Středočeský kraj má od nového jízdního řádu řadu změn.
Nový jízdní řád začíná platit v neděli 11. prosince 2022.
K hlavním novinkám ve Středočeském kraji a v Praze bude patřit úprava dopravního modelu na tratích z Benešova přes Olbramovice do Tábora a do Sedlčan, která souvisí se zrychlením dálkových vlaků na hlavní trati z Prahy do Tábora. Dopravní koncept se změní také na trati mezi Kralupy nad Vltavou a Kladnem, kde nově pojede většina vlaků přímo až do Prahy.
Nový jízdní řád bude platit do 9. prosince 2023.

Hlavní změny v regionální dopravě ČD ve Středočeském kraji

Změna dopravního modelu na Benešovsku

Od zahájení platnosti nového jízdního řádu bude díky spuštění plné rychlosti na nové koridorové trati upravena doprava na Benešovsku a okolí. Díky rychlejší trati a kvůli jiným polohám dálkové dopravy se musí přizpůsobit osobní a spěšné vlaky na tratích 210 Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany, 212 Čerčany – Zruč nad Sázavou (– Světlá nad Sázavou), 220 Benešov u Prahy – Tábor, 221 Praha – Benešov u Prahy, 222 Benešov u Prahy – Vlašim a 223 Olbramovice – Sedlčany.

Změna dopravního modelu na trati 093 Kralupy n. Vlt. – Kladno 

Nový dopravní model na trati 093 Kralupy n. Vlt. – Kladno přinese změny zejména ve směru Kralupy – Kladno: Budou zrušeny pobyty v Brandýsku a přestupy v Kladně-Ostrovci a naprostá většina vlaků bude přímá v relaci Kralupy n. Vlt. – Kladno – Praha, v opačném směru budou jen drobné změny. Dojde také ke zlepšení návazností v Kralupech n. Vlt.

Trať 011 Praha – Kolín

Spěšné vlaky odpoledne z Prahy pojedou o cca 20 minut dříve. Od ukončení odklonové vozby pojedou od 3. července až do / z Kutné Hory hl.n.

Trať 012 Pečky – Kouřim

Provoz na trati zůstává přibližně v podobě současného jízdního řádu.

Trať 061 Nymburk – Jičín

Víkendové vlaky, které v jízdním řádu 2022 jezdily v relaci Nymburk – Křinec – Městec Králové nově pojedou v relaci Nymburk – Křinec – Rožďalovice.  Středočeský kraj neobjednal provoz víkendových osobních vlaků v úseku Křinec – Městec Králové. 

Trať 062 Nymburk – Mladá Boleslav

Trať, která v jízdním řádu 2022 nesla číslo 071, je nově označena číslem 062, provoz bude zachován beze změn.

Trať 064 Mladá Boleslav – Sobotka (– Lomnice nad Popelkou)

Provoz v úseku Mladějov v Čechách – Lomnice nad Popelkou bude nově pouze v turistické sezóně od 29. dubna do 30. září 2023. U vlaků v úseku Mladějov v Čechách – Mladá Boleslav dojde k úpravám datumových omezení a tras některých vlaků. 

Trať 070 Praha – Turnov

Na trati skončila výluka v úseku Praha-Vysočany – Praha-Satalice. Vlaky proto pojedou opět plynule.
Spěšný vlak Sp 1540 pojede nově přímo až do stanice Mladá Boleslav město.

Trať 071 Praha – Praha-Čakovice

V průběhu platnosti jízdního řádu se předpokládá otevření nové zastávky Praha-Rajská zahrada pro cestující (bude se týkat také vlaků na trati 232 Praha – Lysá nad Labem – Milovice).

Trať 076 Mladá Boleslav – Mšeno – Mělník

Středočeský kraj objednal na trať v úseku Mladá Boleslav hl.n. – Mělník v pracovní dny pouze čtyři páry vlaků. O víkendech jsou vlaky objednány jen v období od 25. března do 29. října 2023. V zimním období vlaky po této trati nepojedou.

Letní víkendové vlaky jedou v jiných časech. Vlaky mají přípoj ve stanici Mladá Boleslav hl.n. s rychlíkem linky R21 od / do Prahy, rychlíkem linky R22 od / do Kolína a osobním vlakem linky L4 od / do České Lípy. Většina vlaků bude přímých do / ze stanice Mladá Boleslav město. Přípoje ve stanici Mělník budou oproti jízdnímu řádu 2022 rovněž zlepšeny. 

Trať 090 + 091 Praha – Roudnice nad Labem (– Děčín)

Prakticky beze změn. Jen vlak Os 9672 jede v úseku Kralupy nad Vltavou – Vraňany o 20 minut později (s odjezdem z Kralup v 7:41).

Trať 092 Kralupy nad Vltavou – Neratovice

Zde dojde ke změně rozdělení výkonů mezi dopravci ČD a KŽC Doprava. Dopolední vlak Os 19511 s odjezdem z Kralup nad Vltavou v 9:04 pojede jen o víkendech a o prázdninách, v pracovní dny kromě prázdnin místo něj pojede vlak Os 19535 s odjezdem v 9:28.

Trať 093 Kladno – Kralupy nad Vltavou

Počet vlaků se nemění.
Ve směru Kladno – Kralupy n. Vlt. se jedná jen o menší časové posuny některých ranních vlaků. Ve směru Kralupy – Kladno nově pojedou téměř všechny vlaky jako přímé v relaci Kralupy n. Vlt. – Kladno – Praha, a to s odjezdy v 50. minutu z Kralup. Tím dojde ke zlepšení návazností v Kralupech, odstranění dlouhého pobytu v Brandýsku a také k odstranění vynuceného přestupu v Kladně-Ostrovci u některých vlaků. Zároveň touto změnou dojde ke střídavému projíždění následujících zastávek a stanic: Dřetovice, Kladno-Vrapice a Kladno-Dubí. Každý vlak projede vždy dvě z uvedených tří míst. 

Správa železnic přepokládá v průběhu roku 2023 zahájení stavby v rámci modernizace trati Praha – Kladno. Bude se jednat o přestavbu stanice Kladno, včetně navazující trati do Kladna-Ostrovce. Tato stavba bude mít zásadní dopad na provoz vlaků na trati 093. V současné době zatím nejsou známy přesné termíny výluk, o dopravních opatřeních budou ČD informovat včas před jejich zahájením. 

Trať 110 Kralupy nad Vltavou – Louny

Počet a časové polohy vlaků přes den až do večera budou prakticky beze změn. Ranní vlak Os 9721 bude nově přímý do stanice Neratovice.

Trať 120 Praha – Rakovník

Na této trati dojde pouze k jedné drobné změně: Ranní vlak z Rakovníka s odj. v 6:18 do Prahy (Sp 1565) nebude zastavovat pro nástup a výstup cestujících ve stanici Kamenné Žehrovice. Důvodem je nutnost uspíšení příjezdu do Kladna. 

Správa železnic přepokládá v průběhu roku 2023 zahájení dvou staveb v rámci modernizace a dostavby trati Praha – Kladno / Letiště Václava Havla. Bude se jednat o přestavbu stanice Praha-Bubny a stanice Kladno, včetně navazující trati do Kladna-Ostrovce. Obě uvedené stavby budou mít dopad na provoz vlaků na trati 120. V současné době zatím nejsou známy přesné termíny výluk. 

Trať 121 Hostivice – Podlešín

Z důvodu nezájmu cestujících nepojede odpolední pár vlaků Hostivice – Noutonice a opačně. Jedná se o vlaky s odjezdem z Hostivice v 17:31 (Os 19762) a zpět z Noutonic v 17:57 (Os 19761). Ve většině trasy lze ale využít jiný spoj, který bude nadále v provozu. Dále také nepojede ranní vlak z Hostivice s odjezdem v 7:07 do Noutonic (Os 19746). 

Trať 122 Praha – Hostivice – Rudná u Praha

Dochází k přesměrování ranního vlaku z Prahy-Zličína s odj. v 6:46 do Rudné u Prahy místo stávajících Noutonic, v úseku Hostivice – Rudná u Prahy (příj. v 7:07) se jedná o nový vlak (Os 25960). 

Správa železnic předpokládá v průběhu roku 2023 zahájení prací na přestavbě stanice Praha-Smíchov, zahájení této stavby bude mít zásadní vliv na provoz vlaků na trati 122. Všechny vlaky linky S65 a také Cyklohráčky budou od zahájení výluky jezdit mimo stanici Praha-Smíchov severní nástupiště a budou nově zastavovat u provizorního nástupiště stanice Praha-Smíchov. Zároveň dojde vlivem komplikovanějšího  průjezdu Smíchovem (dvě úvratě) k výraznému prodloužení jízdní doby mezi Žvahovem a hlavním nádražím. V současné době je předpoklad, že tato změna nastane od 1. dubna 2023, ale tento termín se může ještě změnit. O termínu budeme dále informovat. 

Trať 171 Praha – Beroun

Po ukončení stavebních pracích ve stanici Praha-Radotín začnou od 9. února 2023 znovu jezdit posilové vlaky Praha-Radotín – Praha hl.n. a zpět v ranní špičce pracovních dní.

Trať 210 Praha – Čerčany / Dobříš

Vzhledem k časovým posunům přípojných vlaků v Čerčanech se posouvá většina vlaků v úseku Čerčany – Týnec nad Sázavou a zpět. V pracovní dny dnešní vlak Os 2019 z Prahy hl.n. v 16:25 bude končit v Čisovicích, naopak na Dobříš pojede dnešní vlak Os 2021 z Prahy v 17:25 (Dobříš 18:53).

Trať 212 Čerčany – Ledeč nad Sázavou

Vzhledem k časovým posunům přípojných vlaků v Čerčanech se posouvá většina vlaků na trati 212. Výraznější posuny budou v ranní dopravě o víkendech.

Trať 220 (Praha –) Olbramovice – Tábor

Vzhledem k zahájení provozu po nové trati plnou rychlostí bude regionální doprava vedena ve zcela jiném konceptu. Osobní vlaky pojedou pouze v relaci Olbramovice – Tábor jako přípoje od / k rychlíkům v Olbramovicích ve zhruba dvouhodinovém taktu. V hodině, kdy vlak nepojede až do / z Tábora, pojedou vložené spoje v úseku Olbramovice – Votice a zpět. 

Trať 221 Praha – Benešov u Prahy

Vzhledem k zahájení provozu po nové trati Sudoměřice u Tábora – Votice plnou rychlostí se regionální doprava přizpůsobí jiným časovým polohám dálkové dopravy. Regionální vlaky na trati 221 pojedou o cca 15 minut později. Dojde i k úpravě časových poloh spěšných vlaků, a to zejména ve směru do Prahy.

Trať 222 Benešov u Prahy – Vlašim

Vzhledem k zahájení provozu po nové trati Sudoměřice u Tábora – Votice plnou rychlostí se i na této trati musí přizpůsobit regionální doprava jiným časovým polohám dálkové dopravy. Regionální vlaky do a z Vlašimi pojedou o cca 30 minut později. To však znamená prodloužení přestupních vazeb na vlaky dálkové dopravy. O víkendech pak dojde v době od 8 do 18 hodin k posílení dopravy na interval 60 minut.

Trať 223 Benešov u Prahy – Olbramovice – Sedlčany

Vzhledem k zahájení provozu po nové trati plnou rychlostí je regionální doprava vedena ve zcela jiném konceptu. Osobní vlaky jsou vedeny vždy v relaci Benešov – Sedlčany a zpět jako přípoj od / na rychlíky v Benešově v prioritním směru (v pracovní dny ráno do Prahy, odpoledne z Prahy, o víkendech opačně) ve zhruba dvouhodinovém taktu (ve špičkách pracovních dní v hodinovém).

Trať 230 Kolín – Havlíčkův Brod

Od 3. července 2023 pojedou spěšné vlaky znovu v trase Praha hl.n. – Kutná Hora hl.n. a zpět (vlaky nyní končí v Kolíně).

Trať 231 (Praha –) Lysá nad Labem – Kolín

Od ukončení odklonové vozby budou od 1. července 2023 osobní vlaky opět zastavovat v zastávkách Veltruby a Kolín-Zálabí a vlak Os 6401 pojede opět až do Kolína.

Trať 232 Praha – Lysá nad Labem – Milovice

V průběhu platnosti jízdního řádu se předpokládá otevření nové zastávky Praha-Rajská zahrada pro cestující (bude se týkat také vlaků na trati 071 Praha – Praha-Čakovice).

Trať 236 Čáslav – Třemošnice

Na základě požadavku objednatelů dopravy pojedou odpoledne vlaky pouze ve dvouhodinovém taktu.

Na ostatních středočeských tratích nedochází od 11. prosince 2022 k žádným zásadním změnám.

Abecední seznam seznam vlakových stanic.

Pro znalce, na odkazu Česká nádraží.cz je filtrovací tabulka s možností vícenásobného třídění železničních stanic.