Vlakem jednoduše2023-08-22T10:10:54+02:00

Průvodce pro bezpečnou a pohodovou cestu vlakem

Dominanta Pardubic v novém

Pardubické nádraží má od května 1958 svoji dominantu. Cihlově červenou výškovou budovu. Původně hotel, dnes výukové centrum Správy železnic. V září 2023 byla dokončena renovace této výjimečné stavby Československého poválečného funkcionalismu.

10. 9. 2023|

Popis a hodnocení nádraží

 • Vlakem do Hrušek na zastávku

Hrušky zastávka

Zastávka Hrušky má pořádná široká a vysoká nástupiště. Přístup je možný jen podjezdem pod tratí.  Nahoru, na nástupiště, ale vedou jen schody. Pro lepší orientaci jsou dole, u podjezdu, směrovky ze kterého nástupiště odjíždějí vlaky kterým směrem. Na začátku nástupišť jsou přístřešky.

 • Na nádraží v Zaječí

Zaječí

V Zaječí na nádraží je 1.nástupiště vpravo od staniční budovy a je nízké. 2.nástupiště je vlevo od staniční budovy. Je nízké a úzké. Na 3. a 4. nástupiště je dostupné podchodem. Od 4. nástupiště odjíždějí vlaky do Velkých Pavlovic, Čejče a občas i do Hodonína. 

 • Vlaková zastávka Omice

Omice

Omice vlakem - jediné nástupiště je nízké. Uprostřed jeho délky je betonový přístřešek s dřevěnou lavičkou. Nejsou tu žádné služby, ani označovač jízdenek IDS-JMK. Není tu ani odjezdová tabule či hlášení staničního rozhlasu. V současnosti prochází trať modernizací.

 • Karlovy Vary

Karlovy Vary

Nádraží Karlovy Vary prošlo modernizací při které vznikl opravdu tvarově netradiční vestibul. Někomu se líbí, někomu ne. Z pohledu nás cestujících je karlovarské nádraží přehledné, bezbariérové. Místa stání vlak jsou jasně označena číslem koleje, což zjednodušuje orientaci. Na ostrovním nástupiště musíte podchodem.

 • Nádraží Praha-Čakovice - čekárna

Praha-Čakovice

Na nádraží v Praze-Čakovicích jsou tři nízká a úzká nástupiště. Na vlak se dostanete přecházením kolejí. Je tu odjezdová tabule, malá čekárna, pod střechou verandy jsou lavičky a stojan na kola. Pokladna je zrušena. Na rohu nádraží je restaurace.  

 • Nádraží Moravská Nová Ves

Moravská Nová Ves

Nádraží Moravská Nová Ves má tři nástupiště. 1.nástupiště je hned u staniční budovy. 2.nástupiště směr Břeclav je přístupné rovněž od staniční budovy. Nástupiště je nízké a úzké. 3. nástupiště, směr Hodonín / Přerov, je dostupné jen podchodem. Nástupiště je vysoké.

 • Zastávka na znamení Rohatec kolonie

Rohatec kolonie

Zastávka Rohatec kolonie je na znamení. Je tu jediné nástupiště. To je bez označení, bez odjezdové tabule. U nástupiště je betonový přístřešek. Nejsou tu žádné služby, není tu ani lavička, ani označovač jízdenek.

 • Moravský Písek zastávka

Moravský Písek zastávka

Zastávka Moravský Písek má dvojici vysokých a širokých nástupišť. Ty jsou na vnější straně kolejiště. Přechod na opačné nástupiště jedině po železničním přejezdu. Kvůli množství vlaků co tu jezdí, bývají závory dlouho stažené. Není tu žádná odjezdová tabule, ani hlášení staničního rozhlasu.

 • Břeclavské nádraží a nástupiště 1A

Břeclav

Nádraží v Břeclavi je bezbariérové. První nástupiště je podél nádražní budovy, vpravo od staniční budovy je 1A a vlevo nástupiště 1B. Nástupiště 2 až 4 jsou ostrovní, obklopené kolejeni, přístupné jen podchodem.

 • Nádraží Bzenec přívoz

Bzenec přívoz

Nádraží Bzenec přívoz má nízká a úzká nástupiště. 1. nástupiště je tu dvakrát. A to u koleje 1. a koleje 2. Zdá se, že všechny osobní vlaky staví u 1. nástupiště na koleji 2. Tak jako tak, nevstupujte do kolejiště před úplným zastavením vlaku. Na nádraží v Bzenci přívoze nejsou žádné služby, není tu ani čekárna.

 • Vlaková zastávka Blansko-město

Blansko město

Zastávka Blansko město prošla na podzim 2022 modernizací. Jsou tu dvě nástupiště, na vnější straně dvoukolejné trati. Nástupiště jsou vysoká pro bezbariérový přístup do nízkopodlažních vlaku. Na druhou stranu vede podchod. Bezbariérový přístup zajišťují výtahy.

 • Vlaková zastávka Praha-Jinonice

Praha-Jinonice

Praha-Jinonice jsou zastávkou uprostřed města. Bezbariérový přístup. Je tu vysoké nástupiště pro pohodlný nástup do vlaku. U nástupiště přístřešek, odjezdová tabule a označovač jízdenek PID. Přechod koleje přes chráněný železniční přechod. Žádné služby. 

Mapa hodnocených nádraží

Rubriky