Adamov zastávka

je severně od Brna, na trati do Letovic (-České Třebové). Nádraží je využíváno jak v pracovních dnech, v sobotu a v neděli pak turisty.
Nástupiště jsou tu dvě, na vnější straně kolejí. Nástupiště směrem do Brna je označeno jako 1B a to druhé, odkud odjíždějí osobáky směr Blansko (-Letovice) jako 2T. Proč „T“ to nevíme. Nástupiště jsou dostupná podchodem a je na nich přístřešek. První nástupiště je rovné, druhé však v oblouku a před projíždějícícm vlakem jste varování staničním hlášením.
Na nádraží je sice pokladna, ale ta by měla být konce roku 2019 zrušena. Před nádražím zastávka autobusů, značená cyklo a turistická trasa a kousek od zastávky nákupní centrum a jeho parkoviště.

Adamov zastávka

Hodnocení

Hodnocení nádraží na 60 %

Pro pohodlné a bezpečné cestování vlakem s dětmi, s kočárkem, u starších lidi či na vozíku jsou důležité jak osobní vozy, tak i stav a vybavení nádraží.
Má nádraží pohodlné a bezpečné nástupiště a jak se na nástupiště vůbec dostanu? Jak se vyznám na nádraží?
Tady je popis a hodnocení zastávky v Adamově, které jsme navštívili a hodnotili v září 2019.

Ve stanici Adamov-zastávka jsou dvě nástupiště. Nástupiště jsou široká, částečně krytá. Od prvního nástupiště odjíždějí vlaky na jih do Brna, od druhého pak vlaky na sever na Blansko a Letovic. Pod nádražím podchod.

Bezbariérový je příchod jen na první nástupiště. Tomu však chybí pár centimetrů, aby byl nástup do vlaku skutečně bez schodů. Z druhého nástupiště pak jen po schodech.

Nádraží je přehledné, nástupiště jsou označena. Na perónech jsou přístřešky. Žádné místo k sednutí, ani žádné služby.

Parkoviště pro kola je kde se dá, auta pak mhou stát u blízkého nákupního centra. Zastávka autobusů je před nádražím.

Podrobně
 • Bezbariérovost nádraží – NE
 • Bezbariérovost 1.nástupiště – NE
 • Bezbariérovost 2.nástupiště – NE
 • 1.nástupiště je přímé, vysoké, se zastřešením.
 • 2.nástupiště je v ostrém oblouku, se zastřešením.
 • Orientace na nádraží – v pohodě
 • Hlášení  – ANO
 • Informační tabule – NE
 • Pokladna – ANO (koncem roku 2019 bude zrušena)
 • Záchod – NE
 • Bezbariérové WC – NE
 • Čistota – horší
 • Občerstvenní – NE
 • Restaurace – NE
 • Úschovna zavazadel – NE
 • Úschovna kol – NE
 • Regionální autobusy před nádražím – ANO
 • Parkování kol – kde se dá
 • Staniviště taxi – NE
 • Parkování aut – ANO

Přístup na nádraží Adamov zastávka

Adamov zastávka

Pohled od zastávky v Adamově na město Adamov. Vlevo je hned zastávka regionálních autobusů, zastávka pro druhý směr je přes silnici vpravo.

Adamov zastávka - okolí

Kousek od vlakové zastávky v Adamově je nákupní centrum s místem k parkování. Pokud čekáte delší dobu na vlak, máte hlad, žízeň… tak sem.

1.nástupiště směr Brno

Train station Adamov zastávka

Adamov zastávka, nástupiště 1B směr Brno

Station Adamov zastávka

Adamov zastávka, nástupiště 1B směr Brno. Dlouhé, přímé a široké – bezpečné. Částečně kryté.
Bohužel i do nízkopodlažních vlaků je nástup s jedním schodem.

Train station Adamov zastávka

Přístřešek na nástupišti 1B, směr Brno. Zastávka Adamov.

Příchod na 1.nástupiště

Vlakem do Adamova

Příchod na nástupiště 1B, směr Brno, je podchodem pod tratí. 

Vlakem na výlet do Adamova

Podchod k nástupišti 1B odkud věšinou odjíždějí vlaky směr Brno

Adamov zastávka

Nahoru na první nástupiště vede z podchodu skloněná cesta. Celkem čistá, bez nepořádku, nově vymalována motivy odkazujícím k Moravskému krasu a k nedalekému Brnu

2.nástupiště směr Blansko (-Č.Třebová)

Adamov zastávka, druhé nástupiště v oblouku

Adamov zastávka – druhé nástupiště, odkud odjíždějí osobáky směr Blansko a Letovice, je v pořádném oblouku. A vlaky zastavují až tam jak vidíte na snímku ten přístřešek.

Adamov vlakem

Zadní část nástupiště, kde staví vlaky je pod přístřeškem. Přes pomalování všech plechových stěn a celkovou neútulnost je zde realtivně čisto.

Příchod na 2.nástupiště

Adamov zastávka

Pokud jedete směr Blansko (-Letovice), tak z nástupiště 2T. Napřed musíte vejít do této nádražní „budovy“ …

Adamov zastávka

… a pak po schodech nahoru. Stěny jsou sice hrozně počmárané, ale není tu nepořádek či smrad.

Adamov vlakem

Nahoru na nástupiště 2T jen po schodech

Klady a Zápory zastávky Adamov

„Nástupiště směr Brno je přímé a vysoké. Na nástupiště vede podchod a na nástupištích jsou čekárny. Hlášení staničního rozhlasu. Čekání si můžete zkrátit v nedalekém náskupném centru.“

„Asi to nejhnusnější nádraží jaké jsme zatím navštívili. Navíc nástupiště ve směru Blansko (-Letovice) je v ostrém oblouku, že při nastupování a vystupování je mezi vlakem a hranou perónu dost velká mezera. Žádná informatiční tabule o jízdách vlaků.“

Další hodnocená nádraží

Vaše email adresa je určena jen a pouze pro případnou odpověd na Vás dotaz / komentář. Vaše email adresa nebude nikde zveřejněna ani poskytnuta třetí straně, nebude na ní zasíláno žádné obchodní sdělení a ni nebude ani jinak zpracovávána. Pokud bude Váš dotaz / komentář zajímavý, budu jej, po úpravě, publikovat, ale bez uvedení Vašeho jména a email adresy.