Vlakem jednoduše2024-01-09T22:44:48+01:00

Průvodce pro bezpečnou a pohodovou cestu vlakem

Křižanov

Obě nástupiště v Křižanově jsou bezbariérově přístupná podchodem. Nástupiště široká a bezpečná, do nízkopodlažního vlaku bezbariérově. Přístřešky, odjezdové tabule, hlášení, výtahy. Jednoduché značení odkud jede vlak pomocí čísla koleje. 

1. 3. 2024|

Popis a hodnocení nádraží

 • Nádraží Olbramkostel

Olbramkostel

Olbramkostel má dvě nízká nástupiště. Protože tu není odjezdová tabule ani hlášení staničního rozhlasu, vyčkejte příjezdu a zastavení vlaku, než se vydáte přes koleje. Na nádraží však nejsou žádné služby, ani občerstvení. Chybí i označovač jízdenek IDS-JMK.

 • Vlaková zastávka Střeň

Střeň

Zastávka Střeň má dvojici nástupišť s přístřešky. Obě jsou vysoké pro bezbariérový přístup do nízkopodlažních vlaků. Na nádraží nejsou žádné služby. Nejbližší obchod a hospoda je ve vesnici Sřeň. O víkendu je ale otevírací doba skromná.

 • Nádraží Litomyšl

Litomyšl

Nástupiště je nízké. Nádraží je přístupné jen z jedné strany. Z druhé strany, z turistické trsy a od autobusu, musíte stezkou v trávě a překračováním kolejí. Na nádraží nejsou žádné služby, ani pokladna. Není tu odjezdová tabule, ani hlášení.

 • Stará staniční budova v Lysé nad Labem

Lysá nad Labem

Vlevo od staniční budovy je první nástupiště u koleje 1 a 6 směr Milovice. Další nástupiště u prvního nástupiště jsou podél staré staniční budovy. Jsou to koleje 2 a 3. Nástupiště jsou nízká a úzká. Druhé nástupiště je přístupné jen podchodem.

 • Vlaková zastávka v Ostopovicích

Ostopovice

Už při příchodu na zastávku v Ostopovicích je odjezdová tabule. Jsou tu směrovky kudy na jednotlivá nástupiště. Mají tu podchod pod tratí. Přístup je bezbariérový. Nahoře na nástupištích jsou přístřešky a informační tabule s hodinami.

 • Praha-Horní Měcholupy

Praha-Horní Měcholupy

Stanice Praha-Horní Měcholupy má dvě nástupiště. Obě nástupiště jsou vysoká pro pohodlný nástup do nízkopodlažních vlaků. Na nástupištích jsou plechové přístřešky. Na nádraží ale nejsou žádné služby. Není tu hlášení staničního rozhlasu ani odjezdové tabule. 

 • Vlaková zastávka Praha-Cibulka

Praha-Cibulka

Vlaková zastávka Praha-Cibulka je na znamení. Je tu jediné nástupiště u jediné koleje. Není tu hlášení staničního rozhlasu, ani odjezdová tabule. Jen v dřevěném přístřešku je papírový jízdní řád. A protože je zastávka na znamení, buďte připraveni, ať vlak nepromeškáte.

 • Vlaková zastávka Praha-Podbaba

Praha-Podbaba

Vlaková zastávka Praha-Podbaba má dvě nástupiště. Obě nástupiště jsou vysoká. Nástupiště jsou po většinu délky zastřešená, jsou tu odjezdové tabule, značení a hlášení staničního rozhlasu. Přechod mezi nástupišti je možný jen podchodem. Nahoru po schodech nebo po nájezdovém chodníku.

 • Vlaková zastávka Hoštice-Heroltice

Hoštice-Heroltice

Zastávka Hoštice-Heroltice je na znamení. Vlaky staví u jediného nástupiště. Na zastávce není odjezdová tabule, ani hlášení staničního rozhlasu. Dávejte si ale pozor na rychlíky, které kolem nástupiště prosviští. Před deštěm vás ochrání přístřešek.

 • Nádraží ve Vlkově u Tišnova

Vlkov u Tišnova

Ve Vlkově u Tišnova je čistá a útulná čekárna. Na vlak se chodí bezpečně podchodem, ale jen po schodech. Není tu odjezdová tabule ani hlášení staničního rozhlasu. V podchodě je aspoň označení odkud kam co jede. Obě nástupiště jsou zastřešené a jsou tu lavičky.

 • Železniční stanice Praha-Uhříněves

Praha-Uhříněves

Nádraží Praha-Uhříněves má dvě nástupiště. První nástupiště je u staniční budovy. Druhé nástupiště je z obou stran obklopeno kolejemi. Přístup na obě nástupiště je bezbariérový. Můžete využít buď schodů, nebo výtahu. Nástupiště jsou vysoká, přehledná a široká. Na druhém nástupišti je dvojice přístřešků.

 • Železniční stanice Praha-Holyně

Praha-Holyně

Praha-Holyně je zastávka na znamení. Chybí tu odjezdová tabule a není tu ani hlášení staničního rozhlasu. V Holyni je jediné nástupiště, v mírném oblouku. Na nástupišti a pod střechou jsou kovové lavičky. Pod přístřeškem jsou rovněž papírové jízdné řády. Je tu čisto.

Mapa hodnocených nádraží

Rubriky