Od úterý 6. dubna 2021 platí výrazné změny v jízdních řádech dálkových i regionálních vlaků na linkách z Prahy na severní i jižní Moravu a na přípojných tratích zejména v Pardubickém kraji. Výlukový jízdní řád bude platit v různých obměnách do poloviny roku 2023.

Hlavní změnou bude přesměrování většiny rychlíků obou dopravců ČD Railjet + EuroCity a RgJ mezi Brnem a Prahou po trati přes Vysočinu, změna časů odjezdů a část rychlíků bude jezdit z Holešovic. Ne na Pražské hlavní nádraží. To znamená, že rychlíky z Brna do Prahy už nebudou stavět v České Třebové a v Pardubicích. Současně dojde u mnoha vlaků k prodlouží jízdní doby asi o  20 minut. Vlaky Českých dráh budou nově stavět i v Králově Poli, a většina rychlíků obou dopravců v Kolíně pro přestup do Pardubic.

Výluky se dotknou i dalších vlaků ČD SuperCity, spojů linek Ex1, Ex2, R18 a R19 na linkách z Prahy na Ostravsko, Valašsko, Slovácko a přes Českou Třebovou do Brna. Změny jsou i ve žlutých rychlících RegioJet.

Hlavní fáze výluk na Orlickoústecku začne 4. května. Od tohoto data budou všechny regionální vlaky mezi Chocní a Českou Třebovou nahrazené autobusy.

Nově se u vybraných vlaků mění zastávky. Mnohé expresy vynechají Pardubice a Českou Třebovou. Naopak rychlíky do Brna staví v Kolíně, ty od ČD nově i Králově-Poli. Expresní vlaky Ostravan, Silesia a Cracovia staví v Chocni. Vzniká zde přestupní spojení do Vysokého Mýta a Litomyšle.

V návaznosti na změnu jízdních řádů expresních linek z Prahy na Moravu zejména v úseku mezi Prahou a Českou Třebovou začnou platit upravené jízdní řády také u dalších regionálních vlaků. Úpravy se dotknou jak spojů na hlavní trati Kolín – Česká Třebová – Letovice, tak vlaků na přípojných tratích z Přelouče do Heřmanova Městce, z Moravan do Chrudimi a Holic, z Chocně do Litomyšle a také ze Svitav do Žďárce u Skutče.

Důvodem omezení provozu je souběh několika stavebních akcí, zejména pak modernizace trati mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí a přestavba železničního uzlu Pardubice. Zároveň budou probíhat opravné práce na mostu Kyjevská v Pardubicích a na výstavbě dálničního mostu D35 v Uhersku.

Změny dálkové dopravy od 6. dubna 2021

 • Linka ČD Ex 1 ČD Praha – Olomouc – Ostrava (– Slovensko / Polsko), vlaky SC Pendolino, EC, IC, Ex a R
  Vlaky SC Pendolino mezi Prahou a Ostravskem pojedou v upravených časech a jejich jízdní doba se prodlouží asi o 15 – 20 minut. K časovým změnám dochází na této lince i u spojů kategorie EC, IC a Ex.
  Vlak IC / SC 505 pojede v úseku Karlovy Vary – Praha hl.n. pod novým číslem IC 503, do Prahy hl.n. přijede ve stávajícím čase v 9:21. Vlak SC 505 z Prahy do Ostravy bude z pražského hlavního nádraží odjíždět v 9:12 bez přípojové vazby od vlaku IC 503 z Karlových Varů.
  Vlaky R 640 / 641 Hukvaldy z Bohumína do Prahy a zpět nově nepojedou mezi Olomoucí a Prahou.
 • Linka ČD Ex2 Praha – Olomouc – Vsetín – Horní Lideč (– Slovensko)
  Valašské expresy  z Prahy přes Olomouc do Vsetína, Púchova a Žiliny a zpět pojedou v upravených časech.
  Vlaky Ex 121, 122, 123 a 125 ve vybrané dny a vlaky Ex 520 a 523 denně pojedou v úseku z Prahy do České Třebové a zpět spojené s rychlíky linky R18.
 • Linka ČD Ex3 Praha – Brno – Břeclav (– Rakousko / Slovensko – Maďarsko)
  Spoje linky Ex3 (většina vlaků railjet Vindobona, EC Metropolitan / Hungaria a také IC Metropol) pojedou v úseku mezi Prahou a Brnem po odklonové trase přes Vysočinu.
  Vzhledem k prodloužení jízdní doby po odklonové trase budou mít spoje railjet a EC upravené časy odjezdů a příjezdů na pražském hlavním nádraží. Odjezdy z Prahy hl.n. budou o 22 minut dříve, příjezdy do Prahy hl.n. z opačného směru budou naopak o 25 minut později než v současnosti.
  S výjimkou vlaků railjet 256 / 257 a EC 172 / 173 Hungaria budou ostatní vlaky mezi hlavními nádražími v Praze a Brně zastavovat v Kolíně a Brně-Králově Poli.
  Railjety Graz – Praha – Berlín a zpět a vlaky EC Budapešť – Praha – Hamburk a zpět pojedou po odklonové trase přes vysočinu a v Praze budou zastavovat jen v Praze-Holešovicích (tj. nebudou zajíždět do stanice Praha hl.n.). Tyto vlaky mezi stanicemi Praha-Holešovice a Brno hl.n. nebudou zastavovat v žádných dalších stanicích.
  V původní trase přes Českou Třebovou pojedou jen okrajové spoje EC 270, IC 571 a railjet 576.
 • Linka ČD R18 Praha – Olomouc – Luhačovice / Zlín střed / Veselí nad Moravou
  Slovácké a Zlínské expresy (spoje R 882 – 897), které spojují Prahu s Olomoucí, Otrokovicemi a Luhačovicemi, resp. Zlínem či Veselím nad Moravou, budou mít mírně upravené časy odjezdů.
  Spoj IC 525 Přerovský zubr bude z Prahy hl.n. do Přerova odjíždět asi o hodinu dříve, tj. ve 20:24. V opačném směru budou vlaky IC 524 Přerovský zubr a R 896 Slovácký expres přijíždět do Prahy hl.n. o 17 minut později (v 6:56 a 7:56), R 896 nově zastaví také v Chocni.
 • Linka ČD R19 Praha – Česká Třebová – Brno
  Rychlíky linky R19 Svitava z Brna do Prahy a zpět pojedou v upravené časové poloze po obvyklé trase přes Českou Třebovou.
  Večerní vlak Třebovka pojede z Prahy hl.n. o hodinu později, nově místo ve 20:26 až ve 21:24.
 • Linka RegioJet z Prahy hl.n. do Brna, Vídně, Bratislavy a Budapešti
  rovněž prodlouží jízdní doba a nově bude část žlutých vlaků zastavovat v Kolíně. Cestující z Pardubic do Brna mohou využít přestup v Olomouci z vlaku na žlutý autobus linky Ostrava – Olomouc – Brno.
 • Linka RegioJet Praha –⁠ Pardubice – ⁠Olomouc –⁠ Ostrava – ⁠Košice
  I nadále zastavujeme v Pardubicích, změna odjezdových časů kvůli výluce a prodloužení jízdní doby. Cestování z Pardubic do Prahy a Ostravy zůstává bez omezení

Stavební práce

Již od podzimu loňského roku probíhá modernizace železničního uzlu Pardubice. Stavební práce jsou plánovány do konce roku 2023.  Dosavadní práce se zatím nedotkly provozu. To se ale změní hned po Velikonocích. Od úterý 6. dubna začínají v Pardubicích práce na zabezpečovacím zařízení, což si vyžádá výrazné omezení počtu projíždějících vlaků. Proto skoro všechny rychlíky z Prahy na Brno pojedou odklonem přes Vysočinu. Vynechají zastávku Pardubice i Česká Třebová. Nově budou stavět v Kolíně.

Na konci května začne nepřetržitá půlroční výluka traťové koleje Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice nad Labem. V jejím rámci budou souběžně probíhat práce na zdvoukolejnění trati Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová. Během této výluky se také opraví nástupiště č. 1 a 2 a výhybky ve směru na Přelouč. V rámci druhého projektu se během půlročního přerušení provozu budou realizovat provizorní přeložka trati, přesun železničního mostu přes řeku Labe a modernizační práce ve stanici Pardubice-Rosice nad Labem včetně vybudování nástupišť.

V rozmezí let 2021 až 2023 proběhne rekonstrukce trati mezi stanicemi Ústí nad Orlicí a Brandýs nad Orlicí na hlavním železničním koridoru z České Třebové do Prahy. Stavba začne na počátku května 2021 výlukou druhé traťové koleje, zrekonstruuje se první traťová kolej, opraví trakční vedení a mosty a vloží výhybky v budoucí odbočce Bezpráví. Po jejím zprovoznění na konci roku bude možné využít obě koleje mezi stanicí Ústí nad Orlicí a odbočkou Bezpráví, respektive mezi touto odbočkou a stanicí Brandýs nad Orlicí při organizaci dalších výluk. Pak již nebude nutné omezovat provoz v celém úseku. Další výrazná omezení provozu budou následovat i v roce 2022. Postupné výluky ve stanici Brandýs nad Orlicí umožní kromě rekonstrukce kolejí a trakčního vedení i vybudování nových nástupišť s výškou nástupní hrany 550 mm nad kolejí, která přinesou cestujícím výrazně komfortnější nástup do vlaku.

Od loňského roku probíhá rekonstrukce trati v úsecích Velim – Pečky a Pečky – Poříčany. V červenci a srpnu budou zřízeny nové odbočky Cerhenice a Tatce. Ty umožní přechod vlaků z 1. na 2. traťovou kolej a opačně a díky nim se bude následně minimalizovat vliv mimořádností a výluk na pravidelnost dopravy. Ve stanici Velim se vybudují výtahy pro zajištění bezbariérového přístupu na ostrovní nástupiště, které bude také celé zrenovované. Ve stanici Poříčany budou provedeny dílčí stavební úpravy kolejiště a proběhne celková přestavba stanice ve stávající konfiguraci, která naváže na již realizované prodloužení podchodu i rekonstrukci nástupišť.

Od 1. září 2021 bude zaveden jednokolejný provoz v úseku Adamov – Blansko, od poloviny prosince pak vlaky opustí trať mezi Brnem a Blanskem úplně. V létě 2022 se na tři měsíce zastaví provoz i mezi Březovou nad Svitavou a Svitavami. V rámci modernizace trati mezi Brnem a Adamovem proběhne kompletní rekonstrukce železničního svršku, částečně i spodku, výstavba nové odbočky Svitava a komplexní úprava zastávek Bílovice nad Svitavou a Babice nad Svitavou. Dojde k odstranění několika propadů rychlosti a přestavbou projdou železniční zastávky tak, aby splňovaly požadavky na pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Stanice Adamov dostane dvě nová ostrovní nástupiště, přístupná z lávky. Zásadní přestavbou projde i zastávka v Adamově, současná nevyhovující nástupiště budou nahrazena novým oboustranným ostrovním nástupištěm. Bezbariérový přístup na ně zajistí šikmý chodník. Hotovo by mělo být do ledna 2023. V létě 2022 se přibližně na tři měsíce zastaví železniční provoz mezi Březovou nad Svitavou a Svitavami, kde se bude sanovat násep.

V závěru roku 2021 proběhne výluka traťového úseku Sadská – Poříčany včetně zaústění trati do stanice Poříčany. Při dalších výlukách už bude možné využít nové odbočky, dopad na provoz vlaků tedy bude menší. Většina stavebních prací s vlivem na železniční dopravu skončí do konce roku 2023.