Prostějov místní nádraží

Prostějov místní n. je malým velkým nádražím na trati z Prostějova do Kostelce na Hané a dál buďto směr Konice (-Chornice) nebo Senice na Hané (-Olomouc). Staví zde jen osobní vlaky, a když o víkendu přeje počasí, jsou plné turistů. Nádražní budova je velkoryse řešena...

Popice

Popice jsou zastávkou na trati z Brna do Břeclavi. Ve všední dny po hodině, o víkendu po dvou zde staví osobáky z Brna do Břeclavi a opačně. Staníce Popice je oblíbeným výchozím turistickým a cykloturistickým místem pro výlety na blízkou Pálavu. O víkendu tu proto...

Ústí nad Labem hlavní nádraží

Ústí nad Labem hl.n. je velkým dopravním uzlem na hlavní trati z Drážďan do Prahy. Staví zde snad všechny rychlíky, včetně těch mezinárodních. V Ústí rovněž začíná trať směrem Teplice, Most, Karlovy Vary a Cheb. Ale protože je tato trať zaústěna do hlavního ústeckého...

Adamov zastávka

Adamov zastávka je severně od Brna, na trati do Letovic (-České Třebové). Nádraží je využíváno jak v pracovních dnech, v sobotu a v neděli pak turisty. Nástupiště jsou tu dvě, na vnější straně kolejí. Nástupiště směrem do Brna je označeno jako 1B a to druhé, odkud...

Pardubice-Rosice nad Labem

Rosice nad Labem jsou přestupním uzlem, kde zastavují jak všechny regionální vlaky, tak i rychlíky a spěšné vlaky. Zajímavostí je, že přes stanici Rosice nad Labem jezdí vlaky i z Pardubic na jih na Chrudim a do Hlinska. Přijede osobák, strojvedoucí přejde na druhý...

Slatiňany

Slatiňany jsou krásně opraveným nádražím na trati z Pardubic do Havlíčkova Brodu. Staví tady jen regionální (osobní) vlaky. Na nádraží je jediné nástupiště ke kterému vede bezpečný a bezbariérový přejezd přes první a druhou kolej.  Nástupiště je kompletně bezbariérové...