Především velká nádraží

Rok 2024 bude na české železnici především ve znamení rekonstrukcí velkých stanic. Správa železnic bude v příštím roce disponovat rozpočtem ve výši 57,5 mld Kč. Kromě přestavby Masarykova a smíchovského nádraží v Praze začne i celková modernizace v brněnském Králově Poli. Stavět se ale začne také na řadě dalších míst napříč republikou. Viz mapa staveb pro rok 2024. Odstartují tři desítky nových staveb. Do další fáze příprav postoupí rovněž projektování vysokorychlostních tratí, pracovat se bude na 100 km nových tratí.

Stavby zahajované v roce 2024

 • rekonstrukce hlavní trati z Lipníka nad Bečvou do Drahotuší.
 • Na západě Čech začne výstavba nové trati z Plzně do Stodu a modernizace stávající trati mezi Plzní, Nýřany a Chotěšovem.
 • Dále odstartuje celková rekonstrukce hlavního nádraží v Hradci Králové. Ve východních Čechách bude důležitou akcí i elektrizace a rekonstrukce trati z Týniště nad Orlicí do Solnice.
 • Stavební práce čekají úsek podkrušnohorské magistrály mezi Kyjicemi a Chomutovem. Celkovou renovací projdou nádraží v Chrastavě a Hrádku nad Nisou na Liberecku.
 • Na Vysočině se naplno rozběhnou práce ve Vlkově u Tišnova a návazném úseku do Křižanova a také mezi Přibyslaví a Pohledem. Ve stejném regionu zahájí Správa železnic modernizaci stanice Jihlava město.
 • Na Jižní Moravě se přestavby dočká nádraží v Kyjově a úseku mezi brněnskými Židenicemi a Černovicemi.

V řeči čísel se nově zahájí rekonstrukce 59 km tratí, na dalších 39 km práce nadále poběží.
Ještě letos bude dokončeno 89 zmodernizovaných kilometrů tratí.

Modernizace úseku Pohled – Přibyslav

Modernizace úseku Pohled – Přibyslav přinese další zlepšení havlíčkobrodské trati.
Jedná se o kompletní modernizaci 9km úseku mezi Pohledem a Přibyslaví. Tři roky trvající rekonstrukce přinese zvýšení rychlosti až na 160 km/h, opravené stanice a zastávky a lepší parametry pro nákladní dopravu. Po celou dobu stavby se počítá se zachováním jednokolejného provozu.

Dvoukolejný úsek mezi Přibyslaví a Pohledem projde komplexní modernizací včetně nádraží Přibyslav zastávka a Stříbrné Hory. Přinese zvýšení traťové rychlosti ze současných 100 km/h až na 160 km/h. Rekonstrukce železničního spodku a svršku, všech mostních objektů, železničních nadjezdů, trakčního vedení a související infrastruktury zajistí požadované parametry zatížení trati, což je klíčové především pro nákladní dopravu. Nedílnou součástí je také instalace nejmodernějšího traťového a staničního zabezpečovacího zařízení.
S ohledem na další plánované stavby na této železniční tepně se počítá po celou dobu realizace s jednokolejným provozem.

Ve stanici Přibyslav se opraví obě nástupiště a podchod se doplní výtahy. Vzhledem k využití havlíčkobrodské trati nákladní dopravou se v Přibyslavi plánuje instalace dlouhé předjízdné koleje. Stejnojmenná zastávka získá dosud chybějící podchod. Ve stanici Pohled se vybuduje nové nástupiště přístupné podchodem s výtahy. Součástí stavby jsou také nezbytné úpravy nádražních budov v Přibyslavi a Pohledu pro umístění technologií. Celkovou rekonstrukcí projde
zastávka Stříbrné Hory.

Přípravné práce by se mohly rozběhnout letos v prosinci, nejintenzivnější stavební činnost bude pokračovat v následujících dvou letech. Finální dokončení se plánuje na první čtvrtletí roku 2027.Harmonogram prací vychází z jednání s dopravci a zohledňuje souběh s modernizací dalšího úseku z Vlkova u Tišnova do Křižanova.
Realizace projektu Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled je navržena na spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Programu Doprava 2021–2027. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Modernizace z Vlkova u Tišnova do Křižanova

Součástí modernizace havlíčkobrodské trati je i úsek z Vlkova do Křižanova.
V rámci modernizace vlkovské stanice se zcela zruší nástupiště a podchod. Vlaky budou nově zastavovat blíže k obci, za obecním úřadem. Dvě nová nástupiště budou přístupná pomocí šikmých chodníků.  Nová zastávka Vlkov-Osová tím podstatně zkrátí docházkovou vzdálenost jak z Vlkova, tak z nedaleké obce Osová. Stávající nádražní budovu nahradí nová technologická budova. Stavba se dotkne celého kolejiště ve stanici, počítá s rekonstrukcí železničního spodku a svršku, dále mostů a propustků, trakčního vedení, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení.

Současně s modernizací stanice poběží rekonstrukce jedenácti kilometrů trati z Vlkova do Křižanova. Dotkne se celého mezistaničního úseku a zastávek v Osové Bítýšce a Ořechově, které projdou přestavbou a získají bezbariérový přístup. Podoba první uvedené v maximální míře vyhoví požadavkům obce. Cestujícím budou k dispozici zvýšená nástupiště s novým informačním a orientačním systémem. Přestavba zastávek zohledňuje i budoucí propojení této konvenční trati s vysokorychlostní. Zvětšení poloměrů několika oblouků umožní také zvýšení traťové rychlosti ze stávajících 100 km/h až na 160 km/h. Během celé stavby projde opravou osm mostů, čtrnáct propustků a postaví se dvě opěrné zdi. V Ořechově je navržena protihluková stěna clonící mateřskou školu. Přípravné práce by mohly začít ještě letos na podzim. Naplno obě stavby poběží příští rok.

Zvětšování poloměrů oblouků a jejich překládání do nové stopy není možné realizovat za provozu, proto se příští rok plánuje úplné sedmiměsíční zastavení vlakové dopravy, a to od března do září. Harmonogram prací a opatření se projednávaly s dopravci a dotčenými obcemi. Úplné zastavení dopravy vnímají všechny strany jako vhodnější, než realizovat práce ve dvou stavebních sezónách s velkým výskytem krátkodobých omezení.

Realizace obou staveb je navržena na spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Programu Doprava 2021–2027. Národní financování zajistí Státní fond dopravní infrastruktury.

Modernizace stanice Brno-Královo Pole

Plánovaná modernizace druhého nejvytíženějšího nádraží v jihomoravské metropoli postoupila do finální fáze. Zásadní proměnou projde zázemí pro
cestující. Postaví se moderní přestupní uzel. Se zahájením stavebních prací se počítá ještě letos v září. Hotovo by mělo být do konce roku 2025.

Připravovaná modernizace zahrnuje výstavbu nové nádražní budovy, která bude zároveň součástí přilehlého dopravního terminálu. Půjde o prosklený a zčásti dvoupatrový objekt. V přízemí se vybudují pokladny, obchodní prostor a sociální zázemí. Uprostřed haly budou eskalátory vedoucí do vyvýšené části s lavičkami pro cestující a dalším komerčním prostorem. Po dobu výstavby nové budovy bude zázemí pro veřejnost zajišťovat provizorní čekárna pro
250 osob.

Zásadní přestavbou projde kolejiště ve stanici, tři dopravní koleje se prodlouží posunutím kolejového rozvětvení dále směrem na Kuřim. Postaví se nová nástupiště a jejich zastřešení, mimoúrovňový přístup k nim zajistí podchod, který se rozšíří a zároveň prodlouží, aby propojil přednádraží s Myslínovou ulicí.
Dojde i k rekonstrukci traťové koleje v úseku z Brna-Maloměřic až po Kuřim. Komfort cestujících pomůže zvýšit nový informační a orientační systém nejen přímo v královopolské stanici, ale také na zastávkách Brno-Lesná, Brno-Řečkovice a Česká. Součástí stavby bude rovněž obnova 13 mostů, 10 propustků, silničního nadjezdu a pěti opěrných zdí. Stanice získá i nové zabezpečovací zařízení. Rekonstrukce železničního spodku a svršku umožní průjezd stanicí rychlostí 120 km/h.
Celkové investiční náklady akce dosahují výše 2,9 miliardy korun.

Stanice Brno-Královo Pole patří mezi významné dopravní body jak z hlediska železniční, tak i městské a příměstské dopravy. Vlaky zajišťují vedle spojení s Vysočinou především obslužnost stále se rozvíjejících obcí Tišnovska, pro velkou část dojíždějících je pak královopolské nádraží vstupní branou do krajské metropole.

Opravy a údržba tratí

Na opravy a údržbu tratí půjde v příštím roce stejně jako letos 20 mld Kč. Největší akcí bude celková obnova šumavské trati z Nové Pece do Černého Kříže. Významná budou rovněž cyklická údržba trati Praha-Hostivař – Votice a trakčního vedení mezi Lysou nad Labem a Starou Boleslaví, díky tomu bude možné předejít případným závadám. Celkovou opravou pak projdou tratě z Olomouce do Prostějova a z Poříčan do Nymburka.

Nádražní budovy

Správa železnic aktuálně rekonstruuje 65 (!) nádražních budov.

Celková obnova čeká v roce 2024 například objekty v

 • Ostravě-Vítkovicích,
 • Lovosicích,
 • Jaroměři,
 • Bečově nad Teplou,
 • Čáslavi,
 • Jihlavě,
 • Hlinsku v Čechách nebo
 • Ústí nad Labem-Střekově.
 • Na hlavním nádraží v Mladé Boleslavi pak začne vznikat zcela nová budova.

ETCS

Pokračuje instalace evropského zabezpečovače ETCS. Letos jím byly vybaveny tratě Ústí nad OrlicíLichkov, Beroun – Plzeň – Cheb a Přerov – Česká Třebová, aktuálně je tak tento systém na 903 kilometrech tratí. V příštím roce se začne s instalací v úsecích Pardubice – Hradec Králové, Praha – Milovice a Votice – České Budějovice.

Příprava vysokorychlostních tratí

Příprava vysokorychlostních tratí bude pokračovat stejným tempem jako letos. Z plánovaného počtu 700 km se v současnosti projektuje už plná polovina budoucí sítě. V příštím roce se pak počítá se zahájením projektové přípravy u dalších více než 100 km vysokorychlostních tratí.

V tomto roce Správa železnic dokončila dokumentaci pro územní rozhodnutí úseku VRT Jižní Morava mezi Modřicemi a Šakvicemi. Zbývá dokončit stejnou dokumentaci pro prodloužení tohoto úseku do Rakvic. Pokročila příprava obou úseků VRT Moravská brána mezi Prosenicemi a Ostravou, kde projektování míří do finále.
Na trati z Prahy do Drážďan projektujeme úsek Praha – sjezd Lovosice a rovněž českou část přeshraničního Krušnohorského tunelu. Další příprava je limitována aktualizací Zásad územního rozvoje jednotlivých krajů. Ty by měly o rezervách pro trasy VRT rozhodnout v příštím roce.
O stabilizaci koridorů pro VRT budou rozhodovat také zastupitelstva Jihomoravského a Moravskoslezského kraje. To se dotkne příprav tratí na Vysočině a jižní Moravě a přeshraničního úseku z Bohumína do Polska.

Bilance aktuální stavební sezóny 2023

 • Ke zlepšení plynulosti dopravy na koridorech přispělo letošní dokončení rekonstrukce traťových úseků Velim – Poříčany, Soběslav – Doubí u Tábora, Sudoměřice u Tábora – Votice, Praha- Smíchov – Praha-Radotín, Brandýs nad Orlicí – Ústí nad Orlicí, další části přerovského uzlu a také výstavby bezbariérového přístupu na nástupiště v Roudnici nad Labem.
 • Končí i práce mezi Dětmarovicemi, Petrovicemi u Karviné a státní hranicí s Polskem.
 • Hotovo hlásí stavbaři rovněž v úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb, v Plzni mezi tamním hlavním nádražím a Koterovem, dále v Semilech a Rožnově pod Radhoštěm.
 • Závěr roku je navíc ve znamení řady zrekonstruovaných budov. Práce už skončily v Písku, těsně před dokončením jsou ve Světlé nad Sázavou, v Karviné hl. n., Kravařích ve Slezsku a Sokolnicích-Telnici.
 • Současně pokračuje realizace projektu železnice na letiště. Naplno běží modernizace úseků Praha-Bubny – Praha-Výstaviště a Kladno – Kladno-Ostrovec. Krátce před vyhlášením je tendr pro stavbu Praha-Ruzyně – Kladno. Od roku 2025 se pak plánuje přestavba tří úseků mezi novou zastávkou Praha-Výstaviště a stanicí Praha-Ruzyně, výstavba zcela nové trati z Prahy- Ruzyně na Letiště Václava Havla a novostavba stanice přímo na letišti.

„Rozpočet na příští rok nám umožní udržet vysoké tempo modernizace železnic. Rychlým tempem bude pokračovat též příprava vysokorychlostních tratí nebo instalace evropského zabezpečovače ETCS“, říká ministr dopravy Martin Kupka a dodává: „Už krátce po Novém roce zahájíme klíčové stavby v pražském železničním uzlu, které přinesou výrazně vyšší komfort cestování včetně pohodlného přestupu na další druhy dopravy. Svoji podobu zcela změní Masarykovo a smíchovské nádraží, stejně jako frekventovaná stanice v brněnském Králově Poli.“

„Na začátku příštího roku dokončíme velké rekonstrukce hned několika nejvýznamnějších nádražních budov. Hotová bude renovace interiérů historické Fantovy budovy na hlavním nádraží v Praze, stejně tak skončí práce v Českých Budějovicích a Plzni. Naplno se naopak rozběhne obnova dalšího památkově chráněného objektu, a to na hlavním nádraží v Pardubicích,“ doplňuje generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Jak dodává, obyvatelé města ocení dokončení rozsáhlé rekonstrukce tamního železničního uzlu a současně otevření nové zastávky Pardubice centrum.