Kdy mám nárok na odškodnění?

Jako cestující ve vlaku máte právo na náhrady dvojího druhu:

 1. když vám České dráhy neposkytnou službu za kterou jste si zaplatili, nebo
 2. při velkém zpoždění.

Bod 1) znamená, že jste si například zaplatili za cestování 1.třídou, ve vlaku měl být řazen vůz 1.třídy a nebyl. Odškodnění rovněž získáte, když máte místenku do vozu, kde měla být přípojka na 230 V a nebyla. Nárok na odškodnění máte i v případě nefunkčního připojení k internetu. Tady je to ovšem složitější, protože chyba by musela být na straně dopravce. A jak víme, když projíždíme volnou krajinou, kvalita připojení výrazně klesá. Odškodnění byste měli jisté jen v případě, že máte zakoupenou místenku do vozu, kde mělo být wifi a tento vůz připojení vůbec nenabízel. Podobně máte právo na odškodnění, když jste měli jet klimatizovaným vozem a tento nebyl, nebo klimatizace byla nefunkční. Zde platí, že by vám průvodčí měl napřed nabídnout sedadlo v jiném, klimatizovaném, voze.

V takovém případě máte nárok na kompenzaci ve výši 30 Kč. Můžete ale uplatnit nárok jen dvakrát. Například vůz měl být s wifi a klimatizován a nebyl.

Ve všech těchto případech musíte požádat o náhradu přímo u průvodčího vlaku.
Ten vám ale nevydá peníze, ale poukázku na nákup dalších služeb ČD.
Poukázku můžete uplatnit při nákupu jízdenky nebo při občerstvení v restauračním voze.

Závažnější dopad a proto i vyšší odškodnění získáváte při zpoždění vlaku. Velikost kompenzace pak závisí na zaplacené ceně a velikosti zpoždění.

 • Máte nárok na 25 % z ceny jízdenky, pokud vás jízdenka stála nejméně 400 Kč a zpoždění bylo v rozmezí 60 až 119 minut.
  Zpoždění se počítá jako zpoždění na konci vaši cesty pro kterou máte zakoupenou jízdenku. Pokud například přestupujete a o pár minut vám ujede připoj, vy musíte čekat hodinu na další vlak, a ten má zpoždění v cíly cesty 5 minut, máte nárok na odškodnění, protože cekové zpoždění na vaši cestě bylo více jak hodinu a méně jak hodiny dvě.
 • Nárok na odškodnění ve výši 50 % z ceny jízdenky máte, pokud jste zaplatili za jízdenku aspoň 200 Kč a zpoždění je 120 minut a více.

Podrobněji, včetně dalších oblastí, kde máte nárok na odškodnění, naleznete na stránkách Českých dráh.

Jak postupovat při velkém zpoždění vlaku

Vraceli jsme rychlíkem se ze služební cesty z Prahy do Brna. Bohužel před Pardubicemi došlo k závadě na lokomotivě. Souprava byla se zpožděním odtažena do nejbližší stanice. Zde nám za nějakou dobu mimořídně zastavil další rychlík směřující do Brna. Výsledné zpoždění při příjezdu do cíle naši cesty však bylo přes dvě hodiny.

Jak jsem postupoval?

 • Kouknul jsem na web dopravce Českých dráh a přesvědčil se, že mám nárok na odškodnění.
 • Nárok jsme měl, protože zpoždění bylo více jak dvě hodiny, částka byla vyšší jak 200 Kč a jízdenka, včetně místenky, byla na konkrétní spoj, který měl zpoždění.
 • Protože jsme nakupoval jízdenku přes e-shop Českých dráh, rozhodl jsem se vše vyřídit elektronicky.
 • Napsal jsem mail na uvedenou adresu eshopbox@cd.cz a do přílohy vložil PDF s jízdenkou.

Dobrý den,
uplatňuji nárok na odškodnění za zpožděný vlak. V úterý 27.srpna 2019 jsme jeli vlakem RJ 371 z Prahy do Brna.
Před stanici Řečany nad Labem došlo k poruše lokomotivy a následnému odtažený soupravy do stanice Řečany nad Labem.
Zde nám mimořádně zastavil opožděný rychlík EC281 Metropolitan.
Výsledkem bylo více jak 120 minutové zpoždění na příjezdu do Brna.
Z tohoto důvodu uplatňuji nárok na odškodnění.
Jízdenka v příloze
Děkuji

Jméno a podpis
Mobil

 • Obratem mi potvrdili doručení mailu:

AUTOMATICKÁ ODPOVĚĎ
Vážený zákazníku,
Děkujeme Vám za Váš e-mail. Prosím, neodpovídejte, jedná se o automatickou odpověď
Dovolujeme si Vás upozornit, že touto cestou nelze uplatnit právo z přepravní smlouvy (požádat o návratek). Právo z přepravní smlouvy u jízdenek eTiket může cestující uplatnit výhradně elektronicky na eShop ČD odesláním podání prostřednictvím záložky „Vrácení dokladu“ nebo u registrovaných uživatelů po přihlášení označením příslušného dokladu přímo z historie nákupů.
Na ostatní požadavky (žádosti o odškodnění a jiné) budeme reagovat v co možná nejkratším termínu.
Děkujeme Vám za důvěru a za využívání našich služeb.
S přáním příjemného dne
České dráhy, a.s.

 • O malou chvíli později mi potvrdili i nárok na odškodnění. Protože je však odškodnění vypláceno formou dobropisu, musel jsem doplnit poštovní adresu.

Vážený pane,
omlouváme se Vám za zpoždění vlaku způsobené technickou závadou.
Z důvodu zpoždění vlaku bude poskytnuto odškodnění ve výši 50% ceny jízdního dokladu. Odškodnění se provádí výhradně formou dobropisu, který bude zaslán doporučeně poštou. Z tohoto důvodu zašlete prosím Vaši přesnou adresu.
Děkuji
S pozdravem
Jméno a příjmení
České dráhy, a. s., Odúčtovna přepravních tržeb

Dopis s dobropisem

Shrnutí

Zpoždění je vždy nepříjemné. A to nejcennější co máme, je náš čas. Aspoň slabou útěchou jsou pak finanční odškodnění za zpoždění vlaku.
Když jsem se rozhodoval uplatnit nárok na odškodnění za zpoždění, obával jsem se dlouhých průtahů. Zkušenost byla ale dobrá. Díky tomu, že jsem nakupoval přes e-shop ČD, všechno jsem vyřídil přes počítač. Nemusel jsem nikam chodit, nikde si nic dalšího potvrzovat.

Teď mám jeden rok na využití poukázek. Už se těším na další cestu vlakem!