Vlakem jednoduše2021-04-26T21:54:23+02:00

Průvodce pro bezpečnou a pohodovou cestu vlakem

Hodonín

Vyznat se na Hodonínském nádraží může být problém. Podél budovy je úzké 1. a 2. nástupiště. Na třetí nástupiště podchodem. Část nástupiště u koleje 6b je až na konci třetího nástupiště vpravo. 4. nástupiště je vpravo a 5. nástupiště vlevo od staniční budovy.

2. 5. 2021|

Popis a hodnocení nádraží

 • Zastávka Kutná Hora předměstí

Kutná Hora předměstí

Na zastávce Kutná Hora předměstí je jediné nástupiště u jediné koleje. Nástupiště je nižší a v mírném oblouku. Na zastávce přístřešek s lavičkou a papírovým jízdním řádem.

 • Nádraží Přibyslav

Přibyslav

Přibyslav má dvě vysoká a bezpečná nástupiště. Přístupná podchodem se schody. Bohužel pro bezbariérový přístup musíte přechodem přes koleje, takže napřed musíte požádat personál stanice o pomoc. Čistá a osvětlená hala nádraží.

 • Zastávka Pohledští Dvořáci

Pohledští Dvořáci

Na zastávce Pohledští Dvořáci jsou dvě dlouhá nástupiště na vnější straně kolejí.Žádné služby, žádná odjezdová tabule. Cesta na opačné nástupiště je opravdu dlouhá. Odhadem deset minut chůze.

 • Nádraží Pohled

Pohled

V Pohledu jsou dvě nástupiště. Obě jsou přístupné podchodem a po schodech. Není tu ale žádná odjezdová tabule a tak není jasné ze kterého z obou nástupišť jede vlak. Zeptejte se na pokladně, jinak vyčkávejte na 1. nástupišti.

 • Nádraží Stříbrné Hory

Stříbrné Hory

Na zastávce Stříbrné Hory jsou dvě nástupiště. Přístup jen po cestičce z mostu. Nahoře u cesty není žádné označení, které nástupiště je které. Na nádraží žádné služby, jen přístřešky, papírový jízdní řád a hlášení staničního rozhlasu.

 • Pěší lávka na nádraží v Kojetíně

Kojetín

Nástupiště u koleje 2. až 4. jsou nízká a úzká, přístup až po příjezdu a zastavení vlaku, nejsou nijak značena. Nástupiště 1L je vlevo a 1P je vpravo je za rohem. Nástupiště 1L je bezbariérové. Na nádraží pokladny, čekárna, záchody.

 • Karlovy Vary dolní nádraží

Karlovy Vary dolní nádraží

Karlovy Vary dolní nádraží má obě nástupiště nízká. Přes koleje přes panelový přechod. Společná odbavovací hala vlakového a autobusového nádraží. V hale základní služby, pokladny, záchody, občerstvení.

 • Kudy na vlak v Praze Krči

Praha-Krč

Na nádraží v Praze-Krči jsou tři nízká nástupiště. Žádné označení nástupišť, žádná odjezdová tabule či hlášení. Přístup na nádraží po mnoha schodech, nebo dlouhou zacházkou. Žádné služby či pokladna.

 • Nádraží Nymburk město

Nymburk město

Bývaly doby, kdy tu denně stavěl přímý rychlík Krakonoš (Praha -Trutnov). V současnosti zde staví jen motorák, který pendluje mezi Poříčany a Nymburkem hl. nádražím. Jen o víkendu tu jezdí pár spěšných vlaků v zajímavé výletní trase Turnov - Praha. Na nádraží trojice nízkých nástupišť. Na nádraží čekárna, pokladna.

 • Letovické nádraží

Letovice

Na nádraží v Letovicích jsou tři nástupiště. Ty jsou označeny podle koleje u které vlak staví (2 až 4), popřípadě vlevo. Nástupiště jsou nízká a úzká. Přístup na nástupiště přecházením kolejí a to až po příjezdu a zastavení vlaku. Na nádraží příjemná čekárna s pokladnou.

 • Mutěnice železniční zastávka

Mutěnice zastávka

Na železniční zastávce Mutěnice je jediné nástupiště u jediné koleje. Nástupiště je nízké, přístup po nezpevněném chodníku. Žádné info tabule s aktuálním časem jízdy vlaku. Přístřešek bez lavičky.

 • Silůvky vlakem

Silůvky

Na nádraží v Silůvkách jsou dvě nástupiště. Ty jsou široká a bezbariérově přístupná. Na druhé nástupiště přes železniční přejezd. Na nádraží nejsou žádné služby, ani vnitřní čekárna.  Cestující mohou čekat u staniční budovy nebo v přístřešku u prvního nástupiště.

Mapa hodnocených nádraží