Čekejte na vlak v pohodě

počkat na svůj vlak v klidu s kávou, dobít si mobilní telefon nebo pracovat a nechat své děti hrát v dětském koutku, to a mnohem víc mohou cestující Českých drah, kteří využijí čekárny ČD Lounge.

Čekárny vyšší kvalit ČD Lounge jsou k dispozici v železničních stanicích:

Čekárna ČD Lounge je určena pro cestující s:

  • S platnou jízdenkou pro 1. třídu
  • S platnou jízdenkou pro 2. třídu s místenkou pro rychlík (R), vlak vyšší kvality (SuperCity, railjet, nightjet, EC, IC, EN, Ex) nebo lůžkovým či lehátkovým příplatkem
  • Se zákaznickou aplikací IN 100 (i formou VIK nebo OIK) a IN Business na In Kartě
  • S dětmi do 10 let, těhotné ženy a cestující s platným průkazem ZTP nebo ZTP/P
  • Nejdříve však 2 hodiny před začátkem platnosti jízdního dokladu (pouze v Praze hl.n.), po dobu nezbytně nutnou na přestup a 1 hodinu po příjezdu do cílové stanice

Cestující v nich mohou pohodlně počkat na svůj vlak nebo odpočívat před pokračováním v další jízdě.

Ve všech čekárnách ČD Lounge se mohou děti zabavit v hracích koutcích a k dispozici je tu také bezplatné připojení k internetu. Většina ČD Lounge je věnována významné osobnosti, která je spjatá se železnicí nebo s regionem.

V ČD Lounge na hlavním nádraží v Praze je pro návštěvníky připravený i počítač, ze kterého mají možnost (placeného) tisku na černobílé tiskárně nebo ho mohou využít k připojení na internet.

ČD Lounge Brno hlavní nádraží

Kompletní přehled služeb v ČD Lounge Brno hlavní nádraží

ČD Lounge Břeclav

Kompletní přehled služeb v ČD Lounge Břeclav

ČD Lounge Pardubice hl. nádraží

Kompletní přehled služeb v ČD Lounge v Pardubicích

ČD Lounge Praha hlavní nádraží

Kompletní přehled služeb v ČD Lounge Praha hlavní nádraží