Vlakem jednoduše2023-08-22T10:10:54+02:00

Průvodce pro bezpečnou a pohodovou cestu vlakem

Praha-Cibulka

Vlaková zastávka Praha-Cibulka je na znamení. Je tu jediné nástupiště u jediné koleje. Není tu hlášení staničního rozhlasu, ani odjezdová tabule. Jen v dřevěném přístřešku je papírový jízdní řád. A protože je zastávka na znamení, buďte připraveni, ať vlak nepromeškáte.

1. 9. 2023|

Popis a hodnocení nádraží

 • Vlaková zastávka v Kyjově

Kyjov zastávka

Kyjov zastávka leží na dvoukolejné trati z Brna do Uherského Hradiště. Při příchodu na zastávku však není jasné odkud, ze kterého nástupiště, jede vlak kterým směrem. Není tu žádná odjezdová tabule, ani hlášení staničního rozhlasu. Nejsou tu žádné služby. Obě nástupiště jsou nízká a v oblouku.

 • Nádraží ve Starém Městě u Uherského Hradiště

Staré Město u Uherského Hradiště

Staré Město u Uherského Hradiště má nepřehledný systém označování odkud jede vlak. 1. nástupiště má koleje 2. a 3. podél staniční budovy. Kolej první máš část vlevo (1L) a vpravo 1P). 2. nástupiště je vysoké, dostupné podchodem s výtahem. Vlevo od staniční budovy je hodonínské nástupiště (1H).

 • Nádraží Praha-Vršovice

Praha-Vršovice

Praha-Vršovice má nástupiště u 1. koleje u staniční budovy. Přístup na nástupiště u koleje 2. až 7. jedině podchodem. Nástupiště jsou po většinu délky zastřešená. Jsou tu odjezdové tabule, hlášení staničního rozhlasu a informační panely pro vyhledávání dalšího vlaku.

 • Kolín zastávka vlaků

Kolín zastávka

Kolín zastávka má dvě nástupiště. Na obou jsou přístřešky. Na nástupišti u koleje 2 jsou dokonce dvě dvojice přístřešků. V opačném směru, na nástupišti u 1. koleje, je jen malý plechový přístřešek, protože osobní vlaky mají před sebou jen jednu stanici a to Kolín.

 • Vlaková stanice Hamry nad Sázavou

Hamry nad Sázavou

Hamry nad Sázavou mají dvě nástupiště na vnější straně kolejí. Není tu žádná odjezdová tabule, ani hlášení staničního rozhlasu. Není tu ani označení ze kterého nástupiště jezdí vlaky kterým směrem. Na obou nástupištích jsou přístřešky s lavičkami. Ve stanici nejsou žádné služby.

 • Nádraží Aš město

Aš město

Aš město má sice staniční budovu opravenou, ale ta nenabízí žádné služby, ani vnitřní čekárnu. Nejsou tu odjezdové tabule, ani hlášení staničního rozhlasu. Jediné nástupiště je nízké s nezpevněným povrchem. Před deštěm se můžete schovat pod střechou na verandě.

 • Nástupiště v Rakvicích směr Břeclav

Rakvice

Rakvice mají nástupiště na vnější straně kolejiště. Nástupiště jsou značena čísly: 1. kolej (směr Břeclav) a 2. kolej (směr Brno). Obě nástupiště jsou vysoká, široká a bezpečná. Přístup na nástupiště jen z jedné strany. Bez označení, odkud co jede.

 • Kudy na zastávku v Hrubé Vodě

Hrubá Voda zastávka

Hrubá Voda je zastávka na znamení. Nástupiště je nízké, v oblouku, tvořené panely. U nástupiště dřevěný počmáraný přístřešek. Žádné služby. Papírový jízdní řád. Nástupiště je rozděleno silnicí. 

 • Nástupiště u 2. koleje na zastávce v Letovicích

Letovice zastávka

Letovice zastávka má dvojici nástupišť. Ty jsou na vnější straně kolejí, přechod kolejí jen přes chráněný železniční přejezd. Nástupiště jsou vysoká, ale nástupiště u 2. koleje je v oblouku. Nepříjemná mezera mezi hranou vlaku a nástupiště.

 • Adamov zastávka

Adamov zastávka

Adamov zastávka má jedno ostrovní nástupiště. Přístup je možný dvojicí podchodů. První má schody a druhý nájezdový chodník pro bezbariérový přístup. Nástupiště je vysoké pro pohodlný nástup do vlaků. Je tu přístřešek, označovač jízdenek IDS-JMK, lavičky a odjezdové tabule.

 • Zastávka v Bílovicích nad Svitavou

Bílovice n.Svitavou

Bílovice nad Svitavou mají dvě nástupiště. Obě jsou vysoká a bezbariérově přístupná. Jsou na nich přístřešky, odjezdové tabule a je slyšet hlášení staničního rozhlasu. Nástupiště jsou však v oblouku, což vytváří nepříjemnou mezeru mezi hranou nástupiště a schody do vlaku.

 • Nadchod na nádraží Adamov

Adamov

Adamov získalo krásné nádraží, jehož dvě věže a lávka "Eva" se určitě stanou moderním symbolem města. Nádraží v Adamově je zcela bezbariérové. Je tu přehledné označení odkud vám jede vlak pomocí čísla kolejí, které jdou v řadě z sebou. Na vstupu na lávku a na nástupištích odjezdové tabule. Lávka nad nádražím slouží nejen pro přístup na nástupiště, ale i jako spojnice dvou části města.

Mapa hodnocených nádraží

Rubriky