup do jižního podchodu, který se nachází zhruba v polovině délky nástupiště. 
Zde jen po schodech.

2.nástupiště brněnského hlavního nádraží

2.nástupiště brněnského hlavního nádraží je opravené, po většinu délky kryté, jsou tu místa k sednutí. Po nástupišti jsou info tabule. Vadou na kráse je, že nástupiště je nízké a tak i do nízkopodlažních vlaků po schodech.

2.nástupiště brněnského hlavního nádraží

2.nástupiště brněnského hlavního nádraží, kolej 2.

2.nástupiště brněnského hlavního nádraží

Zejména rychlíky bývají opravdu dlouhé a vozy stojí na brněnském nádraží v oblouku. Což je nebezpečné zejména při vystupování, kdy se vám oddálí hrana nástupiště od okraje schodu. Tady ještě pozor na zúžený profil. Například RailJety mají vůz pro cestu s dětmi a kočárkem až v tomto oblouku.

3.nástupiště na brněnském hlavním nádraží, kolej 4 a 6

3.nástupiště brněnského hlavního nádraží

3.nástupiště brněnského hlavního nádraží – jeho severní konec s výtahem. I toto nástupiště prošlo v posledních letech kompletní rekonstrukci. Nová jsou lavičky i zastřešení. Oblouk zůstal.

3.nástupiště brněnského hlavního nádraží

Střední část 3.nástupiště na brněnském hlavním nádraží.

3.nástupiště brněnského hlavního nádraží

Zakroucené 3.nástupiště brněnského hlavního nádraží

4.nástupiště na brněnském hlavním nádraží, kolej 8

4.nástupiště brněnského hlavního nádraží

4.nástupiště brněnského hlavního nádraží je jednostranné a u zdi. Asi aby v zimě nefoukalo. 
Nástupiště je po rekonstrukci, lavičky, odpadkové koše, info tabule … 

4.nástupiště brněnského hlavního nádraží

Severní část 4.nástupiště. Za zády máme výtah. 

4.nástupiště brněnského hlavního nádraží

Dávejte pozor na severním konec 4.nástupiště, ostrý oblouk a velká mezera mezi hranou nástupiště a schodem do vozu.

Příchod na 5. a 6.nástupiště brněnského hl.nádraží

Dvě nástupiště brněnského hlavního nádraží se nacházejí na jih od nádražní budovy. U těchto nástupišť jsou čtyři kusé (slepé, neprůjezdné) koleje.
U těchto nástupišť staví většinou vlaky směr Střelice, Třebíč, Jihlava, České Budějovice, Plzeň.
Pro přístup k tomuto 5. a 6.nástupišti jsou dvě možné cesty: buď po prvním nástupišti za roh, nebo z Nových Sadů otvorem ve zdi.
U těchto dvou nástupišť není žádná čekárna, ani prodejna jízdenek.

Brno hlavní nádraží - vstup na 5. a 5.nástupiště

Příchod k 5. a 6.nástupišti je nejlépe tímtok „otvorem“ ve zdi. Nachází se poblíž zastávky trmvají (zde nazývaných šaliny) Nové Sady.

Brno hlavní nádraží, cesta k 5. a 6.nástupišti

Od 5. a 6. nástupiště, kde jsou kusé (slepé) koleje, můžete pokračovat dál na hlavní nádraží, na ostatní nástupiště.

Brno hlavní nádraží, přístup na 5. a 6.nástupiště

5. a 6.nástupiště se nachází na jih od nádraží. Pokud půjdete z hlavní nádražní budovy, dejte se po prvním nástupišti vpravo. U konce 1.nástupiště odbočte vpravo a pokračujte kolem těchto plechových vrat.
Jak ve vestibulu, tak po cestě sledujte informační cedule.

Brno hlavní nádraží, cesta z 5. a 6.nástupiště

Pohled z opačné strany, tedy cesta z 5. a 6.nástupiště na hlavní brněnské nádraží. Tuhle cestu využívejte jen pokud přestupujete z 5. a 6.nástupiště na jiný spoj, nebo potřebujete jít k pokladnám.

Brno hlavní nádraží, 5. a 6.nástupiště

Pohled na 5. a 6.brněnské nástupiště. Přístup je jen z čela nástupišť, žádný jiný vchod na ně není.
Naštěstí zde staví jen krátké vlaky, a pár delších rychlíků. Přesto počítejte aspoň s 5 minutami chůze z vestibulu, zvláště, pokud to tu v Brně neznáte.

Stánek na brněnském hlavním nádraží

Pohled na druhou stranu, nástupiště 5 a 6. máme za zády.
Jsou tu jen stánky, včetně nezbytného „tradičního“ trdelníku a informační tabule o příjezdech a odjezdech všech vlaků z brněnského hlavního nádraží. 
Pokud vycházíte z nádraží, projděte otvorem ve zdi a dejte se vlevo na zastávku tramvají Nové Sady. Pokud nemáte jízdenku, tak vpravo, ale cesta na zastávku Hlavní nádraží trvá déle.

5.nástupiště na brněnském hlavním nádraží, kolej 5. a 9.

5.nástupiště, Brno hlavní nádraží

U 5.nástupiště jsou koleje 5 a 9. Nástupiště je sice široké a rovné, ale přesto nízké, takže i do nízkopodlažních vlaků nastupujete do schodů. 

5.nástupiště, Brno hlavní nádraží

Na 5. nástupišti jsou sice lavičky, ale dávejte si pozor. Mnohé z nich je posrané od holubů. Holubince jsou i na zemi. Takže při chůzi pozor na všeobecnou špínu.

5.nástupiště, Brno hlavní nádraží

5.nástupiště má sice přístřešek, ale to končí zhruba ve třetině délky nástupiště.

5.nástupiště, Brno hlavní nádraží

Pohled z druhého konce 5.nástupiště. Na brněnské nádraží je cesta daleká.

6.nástupiště na brněnském hlavním nádraží, kolej 11. a 13.

6.nástupiště, Brno hlavní nádraží

Brno hlavní nádraží a 6.nástupiště, koleje 11 a 13. I toto nástupiště je částečně kryté, rovné a přehledné. Bohužel je nízké a jeho povrch je znečištěn od holubů a jiné špíny.

6.nástupiště, Brno hlavní nádraží, pozor na holubince

Špína a holubince, to je 6.brněnské nástupiště. Pozor kam šlapete, kam sedáte, kudy vedete kufr

Parkování u brněnského hlavního nádraží

Parkování u brněnského hlavního nádraží

Placené parkování je u 5. a 6.nástupiště na Nových Sadech.

Klady a Zápory hl.nádraží v Brně

„Z nástupiště je to kousek do nákupního centra Vaňkovka a do historického jádra města. Hned u nádraží je velký přestupní uzel městské veřejné dopravy.“

„Nádraží je hrozně složité. Mají tu podchod s výtahy, kam vedou z haly nádraží jen schody. Nádražní budova je na severním konci nádraží. Dvě nástupiště jsou úplně bokem. Pokud jste tu poprve, je problém se tu vyznat. První čtyři nástupiště jsou nízká a zakroucená, musíte si dávat opravdu pozor zejména při vystupování. A když už jsou nástupiště rovná, jsou stejné nízká a navíc podělaná od holubů. Výstup z nádraží je do velmi frekventované silnice a to množství lidí a tramvají před nádražím je za mne přímo šílené.“

Další hodnocená nádraží

Vaše email adresa je určena jen a pouze pro případnou odpověd na Vás dotaz / komentář. Vaše email adresa nebude nikde zveřejněna ani poskytnuta třetí straně, nebude na ní zasíláno žádné obchodní sdělení a ni nebude ani jinak zpracovávána. Pokud bude Váš dotaz / komentář zajímavý, budu jej, po úpravě, publikovat, ale bez uvedení Vašeho jména a email adresy.