Pardubický zámek

Pardubický zámek má dnes renesanční podobu. Původně zde ale stávala vodní tvrz. Tedy hrad obehnaný vodním příkopem, což zde v rovinaté krajině představoval výrazný obranný prvek. Přesto, už krátce po husitských válkách bylo opevnění posíleno. Hrad byl přestavěn a obehnán novou kamennou hradbou s nárožními věžicemi a střílnami.
V roce 1491 získal pardubické panství Vilém II. z Pernštejna, který hrad přestavěl na čtyřkřídlý renesanční palác a obehnal jej mohutným opevněním. Vzniklo tak sídlo na pomezí hradu a zámku, jehož fortifikační (obraný) systém představuje vrchol pozdně gotické opevňovací techniky.
V renesančních úpravách zámku později pokračovali též synové Viléma z Pernštejna Vojtěch a Jan. 

Nejlepší přístup na zámek je od města. Pokladna je ve vstupní bráně vpravo. Tady si můžete nechat v uzamykatelných sřiňkách i baťohy. Pokud tedy nejsou moc velké.

Rod Pernštejnů na Moravě a v Čechách

Vývojové fáze pardubického hradu – zámku

Zámecké valy

Nahoru na zámecké valy se dostanete i bez vstupenky. Abyste pochopili jejich velikost a k čemu sloužily, doporučuji si napřed prohlédnout expozici o stavebním vývoji pardubického hradu – zámku. Z valů je nádherný výhled jak na zámek, tak na město. Máte jej jak na dlani.

Pardubický zámek je vzácným dokladem pevnostního stavitelství z doby před půl tisíciletím. Při procházce si všimněte mohutných ploch v rozích valu. Dnes tu jsou lavičky a stoly na piknik v parku. Dříve tu ale byly nárožní rondely, které chránily hradbu. Pod valem byl vodní příkop. Cílem byla ochrana před stále dokonalejším dělostřelectvem, schopným pobořit i silné kamenné hradby. Řešením byly mohutné zpevněné sypané zemní valy s nárožními rondely, obehnané hradbou na úpatí a vodním příkopem.  V Pardubicích se tento obranný systém dochoval v původní podobě jako jediný ve střední Evropě.

Pernštejnská zbrojnice

Dalším, pátým, zastavením je expozice pernštejnské zbrojnice. A ta opravdu stojí za to! Zejména děti budou nadšené.
Do zbrojnice se dostanete z hlavního nádvoří, mírně dolů.
Zbrojnici vybudovali na pardubickém zámku pernštejnové do poloviny 16. století. Na svou dobu to musel být ohromný zbrojní sklad, ze kterého bylo možné vyzbrojit armádu o několika tisících (!) mužů.

Jak zbraně, tak štíty a přilbice jsou kopie. Můžete si tedy každý exponát vzít do ruky, nasadit na hlavu, potěžkat. Už jste někdy stříleli z hákovnice?
Pro děti je úžasně vzít do rukou například dvou-ručný meč, kterým se zdolávaly první řady obránců.
Meče jsou radši na lanku přivázané ke stolu, aby se nikomu nic nestalo.

Zámecká kavárna

Nejbližší nádraží

Pardubice hl. nádraží
Pardubice – Pardubičky
Pardubice-Rosice nad Labem

Obtížnost

  • Pohodová vycházková cesta, kecky

Rizika

  • nejsou

Rady na cestu

  • Pokladna je ve vstupní bráně ještě než vstoupíte na nádvoří
  • Expozici si můžete projít s průvodcem nebo sami.