Malý a Velký viadukt Kutiny

Vlaky od Brna začínají hned za stanici Tišnov nabírat výšku, aby překonaly kopce Vysočiny. Protože tato trať se začala stavět až ve 30. letech minulého století, a mezi českými dráhami tak patří k těm nemladším, bylo možné při její výstavbě využít moderních budovatelských postupů. A tak mezi stanicemi Níhov a Říkonín vznikly dva úžasné viadukty: Malý železniční viadukt Kutiny a Velký železniční viadukt Kutiny. Paradoxně oba tyto viadukty jsou trochu ve stínu toho známějšího a fotografovanějšího viaduktu, Mostu Míru u stanice Dolní Loučky. Viadukty Kutiny jsou schované v lese. O to působivější je jejich prohlídka.

Cesta může být buď okružní ze stanice Říkonín a nebo pro období sucha ze stanice Níhov. Popíšu snadnější 6 km okružní cestu z Říkonína.

Podchod ve stanici Říkonín není bohužel průchozí. Takže nás čeká cesta po silnici do oblouku pod trať a do vesnice, kde se napojíme na zelenou turistickou cestu. Ta vede v prvním úseku lesem do kopce, aby následovalo klesání do údolí Libochovky. Zde, v osadě, je možnost občerstvení. Následuje rozcestník Kutiny. U domků sejdeme ze zelené značky a po místní silnici dojdeme v mírném stoupání k prvnímu, menšímu, viaduktu. Cesta podchází jeden z oblouků.

Po prohlídce mostu se vrátíme zpátky na zelenou a po polní cestě, po okraji lesa, dojdeme k druhému, většímu, železničnímu viaduktu. Na sloupu vpravo od cesty je pamětní deska na jedno z největších železničních neštěstí v polských dějinách.  Kdy se roku 1971 právě z tohoto mostu zřítily, po srážce, dva vozy a zahynulo zde 31 polských občanů.

Proti proudu Libochovky jdeme ještě pár set metrů, než její tok překonáme po mostě. Nyní se odpojíme od zelené a pohodlnou polní cestou se vrátíme zpět k Velkému viaduktu Kutiny. Podejdeme jej, zahneme kolmo vlevo a vystoupáme nad trať. Cesta pak vede kolem trati, kterou máme po levé ruce, až do obce Říkonín.

Nejbližší nádraží

Obtížnost

  • Lehčí turistické boty, kecky
  • Cesta není určena pro kočárky

Rizika

  • bez rizika

Rady na cestu

  • Pro cestu vlakem využijte jízdenek IDS-JMK