V neděli 12. prosince 2021 začne platit nový jízdní řád. I přes rozsáhlé výluky bude rozsah regionální dopravy zajišťované ČD v Pardubickém kraji na úrovni současného roku. Změny budou zejména na tratích Přelouč – Heřmanův Městec, Choceň – Litomyšl a Svitavy – Polička – Žďárec u Skutče, a to v souvislosti s úpravami jízdních řádů dálkových linek. V provozu zůstanou letos zavedené sezonní víkendové vlaky ze Svitav a Žďárce u Skutče k hradu Rychmburk v Předhradí.  Nový jízdní řád bude platit až do 10. prosince 2022.

Regionální vlaky ČD ujedou v jízdním řádu 2022 v kraji 4 mil. vlakokilometrů. Na území kraje pojede v pracovní dny přes 550 regionálních (osobních a  spěšných) vlaků Českých drah, o víkendu jich bude zajištěno přes 400.

Hlavní změny v regionální dopravě Českých drah v Pardubickém kraji

Časové posuny vlaků na trati 015 Přelouč – Heřmanův Městec

 • Protože se mění časy rychlíků zastavujících v Přelouči a osobních vlaků jedoucích mezi Kolínem a Pardubicemi bylo nutné přistoupit k úpravám jízdních řádů vlaků ve a ze směru Heřmanův Městec. Hlavním cílem je zajištění návaznosti především ve směru na Prahu (ráno) a z Prahy (odpoledne a večer).

Návrat k původnímu jízdnímu řádu na trati 018 Choceň – Litomyšl

 • Díky zastavení expresů linek Ex1 a Ex2 v Chocni (vždy okolo 30. minuty každou hodinu v obou směrech) je možné vrátit se k původnímu jízdnímu řádu vlaků mezi Chocní a Vysokým Mýtem, popř. Litomyšlí. V Chocni tak vznikají výborné přestupní návaznosti na vlaky dálkové i regionální dopravy.

Návrat k původnímu jízdnímu řádu na trati 261 Svitavy – Žďárec u Skutče

 • Rychlíky Svitava se budou ve Svitavách opět potkávat okolo celé hodiny, takže na trati směr Polička budou opět jezdit vlaky tak, že odjedou krátce po celé hodině ze Svitav a za necelou hodinu dorazí do Pusté Kamenice, aby o další hodinu později přijely do Svitav k přípojným rychlíkům.
 • Ve špičce pracovních dní je pak v provozu ještě další pár vlaků zpravidla mezi Svitavami a Borovou u Poličky. Novinkou jsou i letos zavedené sezónní víkendové vlaky Rychmburk sloužící mj. k obsluze nově otevřeného hradu v Předhradí.

Přehled změn v regionální dopravě Českých drah v Pardubickém kraji

Trať 010 Kolín – Pardubice – Česká Třebová

 • U většiny vlaků dochází k mírným úpravám časových poloh vlaků. Stěžejní je zajištění návazností na dálkové vlaky do a z Prahy v Kolíně, přestupních vazeb v Moravanech okolo celé hodiny a přípojů na dálkové vlaky v Chocni. Ve směru Choceň – Pardubice – Kolín dochází u většiny vlaků k prodloužení pobytů v Pardubicích hl.n., čímž je zajištěn přípoj od osobních vlaků ze směru Hradec Králové.
 • K největší změně dochází v ranních hodinách z Pardubic směrem na Moravany, kde dochází k návratu do původních času. Tedy Os 5003 pojede z Pardubic na Choceň v 6:44 a opět bude veden školní vlak Os 5068 v 7:02 z Pardubic do Holic. Ve večerních hodinách pojede Os 5083 z Chocně ve 20:42 do České Třebové, tedy asi o hodinu dříve než nyní, čímž se lépe rozloží nabídka spojů. Až ve 23:01 odjede z Pardubic hl.n. Os 15072 do Chocně a Vysokého Mýta, čímž bude zajištěna návaznost od rychlíků z Prahy a Liberce.
 • I v novém jízdním řádu bude možné v pracovní dny bez přestupování cestovat ze zastávek mezi Chocní a Pardubicemi přímo směrem na Kolín a Prahu, a to díky nasazení jednotky InterPanter na Os 5080, která se v Pardubicích po 7. hodině spojuje s druhou jednotkou, která přijede na rychlíku Svitava, a společně pokračují v 7:10 směr Kolín a Praha.
 • V souvislosti s probíhající výlukovou činností mezi Brandýsem a Ústím nad Orlicí bude od nového jízdního řádu zrušena zastávka Bezpráví. Od února až do konce roku pak budou všechny vlaky (až na 2 páry) v úseku Choceň – Ústí nad Orlicí (popř. až Česká Třebová) nahrazeny autobusy
 • V průběhu nového jízdního řádu by měla být dokončena modernizace vozů Bdmtee, s nimiž se cestující setkávají na osobních vlacích mezi Kolínem, Pardubicemi a Českou Třebovou

Trať 015 Přelouč – Heřmanův Městec

 • S ohledem na posuny příjezdů rychlíků i osobních vlaků na trati 010 bylo nutné upravit časy u většiny vlaků i na této trati 015. Pozornost se věnovala také příjezdům a odjezdům vlaků na směny a ze směn především v přeloučském Kiekertu. V řadě případů se daří v Přelouči nabídnout krátkou přestupní dobu od vlaků z Heřmanova Městce směrem na Prahu a opačně, takže cestu z Heřmanova Městce do hlavního města a opačně lze uskutečnit už za méně než 1,5 hodiny.

Trať 016 Holice – Moravany – Holice

 • Ustálený jízdní řád, vycházející z obousměrných návazností v Moravanech na osobní vlaky z / do Pardubic a z / do Chocně, bude platit i příští rok. Dochází k drobnému rozšíření jízd některých vlaků.
 • V dopoledních hodinách v pracovní dny pojede nový pár vlaků z Chrudimi v 8:24 do Moravan a zpět v 9:00 z Moravan.
 • Na holické větvi se rozšiřuje nabídka ve večerních hodinách, kde je o víkendu nově zaveden vlak z Moravan ve 21:05 do Holic a zpět ve 22:46 s cílem až v Pardubicích.

Trať 017 Česká Třebová – Moravská Třebová – Dzbel

 • Kromě minutových posunů z důvodu zajištění přestupních návazností v České Třebové se na této trati nemění.

Trať 018 Choceň – Vysoké Mýto – Litomyšl

 • Po dobu výlukových prací v úseku Brandýs nad Orlicí – Ústí nad Orlicí (tedy v průběhu platnosti celého nového jízdního řádu) budou v Chocni navíc zastavovat expresy linek Ex1 a Ex2, a to každou hodinu okolo 30. minuty. Proto se na trať vrátí jízdní řád, který platil před změnou od 6. dubna 2021. V průběhu dne tak s výjimkou ranní a odpolední špičky budou osobní vlaky z Chocně odjíždět vždy ve 37. minutu směrem na Vysoké Mýto a přijíždět do Chocně ve 21. minutu. Po celý den tak bude zajištěno rychlé spojení z Vysokomýtska k dálkovým vlakům v Chocni, a to každou hodinu.
 • Za zmínku stojí pozdější vedení osobního vlaku mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí v pracovní dny, který nověpojede o hodinu později, konkrétně z Vysokého Mýta města v 17:54 a zpět z Litomyšle v 18:36. V loňském a letošním roce proběhla modernizace trati mezi Cerekvicí nad Loučnou a Litomyšlí, která umožní zkrátit jízdní doby o několik minut a tím zrychlit dopravu do a z Litomyšle.

Trať 021 Letohrad – Doudleby nad Orlicí (– Hradec Králové)

 • Jedinou větší změnou v úseku mezi Doudlebami nad Orlicí a Letohradem je zavedení nového spěšného vlaku Sp 1844 z Letohradu v 19:33 do Hradce Králové (místo současného Os 5160). Dále pojede v pracovní dny nový pozdně večerní vlak Os 5152 s odjezdem ve 22:33 z Letohradu a příjezdem ve 23:06 do Doudleb nad Orlicí. Ruší se naopak současný osobní vlak s odjezdem z Letohradu v 16:33 do Doudleb nad Orlicí.
 • Ke změnám na této trati dojde i na území sousedního Královéhradeckého kraje. Rozšířen bude provoz spěšných vlaků Hradec Králové – Letohrad, a to o spoje v 5:05, 14:03 (v pracovní den) a 21:05, opačně z Letohradu v 6:33 (v pracovní den) a 19:33.

Trať 026 Choceň – Týniště nad Orlicí (– Náchod)

 • Zásadní změnou je větší rozsah přímých osobních a spěšných vlaků Choceň – Náchod a zpět na úkor vedení vlaků do / z Hradce Králové. Rozsah dopravy se mírně navyšuje.

Trať 031 Pardubice – Hradec Králové (– Jaroměř)

 • Jízdní řád na této trati nedoznal žádných změn, vyjma minutových posunů především brzy ráno a pozdě večer z důvodu zajištění přípojů v Pardubicích hl.n.
 • I v příštím roce se chystá řada dlouhodobých výluk z důvodu rekonstrukce uzlu Pardubice a prací na zdvojkolejnění úseku Pardubice – Stéblová. V některých obdobích tak budou vlaky nahrazovat autobusy a jízdní řád dozná menších změn.
 • Až do začátku března nebude možné vést elektrické osobní a spěšné vlaky v úseku Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice n. L., které tak budou v tomto úseku i nadále nahrazovány autobusy. Poté by až do července měla následovat výluka celé trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Od podzimu by pak měl být zahájen dvojkolejný provoz mezi Rosicemi a Stéblovou.

Trať 236 Čáslav – Třemošnice

Vlaky na této trati pojedou podle stejného jízdního řádu, jaký dnes.

Trať 238 Pardubice – Hlinsko v Čechách – Havlíčkův Brod

 • Největší novinkou je otevření zastávky Orel ke které dojde pravděpodobně v červnu). Rozsah zastavování v této zastávce bude teprve upřesněn.
 • Z důvodu zmiňované stavební činnosti v Pardubicích bude v některých obdobích roku (přinejmenším do března) nutné vést vlaky mezi hlavním a rosickým nádražím v mírně odlišných časových polohách.

Trať 260 Česká Třebová – Letovice (– Brno)

 • Provoz na této trati bude v příštím roce významně ovlivněn stavebními pracemi. Po celý rok neprojedou žádné vlaky mezi Brnem a Blanskem. Asi na 3 měsíce bude rovněž přerušen provoz mezi Svitavami a Březovou nad Svitavou. Cestující tak čeká často cestování náhradní autobusovou dopravou.
 • Z pohledu jízdního řádu se rychlíky Svitava vrací do svých původních časových poloh, tj. setkávají se každé 2 hodiny ve Svitavách okolo celé, na což navazují vlaky směr Polička. U osobních vlaků mezi Českou Třebovou, Svitavami a Letovicemi dochází k úpravám časových poloh především v ranních hodinách ve směru do České Třebové, a to kvůli zajištění přípojných návazností (nejen) na dálkovou dopravu (příjezdy do České Třebové před celou hodinou).

Trať 261 Svitavy – Polička – Žďárec u Skutče

 • V návaznosti na návrat rychlíků Svitava do původních časových poloh (křižování každou celou sudou hodinu ve Svitavách) dochází k návratu k původnímu jízdnímu řádu. Ten je však vylepšen o několik novinek. V letní sezoně (červen – září) budou o víkendu vedeny dva páry vlaků navíc v úseku Žďárec u Skutče – Čachnov (popř. až Polička) s obchodním názvem Rychmburk, které odkazují na nově zpřístupněný hrad v Předhradí.
 • Půjde o Os 15302 s odjezdem ze Svitav v 10:02, který bude z Čachnova pokračovat v 10:59 přes Předhradí do Žďárce u Skutče. Zde bude zajištěn přípoj na vlak směr Pardubice. Odpoledne pak pojede nový Os 15354 z Poličky ve 14:59 přes Předhradí do Žďárce (15:54), kde bude opět přípoj na vlak směr Pardubice. V opačném směru pojedou nové vlaky ze Žďárce ve 12:39 a 15:58 přes Přehradí do Poličky, popř. Svitav, a to opět po příjezdu přípojů z Pardubic.
 • K dalším novinkám patří zavedení nedělních vlaků mezi Svitavami a Poličkou s odjezdy ze Svitav v 15:26 a 17:26, které zde mají přípoj od osobního vlaku z České Třebové. V opačném směru pak pojedou z Poličky v 16:07 a 18:06 opět s přípojem ve Svitavách na vlak směr Česká Třebová. I nadále bude jezdit v pracovní dny osobní vlak z Poličky v 8:07 do Svitav, který se zde spojí s vlakem z Letovic a dojede do České Třebové v 8:54. Zde budou zajištěné přípoje do všech směrů.
 • V pracovní dny se v odpoledních hodinách mění časy odjezdů vlaků mezi Čachnovem a Žďárcem u Skutče, a to z důvodu zlepšení přípojových vazeb. Ve směru od Poličky tak dojedou vlaky ve 14:27, 16:27 a 17:46, přičemž zde budou přípoje jak do Pardubic tak ve směru Hlinsko a Havlíčkův Brod. Ze Žďárce pak pojedou ve 14:37, 16:39 a 18:38, tedy opět s přípoji z obou směrů.

Trať 270 Česká Třebová – Rudoltice v Čechách – Lanškroun / Zábřeh na Moravě

 • Kromě drobných minutových posunů na obou trasách Česká Třebová – Lanškroun i Česká Třebová – Zábřeh na Moravě nedochází k žádným změnám. Nepatrné posuny času odjezdů jsou zpravidla vyvolány zajištěním přípojů v České Třebové a polohami vlaků dálkové dopravy.

Také v letošním roce bude v prodeji regionální vlakový jízdní řád pro Pardubický kraj za 20 Kč.