Vlakem jednoduše2024-03-12T23:31:29+01:00

Průvodce pro bezpečnou a pohodovou cestu vlakem

Hradec Králové hlavní nádraží

V Hradci Královém jsou dva souběžné podchody a třetí jen s výtahy. Nástupiště 1 až 3 jsou "rozdělena" na Jižní a Severní část. Celkový systém značení odkud vám jede vlak nám proto připadá komplikovaný a značně nepřehledný. Bezbariérový přístup je jen výtahy. Vstup do výtahu je na 1. nástupišti, v polovině jeho délky.

3. 7. 2024|

Popis a hodnocení nádraží

 • Vlaková zastávka Praha-Kbely

Praha-Kbely

Praha-Kbely jsou na znamení. Tak nezapomeňte v čase plánovaného příjezdu vlaku vyjít z pod přístřešku. Na zastávce není odjezdová tabule, ani hlášení staničního rozhlasu. Na zastávce, ani poblíž nejsou žádné služby.

 • Mikulov na Moravě

Mikulov na Moravě

Mikulov na Moravě je vyhledávaným výletním místem Jižní Moravy. Zdejší nádraží prošlo modernizací nástupišť. Díky tomu je přístup na vlak bezbariérový, což usnadňuje cestování i cyklistům, pro které je Mikulov výchozím místem pro výlety do rovinatého okolí a na Pálavu.

 • Vlaková zastávka Bořetice

Bořetice

Bořetice zastávka má nízké nástupiště. Na vlak můžete čekat pod střechou na verandě nádraží.  Nejsou tu žádné služby. Není tu odjezdová tabule, ani hlášení staničního rozhlasu. K východišti turistické trasy, na autobus či do hospody je to asi pět minut chůze podél trati.

 • Vlakem do Hrušek na zastávku

Hrušky zastávka

Zastávka Hrušky má pořádná široká a vysoká nástupiště. Přístup je možný jen podjezdem pod tratí.  Nahoru, na nástupiště, ale vedou jen schody. Pro lepší orientaci jsou dole, u podjezdu, směrovky ze kterého nástupiště odjíždějí vlaky kterým směrem. Na začátku nástupišť jsou přístřešky.

 • Na nádraží v Zaječí

Zaječí

V Zaječí na nádraží je 1.nástupiště vpravo od staniční budovy a je nízké. 2.nástupiště je vlevo od staniční budovy. Je nízké a úzké. Na 3. a 4. nástupiště je dostupné podchodem. Od 4. nástupiště odjíždějí vlaky do Velkých Pavlovic, Čejče a občas i do Hodonína. 

 • Vlaková zastávka Omice

Omice

Omice vlakem - jediné nástupiště je nízké. Uprostřed jeho délky je betonový přístřešek s dřevěnou lavičkou. Nejsou tu žádné služby, ani označovač jízdenek IDS-JMK. Není tu ani odjezdová tabule či hlášení staničního rozhlasu. V současnosti prochází trať modernizací.

 • Karlovy Vary

Karlovy Vary

Nádraží Karlovy Vary prošlo modernizací při které vznikl opravdu tvarově netradiční vestibul. Někomu se líbí, někomu ne. Z pohledu nás cestujících je karlovarské nádraží přehledné, bezbariérové. Místa stání vlak jsou jasně označena číslem koleje, což zjednodušuje orientaci. Na ostrovním nástupiště musíte podchodem.

 • Nádraží Praha-Čakovice - čekárna

Praha-Čakovice

Na nádraží v Praze-Čakovicích jsou tři nízká a úzká nástupiště. Na vlak se dostanete přecházením kolejí. Je tu odjezdová tabule, malá čekárna, pod střechou verandy jsou lavičky a stojan na kola. Pokladna je zrušena. Na rohu nádraží je restaurace.  

 • Nádraží Moravská Nová Ves

Moravská Nová Ves

Nádraží Moravská Nová Ves má tři nástupiště. 1.nástupiště je hned u staniční budovy. 2.nástupiště směr Břeclav je přístupné rovněž od staniční budovy. Nástupiště je nízké a úzké. 3. nástupiště, směr Hodonín / Přerov, je dostupné jen podchodem. Nástupiště je vysoké.

 • Zastávka na znamení Rohatec kolonie

Rohatec kolonie

Zastávka Rohatec kolonie je na znamení. Je tu jediné nástupiště. To je bez označení, bez odjezdové tabule. U nástupiště je betonový přístřešek. Nejsou tu žádné služby, není tu ani lavička, ani označovač jízdenek.

 • Moravský Písek zastávka

Moravský Písek zastávka

Zastávka Moravský Písek má dvojici vysokých a širokých nástupišť. Ty jsou na vnější straně kolejiště. Přechod na opačné nástupiště jedině po železničním přejezdu. Kvůli množství vlaků co tu jezdí, bývají závory dlouho stažené. Není tu žádná odjezdová tabule, ani hlášení staničního rozhlasu.

 • Břeclavské nádraží a nástupiště 1A

Břeclav

Nádraží v Břeclavi je bezbariérové. První nástupiště je podél nádražní budovy, vpravo od staniční budovy je 1A a vlevo nástupiště 1B. Nástupiště 2 až 4 jsou ostrovní, obklopené kolejeni, přístupné jen podchodem.

Mapa hodnocených nádraží

Rubriky