Popis místa

Město Litomyšl je krásné historické místo s renesančním zámkem nad městem. První zmíňka o Litomyšli je již z roku 981 n.l. a psalo se o hradu v tzv. Kosmově kronice. Hrad střežil důležitou obchodní spojnici, která dávala městu bohatství. Bohužel, či bohudík, na konci 19.století místní radní odmítli železnici. Ta se městu vyhnula, stejně jako další rozvoj. Tím nám zůstala Litomyšl ve své historické podobě, s náměstím, historickými domy a zámeckým návrším. Jo, a narodil se tu Bedřich Smetana – hudební skladatel.

Trocha historie

První vlak do Litomyšle přijel opravdu pozdě. Stalo se tomu až 22. října 1882 a navíc se už od počátku jednalo „jen“ o odbočku z hlavní trati Praha – Olomouc. Ta tou dobu sloužila svému účelu skoro už čtyřicet roků. V Litomyšli prostě zaspali vývoj. Když se rozhodovalo o stavbě železnice spojující Vídeň s Prahou, Vysoké Mýto i Litomyšl odmítly trať.

Když poznali, jak strašnou chybu udělali, bylo už pozdě. Mohli se jen dívat k sousedům, jak z malé bezvýznamné obce jakou do té doby byla Česká Třebová či Svitavy, se během pár let stala města s průmyslovým zázemím. Naproti tomu města mimo železnici rychle ztrácela na význam a chudla. To byl případ i Litomyšle.
Situaci se místní pokusili ještě zachránit. Spojily se s cukrovarem v Cerekvici a dalšími obcemi na plánované trase a po schválení C.K. ministerstvem se stavba rozběhla 1. března 1882, aby již 25. září 1882 (!) byla dokončena. První vlak přijel na litomyšlské nádraží z Chocně v neděli 22.října. Pravidelný provoz byl zahájen o den později a to jen třemi páry vlaků za den. Tj. tři vlaky tam a tři zpět. Jednalo se navíc o smíšené vlaky. Tedy vlak, kde byly jak osobní, tak nákladní vozy. Jen během řepné kampaně tu přibyl jeden samostatný nákladní vlak za den.

Když časem počet spojů vzrostl o další pár vlaků a docházelo alespoň k nějakému rozvoji Litomyšle, vznikly úvahy o prodloužení trati do blízké Poličky. Popřípadě dál přes Jimramov do Nového města na Moravě. Když však Polička dosáhla propojení „své“ místní dráhy do Svitav, již do žádného další spojení nechtěla investovat. Tím pádem padly i snahy Litomyšle o prodloužení trati na jih.
Výsledkem je dnešní stav, 22 kilometrů lokální tratě, která končí v Litomyšli v bývalé průmyslové zóně.
Na druhou stranu právě díky tomu, že se železnice a průmyslový pokrok vyhnuly městu Litomyšl, zachovala se svůj původní ráz.
Vidíme, jak jedno osudové rozhodnutí může i přes pozdější snahy, určit směr vývoje ne na desítky, ale rovnou na sto a více let.

Náš tip: Chrám Nalezení svatého Kříže

Po letech rekonstrukcí je znovu otevřen kostel Nalezení sv. Kříže. na zámeckém návrší. Barokní chrám byl stavěn v letech 1714 – 1725. Stavbu začal italský stavitel Giovanni Battista Alliprandi. Dokončení se nedožil. Po jeho smrti stavbu převzal František Maxmilián Kaňka. Kostel bohužel čtyřikrát vyhořel. Ještě v roce 1945 byla opravena střecha, ale od roku 1968 byl kostel uzavřen a chátral. Naštěstí v letech 2011 – 2015 se podařilo chrám díky rekonstrukcí zachránit. Stěny však zůstaly v šedém provedení. Náš tip je noční prohlídka chrámu, kdy si uvidíte světelné sakrální instalace včetně laserového Světelného kříže. No a ve dne vyjděte až nahoru s krásným výhledem na Litomyšl.

Nejbližší nádraží

Litomyšl

Obtížnost

  • jsme ve městě, takže lehká vycházková obuv,
  • místy jsou kočičí hlavy, tj. dlážděné ulice. Podpatky nejsou to pravé.

Rizika

  • cesta od nádraží vede kolem velmi frekventované silnice, kterou navíc překračujete
  • pozor na auta
  • cesta k nádraží není nijak značena a samotné nádraží je ze strany ulice schované pod stromy

Další aktivity

  • určitě doporučuji místní plavecký areál. Na tom venkovním jsou původní dřevěné převlékárny.
  • Krytý bazén je pak oceňovaným architektonickým počinem
  • Pokud už budete na koupališti, zajděte se podívat na hřbitov, co je hned vedle. Jsou tam sochy od Olbrama Zoubky.

Rady na cestu

  • kolem nádraží sice vede žlutá turistická cesta, ale ta vede po druhé straně kolejiště.
  • Takže radši před nádraží a pak kolem Penny Marketu.