Nádraží v centru Jihlavy se promění v moderní terminál

3.dubna 2024

Správa železnic začátkem dubna vypsala tendr na celkovou rekonstrukci městského nádraží v Jihlavě. Ve spolupráci s tamní radnicí zde vznikne centrální dopravní terminál. V rámci stavby se zcela změní uspořádání kolejiště a vybuduje se nový podchod. Stávající nádražní budova půjde k zemi a na jejim místě vyroste novostavba. Výsledkem bude moderní přestupní uzel sloužící jako klíčový bod pro veškerou osobní dopravu v regionu.

Hlavní uzel kraje Vysočina

Jihlavské městské nádraží má díky své poloze šanci stát se hlavním dopravním uzlem v kraji Vysočina. Přestavba vlakového nádraží, přivedení MHD a výstavba autobusového nádraží výrazně zlepší přestupní vazby. K tomu v dlouhodobém horizontu přispěje napojení Jihlavy na vysokorychlostní vlaky Brno-Praha a modernizace tratí Veselí nad Lužnicí – Jihlava a Jihlavská spojku pro bezúvraťové jízdy ze stanice Okříšky do Jihlavy města bez obsluhy žel. stanice Jihlava (!). Tzn. jihlavský triangl. Zatím je však nádraží Jihlava-město v hodně zanedbaném stavu.

Zatímco železniční nádraží Jihlava, ve kterém se spojuje pět tratí, je na okraji města. „Stanice Jihlava město je strategicky umístěná v blízkosti centra, což nás motivovalo k ambicióznímu cíli – proměnit ji v hlavní dopravní uzel krajské metropole s potenciálem budoucího propojení s vysokorychlostní tratí mezi Prahou a Brnem…“ uvádí generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Z městského nádraží v Jihlavě tak vznikne moderní dopravní terminál regionálního významu. „Cestujícím zajistí pohodlný přestup mezi osobní železniční, linkovou autobusovou a městskou hromadnou dopravou s odpovídajícím napojením na pěší, cyklistické a automobilové trasy,“ uvedl primátor Jihlavy Petr Ryška.

Proměna nádraží

Msto dnešních nízkých nástupišť vzniknou dvě nová nástupiště. První nástupiště v délce 250 metrů bude u staniční budovy a přímo přístupné z ulice. Druhé, ostrovní nástupiště, bude dostupné jen podchodem. Ten bude končit až za kolejištěm, což umožní jeho budoucí vyústění až do Mostecké ulice. Příchod k vlakům bude po schodištích, nebo výtahy. Obě nástupiště budou vysoká pro pohodlný nástup do vlaků. U ostrovního nástupiště budou tři nástupní hrany: jedna hrana o délce 250 metrů a druhá kratší o délce 100 metrů na průjezdních kolejích. Třetí nástupní hrana bude na kusé koleji od Jihlavy (Prahy). Díky tomu budou moci v jednom okamžiku stát na nádraží až čtyři vlaky pro cestující.

To ale nestačit. Mimo nástupiště povede kolej nákladního průtahu a další kolej je plánována na odstavení, ošetření a čištění souprav linky R9 do Prahy. Tuhle linku bude v následujících letech provozovat obousměrnými soupravami RegioJet. Ty sem budou od prosince 2026 zajíždět z Prahy. Dojde rovněž k zachování všech napojení na vlečky. Takový počet a uspořádání kolejí by měl být už dostatečný.

Tím ovšem výstavba nekončí. Po přivedení vysokorychlostní železnice do Jihlavy se počítá se zajížděním některých vlaků VRT až sem, na město. Proto je stavba nádraží Jihlava-město již dnes připravena na prodloužení obou nástupišť na délku 400 metrů. Díky tomu získají Jihlavané přímé spojení z městského nádraží VRT rychlíky s pražským hlavním nádražím.

Nová nádražní bude patřit Správě železnic. Byť bude společná pro cestující na vlak, autobusy i jihlavskou MHD. Budova nabídne dvě podlaží. V prvním bude sloučená odjezdová a příjezdová  hala. Zde bude místo pro krátkodobé čekání, které se vybaví příslušným mobiliářem. Ve druhém patře bude čekárna pro ty, co už budou čekat déle. V budově budou i menší obchodní prostory, ale s nádražní restaurací se zde nepočítá.

Součástí stavby bude rovněž instalace nových informačních panelů a úprava zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Provoz vlaků se bude řídit ze stanice Jihlava, kde se již v předstihu vybudovalo řídicí pracoviště. Součásti stavby je i modernizace trolejí. Zdvoj-kolejnění na hlavní jihlavské nádraží se nekoná.

Pořádné spojení na městské nádraží

V plánu je úprava před-nádražních prostor. Dnes sem nejezdí žádné linky MHD. To se změní. Postaví se sloupy s trolejemi, vzniknou nové zastávky pro MHD a pro regionální a dálkové autobusy. Pro auta bude parkoviště se 68 místy. Silnice podél terminálu bude mít na obou koncích okružní křižovatky. Součástí projektu je i nové veřejné osvětlení, lavičky a chodníky. Počítá také se zastávkami náhradní dopravy za vlak a rozšířením veřejné zeleně. Počet cestujících se zvýší z dnešních cca 1500/den na cca 2000/den.

Ve 2.etapě výstavby v letech 2028 až 2029 vznikne u vlakového nádraží i to autobusové. Stávající jihlavské autobusové nádraží zanikne.

Celkové investiční náklady připravované akce dosahují výše 1 754 527 446 Kč. Nabídková cena stavebních prací je pak v rámci vypisované zakázky na zhotovitele rekonstrukce limitována částkou 1 507 198 024 Kč bez DPH. Zhruba 1,2 mld investuje Správa železnic, 400 mil Kč pak město.

Realizace stavby Modernizace ŽST Jihlava město je navržena na spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Programu Doprava 2021–2027.

Výluky v Jihlavě 2024 a 2025

Práce začnou na přelomu srpna a září 2024. Nádražní část by měla být hotova do jara 2026. V 1. etapě prací, od prosince 2024 do prosince 2025, budou vlaky jihlavské městské nádraží vynechávat. Rychlíky zastaví až ve stanici Jihlava-Staré Hory. Bohužel po několik týdnů (plán je 4 až 6 týdnů) se nevyhneme úplnému zastavení dopravy přes Jihlavu a nahrazení veškeré vlakové dopravy náhradnímu autobusy. Další řada výluk je plánována na víkendy.

Terminál Jihlava VRT už má svou podobu

26. března 2024

Pro rozvoj Jihlavy a regionu má zásadní význam nové železniční spojení. Současné trasování a dojezdové časy z Jihlavy kamkoliv po železnici jsou mizerné. Mezi Jihlavou a dálnici D1 se staví vysokorychlostní železnice z Prahy do Brna. A zde, u Pávova, má vzniknout přestupní uzel mezi VRT, regionální vlakovou a autobusovou dopravou a přestupem na kola a do aut.

Trasování železnice je jasné. Dalším krokem je návrh podoby nádraží. Správa železnic proto koncem března v Jihlavě vyhlásila vítěze architektonicko-urbanistické soutěže na nový terminál vysokorychlostní železnice Jihlava VRT. Z celkového počtu 25 architektonických ateliérů, které se soutěže zúčastnily, zvítězil návrh francouzsko-českého sdružení AREP ARCHITECTES – monom. Výstavba má začít v roce 2029.

Porota u vítězného návrhu ocenila způsob, jakým se nový dopravní uzel zapojuje do krajiny. Z dopravního hlediska potom vyzdvihla přehlednost všech přestupních vazeb na novém nádraží a velmi dobře vyřešené autobusové nádraží. Vzhledem k předpokládané kapacitě terminálu až 6 000 cestujících denně, tedy až 300 cestujících za hodinu ve špičce, porota ocenila krátké trasy přestupu mezi jednotlivými druhy dopravy, které návrh efektivně řeší.

„Po terminálu Praha východ a Roudnice nad Labem je jihlavský terminál už třetím v pořadí, který zná svou budoucí podobu. Stejně jako v předchozích případech bude i jihlavský terminál přestupním uzlem mezi vysokorychlostní železnicí, místní hromadnou dopravou a dalšími druhy dopravy. Díky tomu rychlá spojení zvýší dostupnost pracovních příležitostí a vzdělávání a zároveň podpoří život v jednotlivých regionech, což zásadně promění všeobecné vnímání pojmů jako vzdálenost či venkov,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Soutěž se zaměřila na začlenění terminálu do krajiny a úpravy veřejného prostranství, stejně jako na železniční estakádu přes dálnici D1 a související objekty. Jihlavský terminál bude na Vysočině sloužit jako klíčový přestupní uzel mezi vysokorychlostní tratí (VRT) a veřejnou i osobní dopravou. Hlavními kritérii při výběru vítězného návrhu proto byla kvalita urbanistického, dopravního, krajinářského a environmentálního řešení i ekonomická efektivnost investičních nákladů.

„Nový terminál podpoří jak dálkové cesty, tak denní dojíždění v rámci koncepce rychlých železničních spojení. Integrace VRT do konvenční železniční sítě a snaha o dosažení klimatické neutrality navíc ukazují, že jde o projekt s dalekosáhlým významem nejen pro Vysočinu, ale pro celou Českou republiku,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Z Prahy do Jihlavy za hodinu

Díky poloze nového přestupního uzlu v blízkosti Jihlavy a dálnice D1 lze předpokládat, že po dostavbě dojde k významnému rozvoji okolní. V jihlavském terminálu Pávov dvakrát za hodinu zastaví vysokorychlostní spoj, kterým cesta do Prahy potrvá 52 minut, do Brna jen 36 minut. Důvodem takto dlouhých časů je, že tyto rychlíky budou po cestě ještě několikrát zastavovat. Například do Brna to bude Velká Bíteš a Brno-Vídeňská.

„V našem podání chce být terminál minimalistickou a zároveň ekologickou dominantou s nízkou energetickou stopou. Přizpůsobuje se topografii místa a již existující infrastrukturu využívá k omezení dodatečné výstavby,“ vysvětlil architekt Igor Hobza, zástupce vítězného sdružení AREP ARCHITECTES – monom.