Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj se v neděli 11. prosince 2022 dočká nového jízdního řádu:

 • návrat vlaků na trať Brno-Blansko
 • obecně více krajských spojů a mírné zrychlení
 • rozšíření IDS-JMK až do Křižanova
 • nové jednotky Moravia

Rozsah regionální dopravy v Jihomoravském kraji oproti stávajícímu jízdnímu řádu mírně vzroste.

Zejména o víkendech bude posílen provoz obou páteřních linek S2 a S3. Cestující z Blanska, Tišnova a Sokolnic budou mít dvakrát více spojů. Tento nárůst je v souladu s provozním konceptem projektu pořízení nových elektrických jednotek Jihomoravského kraje Moravia. Během první poloviny roku 2023 budou postupně na všech vlacích na páteřních elektrifikovaných tratích v regionu nasazené nové jednotky Moravia pořízené Jihomoravským krajem, přičemž jednotky ve dvouvozovém provedení už jezdí ve zkušebním provozu na některých spojích linky S3 Tišnov – Brno – Židlochovice a na linkách S51 ze Šakvic do Břeclavi a S9 mezi Břeclaví a Hodonínem. Linka S2 bude nově o víkendech jezdit v intervalu 30 minut z Brna do Blanska a Rájce-Jestřebí. Na lince S3 bude nově o víkendu prodloužen 30minutový interval z Kuřimi až do Tišnova, kde doposud vlaky jezdí po 60 minutách.

Nový jízdní řád bude platit do 9. prosince 2023.

Na území Jihomoravského kraje vypraví České dráhy v průměrný pracovní den 882 regionálních vlaků, v nepracovní dny pak 655 spojů. Ve všech regionálních vlacích a v rychlících (ve vyjmenovaných úsecích) na území Jihomoravského kraje jsou cestující odbavování jízdními doklady IDS JMKTento tarif bude od 11. prosince 2022 nově platit také v osobních vlacích v úseku z Níhova do Křižanova. Tzn. že nově lze s jihomoravskou jízdenkou jet do stanice Vlkov u Tišnova, Osová Bítýška, Ořechov a Křižanov.

Opětovné zavedení vlakové dopravy v úseku Brno – Blansko

Se začátkem jízdního řádu 2022/2023 bude obnovena železniční doprava v úseku mezi Brnem a Blanskemkterý prošel v uplynulém roce modernizací. Na trať se kromě regionálních vlaků vrátí také rychlíky linky R19 Praha – Pardubice – Česká Třebová – Svitavy – Blansko – Brno.

Railjet, EuroCity a „žluté“ Regiojety do Prahy se na tradiční trasu přes Českou Třebovou vrátí až od poloviny roku 2023, kdy Správa železnic dokončí opravy koridorové tratě v úseku Brandýs nad Orlicí – Ústí nad Orlicí.

Varování

Prvních 8 dní nového jízdního řádu bude z důvodu konsolidačních jízd omezena traťová rychlost na nově modernizované trati Brno – Blansko. Z toho důvodu budou od 11. do 18. 12. 2022 vybrané vlaky linky S2 a všechny vlaky linky R19 odjíždět z Brna dříve proti pravidelnému jízdnímu řádu, jiné budou za Blanskem o několik minut opožděny, spěšné vlaky linky S2 mimořádně projedou zastávky Bílovice nad Svitavou a Adamov.

V opačném směru některé vlaky odjedou nepatrně dříve z Blanska a do Brna přijedou vlaky mírně opožděny. Ve špičkách prac. dnů vlaky vedené z Rájce-Jestřebí projedou Adamov zastávku, Bílovice nad Svitavou a Brno-Židenice. Většina vlaků vedených z Letovic mimořádně projede Adamov zastávku. Dva páry špičkových vlaků (odjezdy 14:45 a 16:45 z Brna do Rájce-Jestřebí) nepojedou prvních 8 dnů platnosti nového jízdního řádu vůbec.

Další omezení dopravy na lince S2 se očekává v březnu 2023 v souvislosti s dokončovacími pracemi na trati.
V souvislosti se zahájením provozu vlaků mezi Brnem a Blanskem dojde k vrácení autobusových linek 75, E75, 210, 211 a 233 do původních tras. Bude ukončen provoz náhradních autobusových linek xS2A, xS2B, xS2C a xS2D.

Navýšení rozsahu dopravy na páteřních linkách S2 a S3

V některých úsecích páteřních elektrifikovaných tratí v Jihomoravském kraji bude zkrácen interval mezi jednotlivými spoji.

 • Na lince S2 se v nepracovní dny zkrátí interval v úseku mezi Brnem a Rájcem-Jestřebí ze 60 na 30 minut (!)
 • a ve stejném úseku bude zároveň platit 15minutový interval ve špičce nově i během zimních a letních prázdnin.
 • Po nasazení jednotek Moravia bude zkrácen dopolední interval i v úseku Brno hl.n. – Brno-Chrlice ze 60 na 30 minut.
 • Během víkendů pak bude v úseku Brno hl.n. – Sokolnice-Telnice zkrácen interval ze 120 na 60 minut.
 • Na lince S3 pak bude v nepracovní dny zkrácen interval mezi vlaky ze 60 na 30 minut mezi Tišnovem a Kuřimí (!)
 • O víkendech tak budou v úseku Tišnov – Brno hl.n. – Hrušovany u Brna jezdit každou půlhodinu.

Nasazení jednotek Moravia v 1.pol roku 2023

Během první poloviny roku 2023 budou na všechny vlaky linek S2 (Letovice – Brno hl.n. – Křenovice hor.n.), S3 (Křižanov – Brno hl.n. – Židlochovice / Hustopeče u Brna), nasazeny elektrické jednotky Moravia pořízené Jihomoravským krajem s využitím finančních prostředků z Operačního programu Doprava Evropské unie.

Změny na jednotlivých linkách ČD v Jihomoravském kraji

Trať 240 Brno – Zastávka u Brna (– Náměšť n. O.), linka S4

 • V jízdním řádu 2022/2023 bude provoz na této trati bez podstatných změn oproti současnému grafikonu.

Trať 241 Znojmo – Moravské Budějovice (– Okříšky), linka S81

 • U některých vlaků budou upravena datumová omezení v úseku mezi Moravskými Budějovicemi a Znojmem.
 • Časové polohy a datová omezení většiny vlaků se však nemění.
 • O víkendech budou na většině vlaků nasazovány místo motorové jednotky řady 814 Regionova modernější motorové vozy řady 841 RegioSpider.

Trať 244 Brno hl.n. – Moravské Bránice – Ivančice / Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov, linka S41

 • V pracovní dny pojede nový vlak (Os 4480) Rakšice 6:12 – Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov 6:44.
 • V opačném směru bude stávající vlak Sp 1745 Bohutice 7:37 – Brno hl.n. 8:24 začínat svou jízdu v Hrušovanech nad Jevišovkou-Šanově, s odjezdem v 7:13.

Trať 246 Břeclav – Znojmo, linka S8

 • Provoz na trati bude bez podstatných změn.
 • V turistické sezóně od konce března do konce října bude o sobotách zaveden nový pár vlaků Břeclav 10:20 – Mikulov na Moravě 10:42 (Os 4550) / Mikulov na Moravě 10:50 – Břeclav 11:11 (Os 4551).

Trať 248 Znojmo – státní hranice – Retz – Wien, linka S82

 • Provoz na trati bude bez podstatných změn.

Trať 250 Žďár nad Sázavou – Tišnov, linka S3

 • Rozsah dopravy jako takový bude na této trati bez podstatných změn.
 • V první poloviny roku ale vznikne nový přestup. Jihomoravské jednotky Moravia budou totiž jezdit pouze do Křižanova. Ti, kteří budou pokračovat na Žďár nad Sázavou si musejí přestoupit do elektrické jednotky 650 RegioPanter.

251 Tišnov – Brno – Hustopeče u Brna, Hrušovany u Brna – Židlochovice, linka S3

 • V nepracovní dny bude zkrácen interval mezi vlaky z 60 na 30 minut i mezi Tišnovem a Kuřimí. Ve výsledku tak budou během víkendů jezdit vlaky každých 30 minut v úseku Tišnov – Brno hl.n. – Hrušovany u Brna.
 • Během první poloviny roku 2023 budou na všechny vlaky linky S3 nasazeny jednotky Moravia.
 • Tabulky jízdního řádu tratě 251 jsou rozděleny na období do 30. června a od 1. července. Je to dáno změnami některých tras regionálních vlaků vlivem návratu expresů na trať přes Českou Třebovou a plánovaným nasazením jednotek Moravia, což přinese drobná zrychlení.
 • Vybrané spoje linky 251 ve špičkách pracovních dnů po příjezdu od Velkých Opatovic do Boskovic pojedou expres bez zastávky do Rájce-Jestřebí k žel. stanici. Tam naváže vlak S2 do Brna, který z Rájce-Jestřebí bude vyjíždět. Obdobné řešení bude fungovat i v opačném směru. Toto opatření zajistí ve špičkách pracovních dnů rychlé a komfortní spojení mezi Velkými Opatovicemi, Boskovicemi a Brnem oběma směry.

Trať 252 (Brno –) Šakvice – Břeclav – Kúty / Wien

úsek Šakvice – Břeclav

 • linka S51: Rozsah dopravy v tomto úseku tratě zůstává beze změny.
 • Stávající vlak Břeclav 20:34 – Šakvice 20:56 bude zrušen a nově pojede vlak z Břeclavi do Šakvic již v 19:34 (Os 24682).
 • Vlak s odjezdem v 7:34 z Břeclavi do Šakvic bude nově zastavovat v Rakvicích a Zaječí.
 • Vlak s odjezdem v 14:08 ze Šakvic do Břeclavi bude nově zastavovat v Zaječí a Rakvicích.
 • Na vlacích linky S51 je již od 21. listopadu 2022 nasazována dvouvozová jednotka Moravia, která zde nahradila motorový vůz 842. S novým jízdním řádem tak dochází ke zkrácení jízdních dob o cca 2 minuty.

úsek Břeclav – Kúty

 • V úseku Lanžhot – Kúty pokračuje výluka traťové koleje. V tomto úseku jsou zajištěny pouze vlaky dálkové dopravy. Dopravní obslužnost obce Lanžhot je zajištěna autobusovou linkou IDS JMK 572.

úsek Břeclav – Wien

Provoz regionálních vlaků v tomto úseku je bez podstatných změn.

Trať 255 Zaječí – Hodonín, linka S52

Provoz na této trati je bez podstatných změn.

Trať 256 Tišnov – Nedvědice – Žďár nad Sázavou, linka S31

Provoz na této trati je bez podstatných změn.

Trať 260 Letovice – Brno – Křenovice horní nádraží, linka S2

 • Během první poloviny roku 2023 budou na všechny vlaky linky S2 nasazeny jednotky Moravia pořízené Jihomoravským krajem. Tabulky jízdního řádu jsou rozděleny na období do 30. června a od 1. července.
 • Podobně jako v případě tratě 251 je to dáno změnami některých tras regionálních vlaků vlivem návratu expresů na trať přes Českou Třebovou a plánovaným nasazením jednotek Moravia, které v některých případech přinesou drobná zrychlení.

úsek Letovice – Brno

 • Se začátkem jízdního řádu 2022/2023 bude obnovena železniční doprava mezi Brnem a Blanskem. Rozsah dopravy v pracovní dny bude podobný, jako v době před výlukou – v ranní a odpolední špičce bude interval 15 minut, dopoledne 30 minut, ve večerních hodinách 60 minut.
 • Novinkou je, že 15minutový interval mezi Brnem a Rájcem-Jestřebí bude kromě několika výjimek platit také během zimních a letních prázdnin.
 • K podstatnému navýšení rozsahu dopravy dojde v nepracovní dny, neboť mezi Brnem a Rájcem-Jestřebí budou jezdit vlaky nově v 30minutovém intervalu.
 • Spěšné vlaky Česká Třebová – Brno hl.n. budou od 1. července 2023 zajištěné s přestupem v Letovicích.
 • V úseku Letovice – Brno hl.n. bude vždy nasazena jednotka Moravia.

úsek Brno – Křenovice horní n.

 • I v této větvi linky S2 dochází k navýšení rozsahu dopravy.
 • V pracovní dny od 1. dubna (po nasazení jednotek Moravia) bude zkrácen dopolední interval na úseku Brno hl.n. – Brno-Chrlice z 60 na 30 minut.
 • Během víkendů pak bude v úseku Brno hl.n. – Sokolnice-Telnice zkrácen interval ze 120 na 60 minut.¨Nynější vlak z Vyškova na Moravě ve 4:36 do Brna bude výchozí z Křenovic (tj. nepojede na úseku Vyškov na Moravě – Křenovice hor.n.).
 • Obdobně vlak z Brna hl.n. ve 22:46 do Vyškova na Moravě bude ukončen v Křenovicích, přičemž souprava bude využita pro nový vlak Křenovice hor.n. (23:28) – Brno hl.n. (23:55).

Trať 262 Skalice nad Svitavou – Boskovice – Velké Opatovice, linka S21

 • Na trati dochází k omezení dopravy. Od nového jízdního řádu už nebude do Boskovic zajíždět víkendový noční vlak z Brna, který bude ukončen ve Skalici nad Svitavou.
 • Vlaky linky S21 Skalice nad Svitavou – Boskovice (-Velké Opatovice) budou ve Skalici nad Svitavou primárně navazovat na rychlíky a spěšné vlaky. Tím bude dosaženo jízdní doby Brno – Boskovice s přestupem ve Skalici nad Svitavou za 40 – 45 minut. Ve špičkách pracovních dní bude toto spojení zajištěno každou hodinu, mimo tuto dobu pak po dvou hodinách.

Trať 300 Vyškov na Moravě – Nezamyslice, linka S71

 • Všechny spoje relace Vyškov na Moravě – Nezamyslice – Přerov – Olomouc hl.n. budou vedeny vlaky v elektrické trakci.

Trať 330 Břeclav – Hodonín – Moravský Písek, linka S9

 • Rozsah dopravy i časové polohy bez podstatných změn.
 • Na většinu osobních vlaků vedených v relaci Břeclav – Hodonín je již od 21. listopadu 2022 nasazena dvouvozová jednotka Moravia, která zde nahradila motorový vůz 842 a s novým jízdním řádem tak dochází ke zkrácení jízdních dob o 2, resp. 3 minuty.

Trať 340 Brno – Veselí nad Moravou, linky S6 a R56

 • Od 1. září 2022 jezdí v pracovní dny nový pár vlaků mezi Brnem a Šlapanicemi, a to z Brna hl.n. v 6:48 a ze Šlapanic v 7:29 (Brno hl.n. příj. 7:49).
 • Od nového jízdního řádu přibude v pracovní dny druhý pár, a to Brno-Židenice 7:56 – Šlapanice 8:09 (Os 4187) a Šlapanice 8:30 – Brno hl.n. 8:53 (Os 4188).
 • O sobotách a nedělích nově vzniká ve Veselí nad Moravou přípoj mezi vlakem ze směru Kyjov (Os 4105, Brno hl.n. 5:17, Kyjov 6:32, Veselí nad M. 6:58) a rychlíkem R 892 Slovácký expres do Prahy (odjezd z Veselí nad M. v 7:00).

Trať 342 Moravský Písek – Bzenec, linka S61

Provoz na této trati bude bez podstatných změn.

Trať 343 Hodonín – Veselí nad M. – Vrbovce, linka S91

 • Mírně se navyšuje rozsah dopravy mezi ČR a Slovenskem.
 • Vlak s odjezdem z Vrbovců v 6:31 ve směru Veselí nad Moravou (příj. 6:56) a Hodonín (příj. 7:37) pojede nově i o sobotách a nedělích (Os 2704). Ve Vrbovcích bude přípoj vlakem ZSSK od Myjavy.

Jízdní řády pro Jihomoravský kraj najdete na stránkách KORDISu