V neděli 12. prosince 2021 začne na železnici platit nový jízdní řád. V Jihočeském kraji zůstane rozsah regionální dopravy zajišťované Českými drahami na podobné úrovni, jako letos po červnové změně. Nově budou postupně nasazováno deset nových nízkopodlažních jednotek RegioPanter. Tato nová vozidla začnou vozit cestující i na linkách z krajské metropole do Písku, Jindřichova Hradce, Horního Dvořiště a Tábora.
Nový jízdní řád bude platit až do 10. prosince 2022.

Regionální vlaky, které České dráhy zajišťují na základě smluv s Jihočeským krajem, ujedou v novém jízdním řádu 2021/2022 celkem 4,686 mil. vlakokilometrů. V pracovní dny budou ČD v regionu vypravovat 290 vlaků, o víkendech a svátcích 211 spojů. Rozsah IDS Jihočeského kraje a IDS Táborska zůstává k zahájení platnosti nového grafikonu beze změny. Ale v průběhu platnosti jízdního řádu připravuje objednatel rozšíření IDS Jihočeského kraje.

Hlavní změny v regionální dopravě v  Jihočeském kraji

Nové vlaky v Jihočeském kraji

 • V průběhu platnosti jízdního řádu 2021/22 bude v Jihočeském kraji postupně nasazeno deset nových nízkopodlažních elektrických jednotek RegioPanter. Tyto nové soupravy doplní stávající RegioPantery na tratích 190 Strakonice – České Budějovice a 199 České Budějovice – České Velenice, kde budou jezdit nové soupravy na všech spojích. Následně budou nasazeny na linkách z Českých Budějovic do Písku a Jindřichova Hradce, dále na většině spojů z Českých Budějovic do Horního Dvořiště (s výjimkou vlaků, které pokračují z Rybníka do Lipna nad Vltavou, a vlaků relace České Budějovice – Linz Hbf) a jako poslední začnou vozit cestující z krajské metropole do Tábora. Nasazení na trati do Tábora bude možné až po ukončení modernizace úseku tratě Soběslav – Doubí u Tábora, při níž bude zrušena stanice Roudná.

Stavební práce na trati České Budějovice – Benešov u Prahy

 • V průběhu platnosti jízdního řádu 2021/2022 by měly být dokončeny stavební práce v úseku Soběslav – Doubí u Tábora, dojde ke zrušení železniční stanice Roudná a k otevření nové zastávky Myslkovice. Předběžný termín dokončení prací je listopad 2022.

Zkušební provoz soupravy RegioPanter na trati Rybník – Lipno nad Vltavou

 • Od 5. prosince 2021 do 31. července 2022 probíhá na trati 195 Rybník – Lipno nad Vltavou zkušební provoz soupravy RegioPanter.

Přehled změn v regionální dopravě Českých drah v Jihočeském kraji

Tratě 190 / 200 České Budějovice – Strakonice (– Písek)

 • Spěšné vlaky České Budějovice – Písek s odjezdem z Č. Budějovic v 8:13 (Sp 1984) a zpět s odjezdem z Písku v 10:38 (Sp 1989) pojedou v pracovní dny, kromě období 23. – 31. prosince, tedy nově i o prázdninách. Osobní vlak s odjezdem z Písku do Českých Budějovic ve 3:54 (Os 8021) pojede v úseku Písek – Protivín nově pouze ve dnech školního vyučování a stejné omezení bude nově platit také u vlaků v opačném směru s odjezdy z Protivína do Písku ve 4:25 a 23:33 (Os 7973 a 7977). Důvodem těchto změn je zajištění prázdninového spojení (nově pojede pár Sp 1984 / Sp 1989) a naopak úspora vlakokilometrů v méně frekventovaných časech.
 • Osobní vlaky s odjezdem z Českých Budějovic do Zlivi ve 20:13 (Os 8080) a zpět s odjezdem ze Zlivi ve 21:23 (Os 8083) pojedou v pracovní dny, kromě 23. – 31. prosince, tedy nově i o prázdninách. Mezi Zliví a krajskou metropolí tak bude o prázdninách zajištěno frekventované večerní příměstské spojení, které cestující využijí např. pro návrat z výletů.
 • Poslední večerní vlak do Strakonic pojede z Českých Budějovic o 5 minut dříve, tj. už ve 22:52 (Os 8016). V krajské metropoli tak bude urychlen přestup od vlaku R 733 z Prahy (příj. do Č. Budějovic ve 22:47). V souvislosti s tím budou rovněž posunuté odjezdy přípojných vlaků Os 7975 a 7977 v Protivíně, které odjedou o 5 minut dříve, tj. už ve 23:33.

Trať 192 Blatná – Nepomuk

 • Na této trati dochází pouze k drobným úpravám vánočních omezení, jinak je jízdní řád beze změny.

Trať 195 Rybník – Lipno nad Vltavou

 • Osobní vlak s odjezdem z Rybníka v 10:07 (Os 18826), který dosud jezdil pouze o sobotách, nedělích a svátcích, pojede nově také v pracovní dny v období od 2. května do 27. září.
 • Na základě požadavku objednatele skončí „letní“ období provozu vlaků již 28. září, u vlaků s odjezdem z Rybníka ve 14:07 (Os 18834) a z Lipna nad Vltavou v 15:15 (Os 18835) již 25. září. Toto omezení se týká pouze jednoho víkendu.

Trať 196 České Budějovice – Summerau (– Linz)

 • Na základě požadavku objednatele skončí „letní“ období provozu vlaků již 28. září, u vlaků s odjezdem z Českých Budějovic ve 13:02 (Os 3881) a z Horního Dvořiště v 15:53 (Os 3884) již 25. září. Omezení se týká pouze jednoho víkendu.
 • Na základě požadavku objednatele pojede poslední večerní vlak z Českých Budějovic do Horního Dvořiště (Os 3889) z krajské metropole o 7 minut dříve, tj. už ve 22:52. Bude tak urychlen přestup od večerního rychlíku R 733 z Prahy (příj. ve 22:47).

Trať 199 České Budějovice – České Velenice – (Gmünd NÖ)

 • Osobní vlak s odjezdem z Českých Velenic do Českých Budějovic v 16:03 (Os 2174) a spoj v opačném směru s odjezdem z Českých Budějovic v 17:10 (Os 2175) pojedou v pracovní dny, kromě období 23. – 31. prosince, tedy nově i o prázdninách. Zejména vlak Os 2175 je cestujícími hojně využívaný a proto bude nově jezdit i o prázdninách.
 • Poslední vlak z Českých Budějovic do Českých Velenic (Os 2171) pojede o 10 minut dříve, tj. už ve 22:52. Bude tak urychlen přestup od vlaku R 733 z Prahy (příj. do Č. Budějovic ve 22:47).

Trať 200 Protivín – Březnice

 • Osobní vlak s odjezdem z Písku v 8:06 do Protivína (Os 7970) na žádost objednatele nově nepojede. Jako alternativu můžou cestující využít spěšný vlak Sp 1712 s odjezdem z Písku v 8:11 do Ražic, kde přestoupí na Os 8005 s odjezdem v 8:22 a příjezdem do Protivína v 8:31. Díky tarifní výjimce je jízdné při jízdě přes Ražice stejné, jako při cestě z Písku přímo do Protivína.
 • Osobní vlak s odjezdem z Březnice do Protivína v 8:18 (Os 7948) má nově prázdninové omezení v pracovních dny pouze v úseku Březnice – Písek, v úseku z Písku do Protivína pojede tento spoj denně.

Trať 201 Tábor – Ražice – (Strakonice)

 • V pracovní dny od 21. března budou na žádost objednatele obnoveny osobní vlaky z Tábora do Písku v 10:08 (Os 8426) a zpět z Písku do Tábora v 10:20 (Os 8427).

Trať 202 Tábor – Bechyně

 • Na trati je sjednocen „letní“ jízdní řád. Platit bude od 4. června do 25. září. V současném grafikonu jely některé vlaky o víkendu pouze v období letních prázdnin, jiné v období do konce září.
 • Vlaky s odjezdem z Tábora ve 14:06, 16:07, 18:08 a 20:09 (Os 28412, 28416, 28420 a 28424) pojedou do 27. května a od 29. září v pracovní dny (s výjimkou 31. prosince), od 30. května do 27. září pojedou denně. Se stejným datumovým omezením pojedou i vlaky v opačném směru s odjezdem z Bechyně v 15:02, 17:03 a 19:04 (Os 28415, Os 28419 a 28423).
 • Vlaky s odjezdem z Tábora v 10:06 (Os 28434) a z Bechyně v 11:01 a 21:05 (Os 28435 a Os 28427) pojedou o sobotách, nedělích a svátcích od 4. června do 25. září.

Trať 203 / 200 Strakonice – Březnice (– Beroun)

 • Jízdní řád na této trati zůstává stejný, jako po úpravě platné od 13. června 2021.
 • I nadále tak platí, že vlak s odjezdem z Berouna v 7:01 (Os 7904) pojede pouze v úseku Beroun – Březnice a analogicky vlak Os 7909 bude zajištěn pouze v úseku Březnice – Beroun (odj. z Březnice v 9:43).
 • Vlaky Os 7917 (odj. z Blatné do Březnice v 17:12) Os 7906 (odj. z Březnice do Blatné v 10:14) pojedou v úseku Blatná – Březnice a opačně v období do 25. března a od 31. října denně, od 28. března do 27. října v pracovní dny.

Trať 220 České Budějovice – Tábor

 • Jízdní řád na této trati bude díky společné iniciativě Českých drah a Jihočeského kraje pro cestující přehlednější. Zrušení prázdninových omezení v části trasy některých vlaků navíc zjednoduší oběhy souprav.
 • Osobní vlak s odjezdem z Tábora do Českých Budějovic v 7:22 (Os 8207) nově pojede v úseku Tábor – Veselí nad Lužnicí denně.
 • Osobní vlak s odjezdem z Veselí nad Lužnicí do Tábora v 12:59 (Os 8232) nově pojede v pracovní dny i o prázdninách.
 • Spěšný vlak s odjezdem z Jindřichova Hradce do Českých Budějovic v 15:44 (Sp 1739) nově pojede v celé trase celoročně v pracovní dny. V současném jízdním řádu nejede v úseku Veselí nad Lužnicí – České Budějovice o prázdninách.
 • Osobní vlak s odjezdem z Českých Budějovic do Tábora v 17:12 (Os 8216) pojede denně v celé své trase.

Trať 225 Veselí nad Lužnicí – Jindřichův Hradec

 • Na této trati dojde pouze k drobným úpravám vánočních omezení, jinak je jízdní řád beze změny.

Trať 226 Veselí nad Lužnicí – České Velenice

 • Spoje s odjezdem z Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic ve 13:45 a 20:39 (Os 8715 a 8723), které dosud jezdily jen v pracovní dny kromě letních prázdnin, tak znovu pojedou denně. Vlak s odjezdem z Českých Velenic zpět do Českých Budějovic ve 22:06 (Os 8722), který dosud jezdil v pracovní dny kromě letních prázdnin, znovu pojede v pracovní dny celoročně.

Nabídka ČD pro volný čas

Lyžování s Voucherem ČD Yetti

 • Podobně jako v minulých letech, i v této lyžařské sezoně bude možnost využít vlaky k cestě do Skiareálu Lipno nad Vltavou. Od vybraných vlaků bude zajištěn přípoj skibusem přímo ke sjezdovce. Zároveň budou mít cestující Českých drah možnost využít voucher ČD Yetti, který jim bude bezplatně vydán k jízdence do stanice Lipno nad Vltavou.

Nostalgie

 • V roce 2022 plánují České dráhy v Jihočeském kraji zvláštní parní vlaky. Předpokládáme např. opětovnou realizaci oblíbeného Šumavského léta s párou.