Co nás zajímá

 • Nástupiště – je nástupiště vysoké, rovné, dlouhé a dostatečně široké? Má pevný povrch? Je nástupiště kryté, s přístřeškem? Jsou tu místa na sednutí, info tabule, popřípadě hlášení staničního rozhlasu?
 • Přístup na nástupiště – vedou na nástupiště jen schody, nebo dokonce musíte přecházet přes koleje? Nebo je tu výtah a pojízdné schody?
 • Přístup na nádraží – je u nádraží zastávka veřejné dopravy, parkoviště pro kola a auta? Je odbavovací hala přístupná bez schodů?
 • Služby na nádraží – je tu čekárna, pokladna, zákaznické centrum jednotlivých dopravců? Jsou na nádraží další služby jako je občerstvení, prodejní automaty, restaurace, záchody?
 • Celkový pocit z nádraží – čistota a přehlednost

Hodnocení každého nádraží je od nuly do 100 %.
Čím vyšší číslo, tím lepší. Uvádíme i datum, kdy jsme nádraží navštívili.
Hodnocení zohledňuje mnoho věcí, přidáváme proto i slovní hodnocení: klady a zápory.

Pokud jsme něco opomenuli, nebo se stav nádraží zlepšil / zhoršil, napište nám, pošlete fotky,

 • Všechna nástupiště jsou bezpečná, přehledné a přístup je plně bezbariérový. Žádná zacházka.
 • Nástupiště jsou dostatečně vysoká, abychom do nízkopodlažních vlaků nastupovali bez schodů.
 • Nástupiště je po celé délce kryté.
 • Nástupiště není v oblouku. Mezi hranou nástupiště a kolejnici není nebezpečná mezera.
 • Nádraží je plně bezbariérové.
 • Nádraží je přehledné, značení odkud kam co jede je jednoznačné a přehledné. Jsou tu odjezdové tabule.
 • Nádraží je čisté, řádně osvětlené. Je tu pocit bezpečí.
 • Na nádraží jsou jak služby spojené přímo s cestováním, tak další služby. Je tu čekárna, záchody.
 • Dostupnost nádraží veřejnou dopravou, parkoviště pro kola i auta.
 • Příklad nádraží Vídeň hlavní nádraží
Hodnocení nádraží 100 %
 • Všechna nástupiště jsou bezpečná, přehledné a přístup je plně bezbariérový.
 • Bezbariérový přístup nevyžaduje velkou zacházku.
 • Nástupiště jsou dostatečně vysoké, abychom do nízkopodlažních vlaků nastupovali bez schodů.
 • Nástupiště je po většinu délky kryté.
 • Nástupiště není v oblouku. Mezi hranou nástupiště a kolejnici není nebezpečná mezera.
 • Nádraží je bezbariérové nebo s malou zacházkou.
 • Na nádraží jsou odjezdové tabule, je tu značení. Ale značení je již komplikované, orientace stížená.
 • Nádraží je v rozhodující části čisté.
 • Na nádraží jsou jak služby spojené přímo s cestováním, tak další služby. Je tu čekárna, záchody.
 • Dostupnost nádraží veřejnou dopravou, parkoviště pro kola i auta.
 • Příklad nádraží Praha hlavní nádraží nebo Plzeň hlavní nádraží.
90%
 • Všechna nástupiště jsou bezpečná, přehledná a přístup je bezbariérový.
 • Bezbariérový přístup ale může vyžadovat zacházku.
 • Nástupiště jsou dostatečně vysoká, abychom do nízkopodlažních vlaků nastupovali bez schodů nebo jen s malým převýšením.
 • Nástupiště je kryté nebo jsou zde větší přístřešky.
 • Nástupiště může být v mírném oblouku.
 • Na nádraží jsou odjezdové tabule, je tu značení. Značení může být komplikované, orientace ztížená.
 • Nádraží je v rozhodující části čisté.
 • Na nádraží jsou alespoň základní služby spojené přímo s cestou vlakem, tak další služby. Je tu čekárna, záchody.
 • V docházkové vzdálenosti dostupnost nádraží veřejnou dopravou, parkoviště pro kola i auta.
 • Příklad nádraží Beroun
80 %
 • Všechna nástupiště jsou bezpečná, přehledná a přístup je bezbariérový.
 • Bezbariérový přístup ale může vyžadovat zacházku.
 • Nástupiště jsou dostatečně vysoká, abychom do nízkopodlažních vlaků nastupovali bez schodů nebo jen s malým převýšením.
 • Nástupiště je alespoň částečně kryté nebo jsou zde přístřešky.
 • Nástupiště může být v mírném oblouku.
 • Na nádraží jsou odjezdové tabule, je tu značení.
 • Nádraží je v rozhodující části čisté.
 • Na nádraží jsou alespoň základní služby spojené přímo s cestou vlakem. Je tu čekárna, záchod.
 • V docházkové vzdálenosti dostupnost nádraží veřejnou dopravou, možnost parkování (bezpečného odstavení) pro kola i auta
 • Příklad nádraží Křižanov
Hodnocení nádraží 70 %
 • Všechna nástupiště jsou bezpečná, přehledná. přístup je bezbariérový.
 • Nástupiště jsou vysoká. Do nízkopodlažních vlaků se nastupuje bezbariérově
 • Přístup na nástupiště je přecházením kolejí.
 • Bezbariérový přístup může vyžadovat i větší zacházku, nebo asistenci personálu stanice.
 • Přístřešky (čekárna) by měly být poblíž.
 • Nástupiště může být v mírném oblouku.
 • Na nádraží jsou odjezdové tabule.  Je tu jasné značení odkud kam co jede.
 • Nádraží je v rozhodující části čisté.
 • Poblíž stanice alespoň základní služby, obchody, hospoda.
 • V dosahu veřejná doprava, alespoň omezené možnosti parkování kol a aut.
 • Příklad nádraží Brno-Lesná
60%
 • Nádraží není bezbariérově dostupné.
 • Nástupiště jsou nízká.
 • Jejich povrch je pevný, rovný. Obvykle tvořen panely.
 • Přístup na nástupiště přecházením kolejí.
 • Přístřešek je obvykle poblíž.
 • Nástupiště může být v mírném oblouku.
 • Na nádraží jsou odjezdové tabule, hlášení nebo papírový jízdní řád.
 • Je tu značení odkud kam co jede, nebo je to jinak zřejmé.
 • Nádraží je v rozhodující části čisté.
 • Na nádraží nebo v docházkové vzdálenosti základní služby, prodejní automaty, v obci obchod či hospoda.
 • V dosahu autobusová zastávka, omezené nebo žádné možnosti parkoviště.
 • Příklad nádraží Branná.
50%
 • Nástupiště jsou nízká a úzká.
 • Povrch nekvalitní panely,  popřípadě nezpevněný povrch.
 • Přístup na nástupiště není bezbariérový.
 • Obvykle přecházení kolejí.
 • Přístup na nástupiště až po příjezdu a zastavení vlaku.
 • Žádné označení nástupišť či který vlak kam jede. Ale díky malému množství vlaků nebo jednokolejnému provozu přes stanici není problém.
 • Na nástupišti nemusí být žádný přístřešek.
 • Většinou jen papírový jízdní řád.
 • Na nádraží žádné služby.
 • Omezené nebo žádné možnosti parkoviště.
 • Nemusí být v dosahu veřejné dopravy.
 • Příklad nádraží Prostějov místní nádraží
Hodnocení nádraží 40 %
 • Nástupiště jsou nízká a úzká, většinou složená z panelů,  popřípadě nezpevněný povrch.
 • Přístup na žádné nástupiště není bezbariérový.
 • Ve stanici se křižují vlaky, nebo více vlaků v jeden čas a přístup na nástupiště vyžaduje přecházení těchto kolejí – bezpečnost.
 • Přístup na nástupiště až po příjezdu a zastavení vlaku.
 • Žádné označení nástupišť či který vlak kam jede.
 • Na nástupišti nemusí být žádný přístřešek.
 • Na nádraží mohou chybět odjezdové tabule, nemusí být hlášení. Většinou jen papírový jízdní řád.
 • Na nádraží mohou chybět služby.
 • Nemusí být v dosahu veřejné dopravy.
 • Příklad nádraží Vyškov na Moravě
30%
 • Nástupiště jsou nízká a úzká, většinou složená z panelů. Popřípadě nezpevněný povrch.
 • Přístup na žádné nástupiště není bezbariérový.
 • Příchod na vlak vyžaduje přechod přes (průjezdné) koleje.
 • Přístup na nástupiště až po příjezdu a zastavení vlaku.
 • Žádné označení nástupišť. Žádné označení odkud kam co jede.
 • Problémy s orientaci nebo s bezpečnosti přístupu na vlak.
 • Nástupiště jsou nízká, i do nízkopodlažních vlaků se značným převýšením.
 • Na nástupišti nemusí být žádný přístřešek.
 • Nástupiště může být i ve značném oblouku – mezera mezi hranou nástupiště a schody do vozu.
 • Na nádraží mohou chybět odjezdové tabule, nemusí být hlášení. Většinou jen papírový jízdní řád.
 • Na nádraží žádné služby.
 • Omezené nebo žádné možnosti parkoviště.
 • Nemusí být v dosahu veřejné dopravy.
 • Příklad nádraží Pohledští Dvořáci
Hodnocení nádraží 20 %
 • Přístup na nástupiště až po příjezdu a zastavení vlaku.
 • Příchod na nástupiště může vyžadovat přecházení kolejí.
 • Povrch nástupiště není zpevněn. Ze strany koleje většinou jen betonový obrubník.
 • Nástupiště úzké a nízké.
 • I do nízkopodlažních vlaků musíme nastupovat se značným převýšením.
 • Žádný přístřešek.
 • Žádné služby.
 • Žádná odjezdová tabule.
 • Nemusí být v dosahu veřejné dopravy.
 • Příklad nádraží Lednice-rybníky
Hodnocení nádraží 10 %
 • Na nádraží nejezdí podle jízdního řádku žádné vlaky. Jen občasné jízdy nadšenců nebo zvláštní jízdy.
 • Přístup na nástupiště je až po příjezdu a zastavení vlaku.
 • Příchod na nástupiště vyžaduje přecházení kolejí.
 • Nástupiště, pokud se dá o něčem takovém hovořit, je úzké a nízké.
 • I do nízkopodlažních vlaků musíme nastupovat se značným převýšením.
 • Není zde žádný přístřešek.
 • Žádné služby, většinou ani žádná budova.
 • Nádraží je špinavé, zarostlé, ztrácí se ve v přírodě
 • Příklad nádraží Hrabětice
Hodnocení nádraží 0 %