Vlakem jednoduše2021-09-04T22:32:14+02:00

Průvodce pro bezpečnou a pohodovou cestu vlakem

Brankovice

V Brankovicích jsou dvě nástupiště na vnější straně kolejí. Nástupiště nízká a v oblouku. Velká mezera mezi hranou nástupiště a schody do vlaku. Přístup na nástupiště směr Uherské Hradiště jedině podchodem. A po schodech. Žádná odjezdová tabule, žádné značení ze kterého nástupiště co jede. Staniční budova je uzavřena a nenabízí žádnou službu.

12. 9. 2021|

Popis a hodnocení nádraží

 • Nádraží v Kobylí na Moravě

Kobylí na Moravě

Na nádraží v Kobylí jsou dvě nástupiště. Obě jsou nízká, povrch udusaný písek. Na stranu ke koleji je nástupiště zpevněno obrubníkem. Ve stanici není pokladna. Lavičky pod přístřeškem, papírový jízdní řád. Na vyžádání klíček od záchodu.

 • Nádraží Hrušovany u Brna

Hrušovany u Brna

Nádraží v Hrušovanech u Brna je je bezbariérově přístupné. Z podchodu schody a výtah. Nástupiště jsou široká, přehledná. Jak na výstupech z podchodu, tak na nástupištích jsou odjezdové tabule. Přehledné a srozumitelné značení dle čísla kolejí na které staví vlak. Ve staniční budově v Hrušovanech u Brna čekárna, pokladna a automat na kafe.

 • Nádraží Lipová Lázně jeskyně

Lipová Lázně jeskyně

Lipová Lázně jeskyně má jediné nástupiště a to je nízké. Přístup na nádraží jen ze strany od silnice. Na nádraží žádné služby, jen veranda jako přístřešek a papírový jízdní řád. Zastávka na znamení.

 • Železniční zastávka Lipová lázně

Lipová lázně zastávka

Lipová lázně zastávka má jedno nástupiště složené z panelů. To je nízké. Papírový jízdní řád, dřevěný přístřešek. Zastávka na znamení.

 • Branná nádraží

Branná

Na nádraží v Branné jsou nová nástupiště, přechody přes koleje, čekárna. Nástupiště jsou však i nadále úzká a nízká.  Vyčkejte proto až příjezdu a zastavení vlaku. Ty staví poblíž staniční budovy. Kolem nádraží možnost parkování. Poblíž mini muzeum vodního hospodářství pro parní lokomotivy. V létě 2021 v rekonstrukci.

 • Nádraží města Jeseník.

Jeseník

Nádraží Jeseník má dvě nástupiště. První je u nádražní budovy, druhé je ostrovní. Obě nástupiště jsou přístupná bezbariérově. Na 2. nástupišti je přístřešek. Nádraží prošlo kompletní modernizací. V hale pokladna, čekárna, základní služby. Před nádražím místo na parkování a autobusové zastávka.

 • Nádraží Ostružná

Ostružná

Na nádraží v Ostružné jsou dvě nástupiště, která jsou nízká a úzká. Přístup na vlak je přecházením kolejí s pomocí trojice přechodů. Nejsou tu žádné služby, jen čekárna. Na nádraží se křižují vlaky, protože okolní trať je jednokolejná. Chybí tu odjezdová tabule.

 • Domašov nad Bystřicí stanice

Domašov nad Bystřicí

Na nádraží v Domašově nad Bystřicí jsou nová nástupiště. Přesto jsou nízké a úzké. Škoda. Není tu žádné označení, odjezdová tabule s aktuálním časem jízdy vlaku. Budova nádraží je v žalostném stavu. Nejsou tu žádné služby, ani pokladna. Jen čekárna a veranda s lavicemi.

 • Nádraží Soběslav

Soběslav

První nástupiště v Soběslavi je rovnou u staniční budovy. Druhé nástupiště je ostrovní přístupné podchodem. Vše bezbariérové. Podchod čistý a osvětlený. Na širokých a přehledných nástupištích odjezdové tabule.

 • Zastávka Jívová

Jívová

Na zastávce Jívová je jediné nástupiště u jediné koleje. Ale dva přístřešky. Ten blíž k cestě je nový, je tu papírový jízdní řád a kovové sedátka. Na zastávce žádné služby, ani hlášení staničního rozhlasu.

 • Nádraží v Křižanově po modernizaci na jaře 2021

Křižanov

Obě nástupiště v Křižanově jsou bezbariérově přístupná podchodem. Nástupiště široká a bezpečná, do nízkopodlažního vlaku bezbariérově. Přístřešky, odjezdové tabule, hlášení, výtahy. Jednoduché značení odkud jede vlak pomocí čísla koleje. 

 • Nádraží Kroměříž

Kroměříž

V Kroměříži na nádraží jsou dvě nástupiště. První je vpravo od staniční budovy. Zde staví vlaky jen na jedné koleji. Druhé nástupiště je ostrovní, z obou stran obklopené kolejemi číslo. Přístup na 2. nástupiště je širokým bezbariérovým přechodem přes koleje.

Mapa hodnocených nádraží