Hodnotím především bezpečnost a uživatelskou přívětivost.
A protože jsou nádraží hodnocena bez ohledu na jejich velikost, může i malé vesnické nádraží mít vysoké hodnocení a naopak velké nádraží, zcela propadnout.

Co nás zajímá

 • Nástupiště – je nástupiště vysoké, rovné, dlouhé a dostatečně široké? Má pevný povrch? Je nástupiště kryté, s přístřeškem? Jsou tu místa na sednutí, info tabule, popřípadě hlášení staničního rozhlasu?
 • Přístup na nástupiště – vedou na nástupiště jen schody, nebo dokonce musíte přecházet přes koleje? Nebo je tu výtah a pojízdné schody?
 • Přístup na nádraží – je u nádraží zastávka veřejné dopravy, parkoviště pro kola a auta? Je odbavovací hala přístupná bez schodů?
 • Služby na nádraží – je tu čekárna, pokladna, zákaznické centrum jednotlivých dopravců? Jsou na nádraží další služby jako je občerstvení, prodejní automaty, restaurace, záchody?
 • Celkový pocit z nádraží – čistota a přehlednost

Hodnocení každého nádraží je od nuly do 100 bodů / procent.
Čím vyšší číslo, tím lepší. 100 % (takřka) ideální nádraží. Nula, pak znamená, radši se tomuto nádraží vyhněte.
Uvádíme i datum, kdy jsme nádraží hodnotili.

Pokud jsme něco opomenuli, nebo se stav nádraží zlepšil / zhoršil, napište nám, pošlete fotky,

 • Nástupiště je bezpečné, přehledné a přístup je plně bezbariérový.
 • Nástupiště je dostatečně vysoké, abychom do nízkopodlažních vlaků nastupovali bez schodů.
 • Nástupiště je široké a rovné.
 • Nástupiště je kryté.
 • Nádraží není v oblouku.
 • Nádraží je plně bezbariérové, přehledné.
 • Čisté.
 • Komplexní služby na nádraží, čekárna pro děti, záchody.
 • Dostupnost nádraží veřejnou dopravou, parkoviště.
 • Ukázka nádraží Vídeň hlavní nádraží
Hodnocení nádraží 100 %
 • Nástupiště je bezpečné, přehledné a přístup je bezbariérový.
 • Nástupiště je dostatečně vysoké, abychom do nízkopodlažních vlaků nastupovali bez schodů.
 • Nástupiště je široké a rovné.
 • Nástupiště je kryté.
 • Nádraží není v oblouku.
 • Nádraží je bezbariérové.
 • Horší přehlednost.
 • Většinou čisté.
 • Služby na nádraží, čekárna, záchody.
 • Dostupnost nádraží veřejnou dopravou, parkoviště.
90%
 • Nástupiště je bezpečné, přehledné
 • Bezbariérový přístup vyžaduje zacházku.
 • Nástupiště je vysoké, abychom do nízkopodlažních vlaků nastupovali bez schodů nebo jen s mírným převýšením.
 • Nástupiště je široké a rovné. Alespoň část nástupiště je krytá.
 • Nádraží (nástupiště) může být v mírném oblouku.
 • Nádraží je přehledné.
 • Základní služby, záchody.
 • Dostupnost nádraží veřejnou dopravou, parkoviště.
80 %
 • Nástupiště je bezpečné, přehledné
 • Bezbariérový přístup vyžaduje zacházku.
 • Nástupiště je zpevněné, ale i do nízkopodlažních vlaků musíme nastupovat s mírným převýšením.
 • Nástupiště je široké a rovné. Alespoň část nástupiště je krytá.
 • Nádraží může být v mírném oblouku.
 • Nádraží je přehledné.
 • Základní služby na nádraží, záchody.
 • V pěším dosahu (více jak 10 minut) veřejné dopravy, omezené možnosti parkoviště.
Hodnocení nádraží 70 %
 • Nástupiště je bezpečné, přehledné
 • Nástupiště je zpevněné, ale i do nízkopodlažních vlaků musíme nastupovat s převýšením.
 • Nástupiště je široké a rovné. Alespoň část nástupiště je krytá, popřípadě přístřešek.
 • Nádraží může být v mírném oblouku.
 • Nádraží nemá moc schodů,
 • Orientace je snížená.
 • Základní služby jako pokladny, čekárna, mini-prodejny popřípadě prodejní automaty.
 • V dosahu (10 minut a více) veřejné dopravy, omezené možnosti parkování.
60%
 • Nástupiště je bezpečné, přehledné
 • S omezeným bezbariérovým přístupem nebo jen se schody.
 • Nástupiště je zpevněné, ale i do nízkopodlažních vlaků musíme nastupovat s převýšením.
 • Nástupiště je široké a rovné. Alespoň část nástupiště je krytá, popřípadě přístřešek
 • Nádraží může být v mírném oblouku.
 • Nádraží není moc přehledné.
 • Závady v čistotě.
 • Dostupnost základních služeb na nádraží nebo v těsném okolí.
 • V dosahu veřejné dopravy, omezené nebo žádné možnosti parkoviště.
50%
 • Nástupiště je omezeně bezpečné, snížená přehlednost.
 • Není bezbariérový přístup.
 • Nástupiště je zpevněné, ale i do nízkopodlažních vlaků musíme nastupovat s převýšením.
 • Nástupiště je široké a rovné. Alespoň část nástupiště je krytá, popřípadě přístřešek
 • Nádraží je v oblouku – nebezpečí při nastupování a vystupování.
 • Nádraží není bezbariérové,
 • Závady v čistotě.
 • Dostupné alespoň základní služby na nádraží.
 • Veřejná doprava ve větší vzdálenosti od nádraží. Omezené možnosti parkoviště.
Hodnocení nádraží 40 %
 • Přístup na nástupiště většinou až po příjezdu a zastavení vlaku.
 • Snížená přehlednost.
 • Nástupiště je zpevněné, ale nízké. I do nízkopodlažních vlaků musíme nastupovat se značným převýšením.
 • Nástupiště je rovné
 • Nástupiště nemá zastřešení nebo přístřešek.
 • Závady v čistotě.
 • Jen omezené služby na nádraží – pokladna, prodejní automaty.
 • V dosahu veřejné dopravy
30%
 • Přístup na nástupiště až po příjezdu a zastavení vlaku.
 • Nástupiště na průjezdní koleji.
 • Příchod na nástupiště vyžaduje přechod přes koleje po zpevněných přechodech.
 • Nástupiště je zpevněné (většinou panely), ale úzké a nízké.
 • I do nízkopodlažních vlaků musíme nastupovat se značným převýšením.
 • Nástupiště je rovné,
 • Na nástupišti bez přístřešku.
 • Závady v čistotě.
 • Na nádraží většinou jen základní služby  – pokladna, prodej jídla a pití z automatu nebo v blízkém okolí nádraží.
 • Nemusí být v dosahu veřejné dopravy.
Hodnocení nádraží 20 %
 • Přístup na nástupiště až po příjezdu a zastavení vlaku.
 • Nástupiště na průjezdní koleji.
 • Příchod na nástupiště vyžaduje přechod přes koleje.
 • Nástupiště není zpevněné. Ze strany koleje většinou jen betonový obrubník.
 • Nástupiště úzké a nízké.
 • I do nízkopodlažních vlaků musíme nastupovat se značným převýšením.
 • Nástupiště není kryté.
 • Nádraží není bezbariérové.
 • Žádné služby na nádraží.
 • Nemusí být v dosahu veřejné dopravy.
Hodnocení nádraží 10 %
 • Přístup na nástupiště až po příjezdu a zastavení vlaku.
 • Příchod na nástupiště vyžaduje přecházení kolejí.
 • Nástupiště, pokud se dá o něčem takovém hovořit, je úzké a nízké.
 • I do nízkopodlažních vlaků musíme nastupovat se značným převýšením.
 • Není zde žádný přístřešek
 • Žádné služby, většinou ani žádná budova.
 • Na nádraží nejezdí vlaky
Hodnocení nádraží 0 %

Na závěr vždy krátké shrnutí co nás na nádraží zaujalo, co bylo dobrého.

Na závěr krátce shrnutí, co je na hodnoceném nádraží špatně, nepohodlné nebo dokonce nebezpečné.