Smíchovské nádraží se již brzo dočká modernizace. Bude tak druhým velkým pražským nádražím v modernizaci. Po pražské Masaryčce teď hledá Správa železnic zhotovitele stavby také pro stanici Praha-Smíchov. Výsledkem budou zcela zmodernizované koleje a nástupiště, prodloužené podchody pod celou stanicí a také nová lávka, která povede nad celou stanicí a umožní bezbariérový přístup na jednotlivá nástupiště. Stavba proběhne v letech 2024 až 2027, celkové náklady dosahují 5,2 mld Kč.

Vizualizace nového Smíchova

Smíchov po etapách

Rekonstrukce smíchovského nádraží je rozdělena na více etap.

  • V rámci už zahájené první fáze dojde zejména ke snesení části kolejí a také lávky přes celé kolejiště.
  • Druhá etapa, pro kterou se nyní hledá zhotovitel stavebních prací, zahrnuje kompletní přestavbu kolejiště, obnovu tří stávajících nástupišť a vybudování nového čtvrtého nástupiště. To budou využívat zejména vlaky na trase takzvaného Pražského semmeringu, tedy ve směru na Prahu-Zličín a Hostivici. Stavbaři také zrekonstruují oba stávající podchody a prodlouží je pod celým kolejištěm stanice. Ústit budou do budoucího parkovacího domu, jehož investorem je hlavní město Praha. Bezbariérový přístup zajistí výtahy. Most přes Nádražní ulici bude po dokončení prací tříkolejný, aby svou kapacitou odpovídal navazujícímu, v budoucnu rovněž tříkolejnému železničnímu mostu na Výtoni.
  • Součástí prací bude také vybudování nové lávky do Radlické ulice, která navíc umožní i přístup na jednotlivá nástupiště a propojení s novou čtvrtí vzniklou v rámci projektu Smíchov City.
  • Další bezprostředně navazující stavbou bude výstavba moderního terminálu Smíchov, kterou také připravuje pražský magistrát. Správa železnic pak plánuje zahájit v roce 2026 rekonstrukci smíchovské nádražní budovy.

Realizace stavby Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov je schválena ke spolufinancování Evropskou unií z Nástroje pro propojení Evropy (CEF).