Smíchovské nádraží se již brzo dočká modernizace. Bude tak druhým velkým pražským nádražím v modernizaci. Po pražské Masaryčce teď hledá Správa železnic zhotovitele stavby také pro stanici Praha-Smíchov. Výsledkem budou zcela zmodernizované koleje a nástupiště, prodloužené podchody pod celou stanicí a také nová lávka, která povede nad celou stanicí a umožní bezbariérový přístup na jednotlivá nástupiště. Stavba proběhne v letech 2024 až 2027, celkové náklady dosahují 5,2 mld Kč.

Vznikne nej dopravní uzel v České republice

Železnice v Praze prochází obrovskou proměnou. A modernizace pokračují. Naplno běží práce mezi Bubny a novou zastávkou u Výstaviště, začala rozsáhlá přestavba historického Masarykova nádraží. A v úterý 13. února 2024 Správa železnic
slavnostně zahájila celkovou přestavbu stanice Praha-Smíchov.

Vlakové nádraží Smíchov získá zhruba do tří let získá zcela novou podobu. Navíc se stane součástí velkého přestupního terminálu Vlak – BUS – MHD. Cestující ocení nejen bezbariérový přístup do vlaků a na nástupiště, ale i lepší napojení na veřejnou dopravu, stejně jako na okolní zástavbu. Celkové náklady na nádraží, koleje a další železniční infrastrukturu dosáhnou 5 mld Kč. Vybudování lávky nad nádražím pak vyjde na dalších 314 milionů. Většina financí bude z evropských fondů.

„Smíchovské nádraží plní svůj význam zejména pro vlaková spojení z metropole na západ Čech. Až dosud si zachovávalo svoji podobu z poloviny minulého století. To se teď radikálně změní. Vznikne moderní stanice odpovídající současným požadavkům, navíc bude součástí dopravního terminálu. Cestující se tak dostanou pohodlně nejen na tramvaje a metro, ale také na příměstské a dálkové autobusy,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Tři ostrovní nástupiště

Předání staveniště je naplánováno na začátek března. Stavbaři zmodernizují všechna stávající nástupiště včetně zastřešení. Pro vlaky ve směru na Prahu-Zličín a Hostivici pak vznikne zcela nové nástupiště. Cestující získají bezbariérový přístup z obou zrekonstruovaných podchodů, které se navíc prodlouží pod celou stanici. Výsledkem bude jedno jednostranné a tři ostrovní nástupiště.  Nástupiště u výpravní budovy bude 230 m dlouhé, dvě rekonstruovaná na délku 415 m a 400 m a jedno nové ostrovní / jazykové s délkou 340 / 220 m. Výška všech nástupišť bude 550 mm. Přístup bude výtahy a pojízdnými schody.

Po rekonstrukci budou ve stanici čtyři hlavní koleje, tři předjezdné a jedna kusá. Všechny u nástupiště. Doplní je dvě koleje pro jízdu nákladních vlaků, čtyři manipulační odstavné kusé koleje a dvě účelové kusé koleje. Současné vlečky budou zapojeny beze změny.

„Dokončení stavby přinese zvýšení kapacity této frekventované stanice. Vzniknou moderní a kapacitnější veřejné prostory, které budou dobře napojeny nejen na veřejnou dopravu, ale i na okolní zástavbu. To vše samozřejmě v bezbariérové podobě,“ popisuje generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Jak dodává, projekt počítá s napojením na plánovanou tříkolejnou trať ve směru na hlavní nádraží.

„Nedílnou součástí zdejší lokality se stane i autobusový terminál, jehož projekt jsme koordinovali také se Správou železnic, abychom našli co nejvíce synergických efektů jak při přípravě stavby, tak během prací i při následném provozu. Nejen Pražanům díky tomu nabídneme pohodlný přestup mezi jednotlivými druhy dopravy. Navíc zde vybudujeme kapacitní parkovací dům,“ konstatuje primátor Prahy Bohuslav Svoboda.

Z Knížecí se přesune autobusové nádraží na „střechu“ smíchovského nádraží. Z ulice Dobříšské vznikne pořádné parkoviště. V rámci souběžné stavby dojde rovněž k vybudování nové lávky do Radlické ulice, ze které bude přístup na jednotlivá nástupiště. Současně se provedou přípravné práce pro plánovanou rekonstrukci nádražní budovy. Stavba bude probíhat za provozu, vyžádá si jen určitá omezení pohybu cestujících ve stanici. Ti využijí pro nástup do vlaků také provizorní nástupiště.

„Rekonstrukce vytíženého nádraží Praha-Smíchov za plného provozu je sama o sobě velkým úkolem. Zvláštní pozornost budeme muset věnovat i koordinaci s dalšími investory, kteří realizují projekty v bezprostřední blízkosti nádraží. To je neobvyklá situace vyžadující pečlivé plánování a koordinaci. Jsme rádi, že můžeme být u projektu, který významně změní podobu a funkčnost tohoto místa,“ uvedl Aleš Gothard, generální ředitel společnosti TBR, lídra
zhotovitelského sdružení.

Práce potrvají do roku 2027. Zhotoviteli stavby jsou společnosti Metrostav TBR, OHLA ŽS, Elektrizace železnic Praha a Hochtief CZ.
Realizace projektu Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov je spolufinancována Evropskou unií z Nástroje pro propojení Evropy (CEF). „Za dvacet let našeho členství v Evropské unii došlo k rozvoji mnoha oblastí každodenního života. Cestování po železnici se i díky stamiliardovým evropským investicím do modernizace infrastruktury dostalo na evropskou úroveň. Cestujícím, ale i podnikatelům přináší naše napojení na moderní transevropské sítě každodenní prospěch. Věřím, že nové nádraží na Smíchově tento trend potvrdí. Všichni, kdo tudy jezdí denně za prací, to jistě ocení,“ dodává Václav Lebeda, tiskový mluvčí Zastoupení Evropské komise v České republice.

Celková výše způsobilých nákladů projektu je 3 989 544 295 korun. Míra podpory EU dosahuje 83,4 % ze způsobilých nákladů, výše dotace tak činí maximálně 3 327 279 942 korun. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Rekonstrukce stávající výpravní budovy je řešeno jako samostatný projekt.

Vizualizace nového Smíchova

Smíchov po etapách

Rekonstrukce smíchovského nádraží je rozdělena na více etap.

  • V rámci už zahájené první fáze dojde zejména ke snesení části kolejí a také lávky přes celé kolejiště.
  • Druhá etapa, pro kterou se nyní hledá zhotovitel stavebních prací, zahrnuje kompletní přestavbu kolejiště, obnovu tří stávajících nástupišť a vybudování nového čtvrtého nástupiště. To budou využívat zejména vlaky na trase takzvaného Pražského semmeringu, tedy ve směru na Prahu-Zličín a Hostivici. Stavbaři také zrekonstruují oba stávající podchody a prodlouží je pod celým kolejištěm stanice. Ústit budou do budoucího parkovacího domu, jehož investorem je hlavní město Praha. Bezbariérový přístup zajistí výtahy. Most přes Nádražní ulici bude po dokončení prací tříkolejný, aby svou kapacitou odpovídal navazujícímu, v budoucnu rovněž tříkolejnému železničnímu mostu na Výtoni.
  • Součástí prací bude také vybudování nové lávky do Radlické ulice, která navíc umožní i přístup na jednotlivá nástupiště a propojení s novou čtvrtí vzniklou v rámci projektu Smíchov City.
  • Další bezprostředně navazující stavbou bude výstavba moderního terminálu Smíchov, kterou také připravuje pražský magistrát. Správa železnic pak plánuje zahájit v roce 2026 rekonstrukci smíchovské nádražní budovy.

Realizace stavby Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov je schválena ke spolufinancování Evropskou unií z Nástroje pro propojení Evropy (CEF).